Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare (IAP)

Începând din ianuarie 2007, Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare (IAP) înlocuieste o serie de programe si instrumente financiare comunitare destinate tarilor candidate sau tarilor potential candidate la aderare, si anume programele PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS si instrumentul financiar pentru Turcia.

Alte instrumente

  •  
  • Micşorare text  
  • Mărire text  

Domeniile de interventie ale Instrumentului pentru Asistenta de Preaderare (IAP) cuprind cinci componente:

  • ajutor pentru tranzitie si consolidarea institutiilor;
  • cooperare transfrontaliera (cu statele membre ale UE si celelalte tari eligibile pentru IPA);
  • dezvoltare regionala (transport, mediu si dezvoltare economica);
  • dezvoltarea resurselor umane (consolidarea capitalului uman si combaterea excluziunii);
  • dezvoltare rurala.

Ţările beneficiare IPA sunt repartizate în două categorii:

  • ţările candidatela aderare (Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) care sunt eligibile pentru cele cinci componente ale IPA;
  • ţările potenţial candidate din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi Kosovo în baza Rezoluţiei nr.1244/99 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite).

map Croatia Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey