RegioStars Awards 2018

Inne narzędzia

 

Zdrowie jest najważniejsze

Public Vote
Rank # 11

Celem projektu był rozwój współpracy między regionem Warmii i Mazur a obwodem kaliningradzkim ukierunkowanej na poprawę zdrowia obywateli oraz zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich i małych miast lepszego dostępu do usług medycznych, których liczba i dostępność jest tam ograniczona. Celem projektu było też promowanie zdrowego żywienia i profilaktyki poprzez działania takie jak: kampania profilaktyczna, badania lekarskie mieszkańców, renowacja i zakup sprzętu dla miejscowych ośrodków medycznych oraz szkolnych gabinetów pielęgniarek.

  • 1

Official title: Health prophylactic of inhabitants in ozyorsk and ketrzyn community
Region: Warmia and mazury region, kaliningrad region
Member State: Poland, Russia
EU funds amount: EUR 159 884.63
Timespan: 12/2012 – 06/2015
Organisation: Gmina Kętrzyn (Ketrzyn Community)
Category: Creating better access to public services
Website: www.gminaketrzyn.pl
More information