Navigation path

Additional tools

Projektu piemēri

Projekti

Reģionālās attīstības projekti

Visā Eiropas Savienībā daudzu gadu gaitā ir īstenoti simtiem tūkstoši projektu, kas saņēmuši reģionālās politikas ieguldījumu.

Ieskatieties mūsu datubāzē, kur atradīsiet dažus piemērus no plašā projektu klāsta, kam piešķirts atbalsts. Šajā datubāzē paredzēts arī iekļaut visus vērienīgākos projektus (vairāk nekā 50 miljonu eiro vērtībā), kas īstenoti no 2007. līdz 2013. gadam.

Papildu informācija par reģionālās politikas projektiem ir pieejama arī:

  • sīki izstrādātos praktiskajos piemēros, kam var piekļūt no šajā tīmekļa vietnē norādītajām saitēm Datubāze politikas apguvei deenfr Tajos ir sniegta sīkāka projektu analīze, un tie ir paredzēti galvenokārt projektu īstenotājiem, politikas veidotājiem un citiem praktiķiem;
  • attiecīgās valsts vai reģiona ES struktūrfondu pārvaldības iestāžu tīmekļa vietnēs en;
  • arhīva datubāzē, deenfr kurā iekļauti aptuveni 600 projektu piemēri no iepriekšējiem finansēšanas laikposmiem.

Mēs labprāt uzklausītu arī jūsu ieteikumus! Ja jums ir zināms kāds interesants vietējais projekts, kas saņēmis struktūrfonda vai Kohēzijas fonda finansējumu, iesniedziet tā aprakstu tīmekļa vietnē “RegioNetwork” en.

vai atstājiet meklēšanas kritēriju “visas valstis”

vai atstājiet meklēšanas kritēriju “visi reģioni”

vai atstājiet meklēšanas kritēriju “visas tēmas”

vai atstājiet meklēšanas kritēriju “visi projekti”

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi