Navigation path

Additional tools

Příklady projektů

Projekty

Projekty v oblasti regionálního rozvoje

V minulých letech těžily z investic v rámci regionální politiky stovky tisíc projektů v celé EU.

Prozkoumejte naši databázi a objevte některé příklady z celé řady projektů, které získaly podporu. Tato databáze bude rovněž zaměřena na seznam všech „významných projektů“ (tedy těch, jejichž hodnota přesahuje 50 milionů EUR) realizovaných v letech 2007 až 2013.

Další informace o projektech v oblasti regionální politiky jsou k dispozici také:

  • v podrobnějších případových studiích přístupných na stránkách Informační databáze k zásadám a politice deenfr na této internetové adrese, poskytujících podrobnější analýzu projektů; byly primárně vypracovány pro propagátory projektů, tvůrce politik a další osoby podílející se na realizaci,
  • na internetových stránkách řídících orgánů pro evropské strukturální soudy ve vaší zemi nebo ve vašem regionu en,
  • v archivní databázi deenfr, která obsahuje zhruba 600 příkladů projektů z dřívějších období financování.

Rádi bychom také znali vaše zkušenosti a názory! Víte-li o zajímavém projektu ve vaší oblasti, který získal podporu buď ze Strukturálního fondu, nebo z Fondu soudržnosti, můžete nám o něm napsat prostřednictvím sítě RegioNetwork en.

nebo ponechte možnost „všechny země“ pro vyhledávání

nebo ponechte možnost „všechny regiony“ pro vyhledávání

nebo ponechte možnost „všechna témata“ pro vyhledávání

nebo ponechte možnost „všechny projekty“ pro vyhledávání

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média