Navigation path

Additional tools

Примери за проекти

Проекти

Проекти за регионално развитие

Стотици хиляди проекти в целия ЕС се възползваха от инвестиции от регионална политика през годините.

Разгледайте нашата база данни и ще откриете примери за широк набор от проекти, които са получили подкрепа. Тази база данни също така ще има за цел да включи всички „основни проекти“ (такива на стойност над 50 млн. евро), реализирани между 2007 и 2013 г.

Допълнителна информация за проекти за регионална политика е налична също:

  • в по-подробните практически изследвания, до които можете да получите достъп чрез страниците База данни за обучение по политиката deenfr на този уебсайт. Те предоставят по-задълбочен анализ на проекти и са разработени предимно за организатори на проекти, политици и други специалисти.
  • на уебсайтовете на управляващите органи на структурните фондове на ЕС във вашата държава или регион en.
  • в архивираната база данни deenfr, която включва около 600 примера за проекти от по-ранни периоди на финансиране.

Ние също така бихме искали да разберем вашето мнение! Ако имате информация за интересен проект във вашата област, който е получил подкрепа от Структурния фонд или от Кохезионния фонд, можете да ни го опишете чрез RegioNetwork en.

или запазете опцията за търсене „всички държави“

или запазете опцията за търсене „всички региони“

или запазете опцията за търсене „всички теми“

или запазете опцията за търсене „всички проекти“

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии