Navigation path

Additional tools

Eżempji ta’ proġetti

Proġetti

Proġetti ta’ Żvilupp Reġjonali

Mijiet ta’ eluf ta’ proġetti madwar l-UE bbenefikaw minn investiment mill-politika reġjonali matul is-snin.

Agħti ħarsa lejn il-bażi ta’ dejta tagħna biex tiskopri xi eżempji tal-firxa kbira ta’ proġetti li rċevew l-appoġġ. Din il-bażi ta’ dejta sejra jkollha l-għan ukoll li telenka il-‘proġetti l-kbar’ kollha (dawk li jiswew aktar minn €50 miljun) implimentati bejn l-2007 u l-2013.

Aktar informazzjoni dwar il-proġetti tal-politika reġjonali hija disponibbli wkoll:

  • fil-każi ta’ studju aktar dettaljati li jistgħu jinstabu fil-paġni tar-Reġjuni għall-Bidla Ekonomika deenfr fuq dan is-sit elettroniku. Billi jipprovdu analiżi aktar dettaljata tal-proġetti, dawn ġew żviluppati primarjament għall-promoturi tal-proġetti, dawk li jfasslu l-politiki u prattikanti oħrajn.
  • fuq is-siti elettroniċi tal-awtoritajiet ta’ ġestjoni għall-fondi strutturali tal-UE fil-pajjiż jew reġjun tiegħek en.
  • fil-bażi ta’ dejta arkivjata deenfr li tinkludi madwar 600 eżempju ta’ proġetti minn perjodi aktar qodma ta’ finanzjar.

Nixtiequ wkoll nisimgħu mingħandek! Jekk taf b’xi proġett interessanti fiż-żona tiegħek li rċieva appoġġ jew mill-Fond Strutturali jew mill-Fond ta’ Koeżjoni, tista’ tiddeskrivihulna permezz tar-RegioNetwork en.

ew żomm l-għażla għat-tiftix "il-pajjiżi kollha"

Jew żomm l-għażla għat-tiftix "ir-reġjuni kollha"

jew żomm l-għażla għat-tiftix "it-temi kollha"

Jew żomm l-għażla għat-tiftix "il-proġetti kollha"

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a