Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

Aktualności

  W ostatnich latach NÖGUS (Dolnoaustriacki Fundusz Zdrowia i Opieki Społecznej) dzięki środkom z EFRR zrealizował wiele inicjatyw i projektów w sektorze zdrowia, prowadzonych wspólnie przez władze Dolnej Austrii i sąsiednich krajów. Celem jest zapewnienie osobom żyjącym po obu stronach granicy opieki medycznej w kraju. W wyniku tego bardzo udanego projektu wszystkie działania transgraniczne zostały we wrześniu 2017 r. objęte wspólnymi ramami o nazwie Healthacross.

  Healthacross oznacza opiekę zdrowotną bez granic. Obecnie pod tą marką regiony położone przy granicy między Dolną Austrią i Republiką Czeską oraz między Dolną Austrią i Słowacją realizują innowacyjne projekty w zakresie opieki zdrowotnej oraz projekty dotyczące współpracy międzynarodowej.

  Zgodnie z mottem „Europejskie idee zakorzenione w regionie przygranicznym” specjalny zespół pod kierunkiem dyrektor mgr Elke Ledl znosi granice w zakresie zapewniania opieki zdrowotnej: „Chcemy, aby nasza praca pomagała budować mosty między Dolną Austrią a innymi krajami europejskimi, tak aby obywatele po obu stronach granicy mogli korzystać z opieki w pobliżu miejsca ich zamieszkania”.

  Projekty transgraniczne mają wiele zalet. Pacjenci mogą samodzielnie decydować, po której stronie granicy chcą podejmować leczenie, a także mogą korzystać z leczenia na miejscu. Jest to szczególnie ważne w nagłych wypadkach i może uratować życie, jeśli najbliższy szpital lub najbliższy dostępny ambulans znajduje się po drugiej stronie granicy. Międzynarodowe sieci i współpraca umożliwiają również transfer wiedzy specjalistycznej z innych krajów do Dolnej Austrii.

  Opieka zapewniana na poziomie różnych społeczności

  Czescy pacjenci odwiedzają szpital regionalny w Gmünd

  W regionach Gmünd oraz České Velenice współpraca transgraniczna znacznie ułatwiła ich mieszkańcom codzienne życie. Regionalny szpital Waldviertel-Gmünd jest położony tuż przy granicy, najbliższa stacja pogotowia po stronie czeskiej znajduje się w odległości ponad 30 kilometrów, a najbliższy szpital jest oddalony o 60 kilometrów.

  W rezultacie projektu czeskie firmy ubezpieczeniowe pokryją koszty leczenia ich pacjentów. Tłumacze ustni i mówiący w języku czeskim pracownicy pomagają pacjentom i personelowi szpitala w komunikowaniu się ze sobą. Obecnie trwają dyskusje z zaangażowanymi w przedsięwzięcie organizacjami z kraju południowoczeskiego na temat rozszerzenia zakresu leczenia czeskich pacjentów w szpitalu w Gmünd, aby oprócz leczenia ambulatoryjnego mogli również korzystać z leczenia szpitalnego. Ponadto zostaną zapewnione możliwości nawiązania długoterminowej współpracy w ramach transgranicznej sieci placówek służby zdrowia (transgraniczne ośrodki opieki zdrowotnej) w regionach Gmünd / České Velenice. 

  Radioterapia dla obywateli Dolnej Austrii w szpitalu Znojmo

  W 2018 r. 15 pacjentów z klinik Weinviertel w Mistelbach, Hollabrunn i Krems zostanie poddanych radioterapii w szpitalu w Znojmo w ramach jednej z pierwszych faz realizacji projektu. 

  Transgraniczna współpraca w zakresie ratownictwa z Południowymi Morawami i krajem południowoczeskim
  Dolna Austria podpisała już umowy na świadczenie usług pogotowia ratunkowego z Południowymi Morawami i krajem południowoczeskim. W następnym etapie zostanie przeprowadzona adaptacja oprogramowania w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy centrum alarmowym 144 w Dolnej Austrii a centrami alarmowymi w Południowych Morawach i w kraju południowoczeskim, aby ułatwić transgraniczne akcje ratunkowe. Zapewni to szybką wzajemną pomoc w nagłych wypadkach bez biurokratycznych komplikacji. 

  Centrum leczenia endometriozy w szpitalu regionalnym w Melk

  Podstawą pierwszego certyfikowanego przez UE centrum leczenia endometriozy w Dolnej Austrii jest wymiana wiedzy między szpitalem regionalnym w Melk a szpitalem w Znojmo. Ten ostatni odpowiada za ten obszar i posiada już ośrodek, w którym pacjenci będą teraz szybciej otrzymywać diagnozę i leczenie. Jedna na dziesięć kobiet w wieku rozrodczym cierpi na endometriozę, która jest chorobą przewlekłą objawiającą są silnym bólem i prowadzącą do niepłodności.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

  W zimowym wydaniu magazynu Panorama piszemy o zorganizowanej niedawno Konferencji Przewodniczących, w której udział wzięli przewodniczący Jean-Claude Juncker oraz komisarz Corina Creţu, a przy okazji przyglądamy się najbardziej oddalonym regionom UE. Poddajemy analizie odnowioną strategię na rzecz tych regionów, która ma na celu pomóc im w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza ich wyjątkowa pozycja w UE oraz na świecie. Dodatkowo przedstawiamy projekty i opinie związane z tymi kwestiami. Ponadto prezentujemy opublikowane w ostatnim czasie sprawozdanie strategiczne dotyczące wdrażania programu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, zwracając uwagę na przekonujące dowody świadczące o poważnym zasięgu i oddziaływaniu tych inwestycji na życie obywateli całej Europy.

  Sekcja magazynu poświęcona poszczególnym regionom tym razem dotyczy lokalnego rządu Walencji — Generalitat Valenciana — w Hiszpanii. Prezentujemy charakterystykę realizowanych tam projektów oraz wywiad z prezydentem Walencji Ximo Puigiem. Ponadto przybliżamy sylwetki młodych ludzi, którzy na różne sposoby angażują się w politykę unijną i regionalną, biorąc udział w naszym konkursie na blog „Europa w moim regionie”, programie szkoleniowym dla młodych dziennikarzy czy też w programie dla wolontariuszy „Interreg Volunteer Youth”.

  Niniejsze wydanie zawiera również aktualne informacje dotyczące Forum Miast, które odbyło się niedawno w Rotterdamie, i jego tematu przewodniego — agendy miejskiej UE, a także wiadomości na temat zbliżającego się objęcia unijnej prezydencji przez Bułgarię oraz związanych z tym planów i priorytetów. Sekcja „Waszym zdaniem” zawiera materiały z Francji, Włoch i Hiszpanii, z kolei sekcja dotycząca projektów poświęcona jest Belgii, Republice Czeskiej, Niemcom i Łotwie, a w galerii zdjęć można zobaczyć projekty realizowane na Malcie.

  Życzę Państwu przyjemnej lektury.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU

   

  Dziś Komisja Europejska ogłosiła, które partnerstwa międzyregionalne otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb w ramach nowego finansowanego przez UE działania pilotażowego na rzecz innowacyjnych projektów.

  Celem tego działania pilotażowego jest pomoc partnerstwom, aby mogły zwiększyć skalę swoich projektów w sektorach priorytetowych takich jak duże zbiory danych, biogospodarka, efektywne gospodarowanie zasobami, zaawansowane procesy produkcyjne bądź cyberbezpieczeństwo.

  Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Konkurencyjne regiony będą mogły przedstawić swoje projekty na szerszym forum i połączyć siły z innymi regionami, mogącymi pochwalić się konkurencyjnością w podobnych dziedzinach. Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony UE ich dobre pomysły staną się innowacyjnymi produktami. Niewątpliwie zobaczymy wśród nich przyszłych europejskich liderów innowacyjności.

  W wyniku zaproszenia do wyrażania zainteresowania, ogłoszonego przez Komisję we wrześniu 2017 r., wybrano osiem partnerstw międzyregionalnych. W każdym z nich rolę lidera i koordynatora pełni jeden lub kilka regionów.

  • Partnerstwo 8 regionów pod przewodnictwem Brabancji Północnej (NL), Flandrii (BE) i Regionu Północnego (Norte) (PT) będzie opracowywać wspólne projekty w dziedzinie druku 3D.
  • Grupa 9 regionów pod wodzą Flandrii (BE) będzie współpracować w sektorze biogospodarki.
  • Bretania (FR) wraz z 3 innymi regionami oraz Estonią skupi się na bezpieczeństwie cybernetycznym.
  • Lombardia (IT) we współpracy z 7 innymi regionami postanowiła wyspecjalizować się w gospodarce o obiegu zamkniętym, a konkretnie w utylizacji produktów w celu regeneracji i ponownego wykorzystywania ich komponentów.
  • Toskania (IT) wraz z 21 innymi regionami i Estonią będzie wspólnie opracowywać nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania w rolnictwie.
  • Szkocja (UK) i Kraj Basków (ES) koordynują realizowane przez 16 regionów wspólne projekty w dziedzinie morskiej energii odnawialnej.W tym partnerstwie uczestniczy też norweski region Sogn og Fjordane.
  • Andaluzja (ES) wraz z 5 innymi regionami za swój priorytet tematyczny przyjęła zrównoważone budownictwo.
  • Andaluzja (ES) i Emilia-Romania (IT) koordynują grupę 9 regionów, które przedstawią innowacyjne projekty w dziedzinie dużych zbiorów danych i identyfikowalności w sektorze rolno-spożywczym.

  Wymienione partnerstwa otrzymają wsparcie ze strony powołanych w ramach Komisji specjalnych zespołów grupujących ekspertów z działów zajmujących się różną tematyką. Będą oni służyć radą np. w zakresie najkorzystniejszego łączenia środków z różnych funduszy UE w celu finansowania projektów.

  Oprócz tego bezpośredniego wsparcia ze strony Komisji każde partnerstwo będzie mogło korzystać z zewnętrznych usług doradczych do wartości 200 tys. euro na cele komercjalizacji i zwiększania skali działalności. Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

  Dalsze działania

  Praca w ramach partnerstw rozpocznie się w styczniu 2018 r. i potrwa do 2019 r.

  Działanie pilotażowe umożliwi testowanie nowych podejść do współpracy międzyregionalnej i dostarczy Komisji podstaw merytorycznych do refleksji na temat inteligentnej specjalizacji po 2020 r.

   

  Więcej informacji:

Więcej wiadomości

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people