Polityka regionalna – najbardziej oddalone regiony Europy

W skład Unii Europejskiej wchodzi dziewięć regionów znajdujących się w dużej odległości od kontynentu europejskiego (tzw. regiony najbardziej oddalone):

  • Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta (pięć francuskich departamentów zamorskich);
  • Saint-Martin (francuska zbiorowość zamorska);
  • Madera i Azory (dwa portugalskie regiony autonomiczne);
  • Wyspy Kanaryjskie (hiszpańska wspólnota autonomiczna).

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

W regionach najbardziej oddalonych mają zastosowanie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz wszystkie prawa i obowiązki związane z członkostwem w UE, chyba że w danym obszarze obowiązują szczególne środki lub derogacje. Wspomniane szczególne środki mają pomóc tym regionom w rozwiązywaniu problemów wynikających z ich oddalenia od UE, wyspiarskiego charakteru, niewielkiego terytorium, trudnej topografii, niesprzyjającego klimatu oraz zależności gospodarki od niewielkiej liczby produktów.

Regiony najbardziej oddalone korzystają ze środków finansowych udostępnianych w ramach polityki spójności za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.