Programul Operational Initiativa pentru IMM-uri Romania

România

Alte instrumente

 

Programme description

Obiectivul principal 

Prin această decizie, Comisia adoptă Programul operațional „Inițiativa privind IMM-urile” din România. România a răspuns invitației Consiliului European (octombrie 2013) prin care statele membre sunt încurajate să valorifice această inițiativă comună, elaborată de Comisie și de Banca Europeană de Investiții pentru stimularea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din statele membre. Accesul îmbunătățit la finanțare pentru IMM-urile din România va spori productivitatea acestora, capacitatea de inovare, capacitatea de dezvoltare pe piețele regionale, naționale și internaționale, cât și de implicare în procese inovatoare. 

Programul dispune de o alocare de 100 000 000 EUR din resursele Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). Valoarea investițiilor este sub formă de garanții nelimitate și se preconizează să crească de patru ori, până la 400 de milioane EUR sau mai mult, datorită efectului de pârghie al investițiilor private în credite acordate IMM-urilor situate atât în regiuni mai puțin dezvoltate, cât și în regiuni mai dezvoltate din România.

Finanțarea disponibilă în cadrul acestui program este complementară finanțării oferite prin alte programe existente, pentru sprijinirea IMM-urilor la nivel național și european, facilitându-se și maximizându-se astfel sinergiile acestora. 

Prioritățile de finanțare 

Scopul acestei intervenții este de a facilita accesul la finanțare pentru IMM-urile din România. Pentru a crește competitivitatea IMM-urilor din România, programul pune un accent special pe activitățile inovatoare, inclusiv prin stabilirea unui subportofoliu minim corespunzător criteriilor de eligibilitate din cadrul Orizont 2020. 

Impacturi preconizate 

  • Aproximativ 2500 de IMM-uri - beneficiare ale acestui program;
  • O pondere crescută de IMM-uri ale căror solicitări de credit vor înregistra succes (+ 3 %);
  • O creștere a cifrei de afaceri a IMM-urilor din România (+ 383 000 RON).

Regions

  • Romania

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 100,000,000.00 €

Thematic priorities

  • TO3 - SMEs competitiveness

Financial information

Total OP budget: 100,000,000.00 €

Total EU contribution: 100,000,000.00 €

CCI number: 2015RO16RFSM001