Navigation path

Additional tools

Näiteid projektidest

Projektid

Regionaalarengu projektid

Regionaalpoliitikaga seotud investeeringutega on aastate jooksul toetatud sadu tuhandeid projekte üle kogu Euroopa Liidu.

Meie andmebaasi lehitsedes leiate näiteid kõikvõimalikest toetust pälvinud projektidest. Ühtlasi püütakse andmebaasi koondada kõik ajavahemikul 2007 kuni 2013 rakendatavad suurprojektid (maksumusega üle 50 miljoni euro).

Regionaalpoliitika projektide kohta leiab lisateavet muuhulgas:

  • üksikasjalikumatest juhtumiuuringutest, mis on kättesaadavad käesoleva veebilehe rubriigi Poliitikateadmiste andmebaas deenfr lehtede kaudu. Need sisaldavad projektide sügavamat analüüsi ning on koostatud eelkõige projektide elluviijatele, poliitikakujundajatele ja teistele praktikutele mõeldes;
  • teie riigi või piirkonna ELi struktuurifondide korraldusasutuste veebilehtedelt en;
  • arhiivimaterjalide andmebaasist deenfr, mis sisaldab ligi 600 näidet varasemate rahastamisperioodide projektidest.

Ootame ka teie tagasisidet! Kui teate oma piirkonnas mõnda huvitavat projekti, mis on saanud toetust kas struktuurifondidest või Ühtekuuluvusfondist, saate RegioNetworki kaudu edastada meile selle kirjelduse en.

või jätke alles otsingusuvand „kõik riigid”

või jätke alles otsingusuvand „kõik piirkonnad”

või jätke alles otsingusuvand „kõik teemad”

või jätke alles otsingusuvand „kõik projektid”

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis