Navigation path

Additional tools

Príklady projektov

Projekty

Projekty regionálneho rozvoja

Stovky tisíc projektov z celej EÚ mali v ostatných rokoch prospech z investícií v oblasti regionálnej politiky.

Pozrite sa do našej databázy, kde nájdete príklady zo širokej škály podporených projektov. Cieľom tejto databázy je vytvoriť aj zoznam všetkých „veľkých projektov“ (v hodnote nad 50 miliónov EUR) realizovaných v rokoch 2007 až 2013.

K dispozícii sú aj ďalšie informácie o projektoch regionálnej politiky:

  • v podrobnejších prípadových štúdiách, ktoré sú prístupné zo stránok Databáza získavania skúseností s tvorbou politík deenfr na tejto internetovej lokalite. Poskytujú hlbšiu analýzu projektov a boli vyvinuté predovšetkým pre predkladateľov projektov, tvorcov politík a ďalších odborníkov z praxe.
  • na internetových stránkach riadiacich orgánov pre štrukturálne fondy EÚ vo vašej krajine alebo regióne en.
  • v archivovanej databáze deenfr, ktorá obsahuje okolo 600 príkladov projektov z predchádzajúcich období financovania.

Radi by sme počuli aj váš názor. Ak viete o nejakom zaujímavom projekte vo vašom okolí, ktorý získal podporu zo štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu, môžete nám ho opísať en.

alebo ponechajte možnosť hľadania „vo všetkých krajinách“

alebo ponechajte možnosť hľadania „vo všetkých regiónoch“

alebo ponechajte možnosť hľadania „vo všetkých témach“

Alebo ponechajte možnosť hľadania „vo všetkých projektoch“

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá