Navigation path

Additional tools

Primjeri projekata

Veliki projekti

Što su veliki projekti?

Veliki projekti obično su infrastrukturni projekti velikog opsega u području prometa, okoliša i ostalih sektora poput kulture, obrazovanja, energetike ili ICT-a. Uključuju i velika proizvodna ulaganja te istraživačke i razvojne projekte.
Veliki projekti primaju financijsku potporu Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Troškovi tih projekata iznose više od 50 milijuna EUR, pa je stoga potrebna procjena i posebna odluka Europske komisije.

Kako to funkcionira?

Države članice podnose Europskoj komisiji zahtjev za financijsku potporu. Njihov zahtjev mora sadržavati podatke:

  • o tijelu odgovornom za provedbu projekta
  • o prirodi ulaganja te njegov opis i očekivani učinak
  • o rasporedu za provedbu
  • o rezultatima studija izvedivosti
  • o analizi troškova i koristi koja je nužan alat za procjenu gospodarske koristi projekta (Vodič za analizu troškova i koristi)
  • o financijskom planu, uključujući sredstva iz drugih izvora.

Komisija odlučuje o prihvatljivosti projekta najkasnije tri mjeseca od primitka zahtjeva.

Nove države članice imaju na raspolaganju tehničku pomoć pri pripremi velikih projekata putem instrumenta JASPERS.

Primjeri

Komisija predviđa da će pružiti potporu više od 800 velikih projekata tijekom razdoblja financiranja 2007. – 2013. Primjeri velikih projekata koji su dobili sredstva dostupni su putem naše baze podataka (vidi polja za pretraživanje u nastavku). Opširnije informacije dostupne su na nacionalnim i regionalnim web-mjestima koja pružaju detaljne podatke o korisnicima regionalnog financiranja EU-a.

Dodatne informacije:

or keep the search option "all countries"

or keep the search option "all regions"

or keep the search option "all themes"

Or keep the search option "all projects"

 

Major Projects 2007-2013

Open in full screen mode

Regionalna politika EU-a: Budite u tijeku
Društveni mediji