Duże projekty

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

„Duże projekty” to zazwyczaj zakrojone na szeroką skalę projekty infrastrukturalne z zakresu transportu, ochrony środowiska lub innych obszarów, takich jak kultura, edukacja, energetyka czy TIK. W związku z tym, że na ich realizację przeznacza się ponad 50 milionów EUR ze środków EFRR i/lub Funduszu Spójności, wymagają one specjalnej weryfikacji i osobnej zgody od Komisji Europejskiej. Skorzystaj z bazy danych, aby poznać szczegółowe informacje na temat dużych projektów.

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Scroll Right for more countries

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Dania

Estonia

Finlandia

Niemcy

Grecja

Łotwa

Litwa

Polska

Hiszpania

Szwecja

Najważniejsze projekty