JASPERS: Asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene

Alte instrumente

  •  
  • Micşorare text  
  • Mărire text  

Ce este JASPERS?

JASPERS este un parteneriat între Comisia Europeană (Direcţia Generală Politica Regională), Banca Europeană de Investiţii (BEI Deutsch English français), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD en français) şi Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW de). Parteneriatul reprezintă un instrument de asistenţă tehnică pentru cele douăsprezece ţări care au aderat la UE în 2004 şi 2007. Prin acest instrument, statelor membre în cauză li se oferă sprijinul de care au nevoie pentru a pregăti proiecte importante de înaltă calitate, care urmează a fi cofinanţate din fonduri ale UE.

Ce fel de asistenţă oferă JASPERS?

JASPERS oferă consultanţă independentă ţărilor UE în cauză, pentru a le permite să pregătească mai bine proiectele importante de infrastructură.

JASPERS poate oferi asistenţă pentru toate etapele ciclului de proiect - de la identificarea iniţială a unui proiect până la decizia de a oferi asistenţă prin granturi din partea UE. În unele cazuri, se poate oferi consultanţă până la începerea etapei de construcţie.

Consultanţa JASPERS poate să acopere:

  • pregătirea proiectului (de exemplu, analiza costurilor şi a beneficiilor, analiza financiară, aspecte de mediu, planificarea achiziţiilor);
  • verificarea documentaţiei (de exemplu, studii de fezabilitate, solicitări de granturi etc.);
  • consultanţă privind respectarea legislaţiei UE (de mediu, privind concurenţa etc.).

Există dovezi clare că proiectele care au beneficiat de asistenţă din partea JASPERS au obţinut aprobarea mult mai rapid decât celelalte proiecte.

Care sunt proiectele care pot beneficia de asistenţă JASPERS?

JASPERS vizează asistenţă pentru proiectele importante de infrastructură, ale căror costuri depăşesc 50 de milioane de euro şi care sunt sprijinite de fonduri UE - de exemplu, proiecte în domeniul drumurilor, al căilor ferate, al apelor, al deşeurilor, al energiei şi al transporturilor urbane. În cazul ţărilor mici, unde nu există, de obicei, numeroase proiecte de o asemenea amploare, JASPERS se concentrează pe cele mai mari dintre aceste proiecte.

Pentru informaţii suplimentare, potenţialii beneficiari trebuie să contacteze Autoritatea de management English Deutsch français din ţara lor, responsabilă cu coordonarea fondurilor structurale ale UE.

Cum este organizat JASPERS?

Personalul JASPERS este asigurat printr-un acord de parteneriat: Comisia oferă fonduri care sunt folosite pentru recrutarea de personal specializat, iar ceilalţi trei parteneri - BEI, BERD şi KfW - contribuie prin oferirea de sprijin direct către personal.

Sediul central al JASPERS este în cadrul BEI din Luxemburg, dar există şi trei centre regionale la Varşovia, Viena şi Bucureşti, unde se află aproximativ 70 % dintre cei aproximativ 85 de specialişti angajaţi, astfel încât aceştia să fie aproape de beneficiari şi să poată oferi servicii mai eficiente.

  • Centrul din Varşovia se ocupă de Polonia, Estonia, Letonia şi Lituania.
  • Centrul din Viena se ocupă de Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Slovenia şi Malta.
  • Centrul din Bucureşti se ocupă de România şi Bulgaria.

Există şi la Luxemburg un număr mic de experţi. Aceştia pot lucra în oricare dintre ţările beneficiare, după cum este necesar.