Projekty

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

Środki pochodzące z programów unijnej polityki regionalnej były przeznaczane na setki tysięcy projektów realizowanych w Unii Europejskiej przez wiele lat. Skorzystaj z naszej bazy danych i zapoznaj się z przykładami różnorodnych projektów, które otrzymały wsparcie.

Belgia

Bułgaria

Dania

Estonia

Finlandia

Niemcy

Grecja

Łotwa

Litwa

Polska

Hiszpania

Szwecja