Duże projekty

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

„Duże projekty” to zazwyczaj zakrojone na szeroką skalę projekty infrastrukturalne z zakresu transportu, ochrony środowiska lub innych obszarów, takich jak kultura, edukacja, energetyka czy TIK. W związku z tym, że na ich realizację przeznacza się ponad 50 milionów EUR ze środków EFRR i/lub Funduszu Spójności, wymagają one specjalnej weryfikacji i osobnej zgody od Komisji Europejskiej. Skorzystaj z bazy danych, aby poznać szczegółowe informacje na temat dużych projektów.

Edukacja i szkolenie, nauka przez całe życie

Polska

Podlaskie

WSCHODNI

Energia

Polska

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Mazowieckie

Podlaskie

Pomorskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Łódzkie

Innowacje, badania i rozwój technologiczny

Białoruś

Belarus

Dania

DANMARK

Estonia

Eesti

Finlandia

FINLAND

Litwa

Lietuva

Niemcy

GERMANY

Norwegia

Norge

Polska

CENTRALNY

Dolnośląskie

Lubelskie

Mazowieckie

Małopolskie

POLAND

POLUDNIOWO-ZACHODNI

Podkarpackie

Podlaskie

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Świętokrzyskie

Rosja

Rossijskaja Federacija

Szwecja

SVERIGE

Łotwa

Latvija

Inwestycja produkcyjna

Polska

Pomorskie

Kwestie społeczne

Polska

Małopolskie

POLNOCNY

Pomorskie

Rozwój obszarów miejskich

Polska

Dolnośląskie

Mazowieckie

Podlaskie

WSCHODNI

Ślaskie

Rozwój obszarów wiejskich

Polska

Opolskie

Podkarpackie

Wielkopolskie

Technologie środowiskowe

Polska

Pomorskie

Transport

Polska

CENTRALNY

Dolnośląskie

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Mazowieckie

Małopolskie

Opolskie

POLAND

POLUDNIOWO-ZACHODNI

POLUDNIOWY

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

WSCHODNI

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Łódzkie

Ślaskie

Świętokrzyskie

Turystyka i Kultura

Polska

Dolnośląskie

POLAND

POLUDNIOWO-ZACHODNI

Podlaskie

WSCHODNI

Łódzkie

Ślaskie

Wsparcie dla przedsiębiorstw

Polska

Dolnośląskie

Małopolskie

Opolskie

Wielkopolskie

Ślaskie

Świętokrzyskie

Zdrowie

Białoruś

Belarus

Dania

DANMARK

Estonia

Eesti

Finlandia

FINLAND

Litwa

Lietuva

Niemcy

GERMANY

Norwegia

Norge

Polska

CENTRALNY

Mazowieckie

POLAND

Rosja

Rossijskaja Federacija

Szwecja

SVERIGE

Łotwa

Latvija

Środowisko naturalne

Hiszpania

Cataluña

ESTE

Polska

CENTRALNY

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Mazowieckie

Małopolskie

Opolskie

POLAND

POLNOCNO-ZACHODNI

POLUDNIOWO-ZACHODNI

POLUDNIOWY

Podlaskie

Pomorskie

WSCHODNI

Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Łódzkie

Ślaskie

Świętokrzyskie