Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

Aktualności

  Komisja Europejska przyjęła dziś nowy program współpracy międzyregionalnej Interact, którego uczestnikami będą wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegia i Szwajcaria. Program ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), który przeznaczy na ten cel około 40 mln EUR. Program Interact to platforma wiedzy, z której można korzystać w celu wymiany informacji i najlepszych praktyk oraz podejmowania wspólnych inicjatyw przez uczestników programów współpracy finansowanych ze środków EFRR.

  „Przedstawiciele unijnych regionów coraz lepiej rozumieją, że skuteczne rozwiązywanie wspólnych problemów gospodarczych, środowiskowych lub społecznych wymaga współpracy” — powiedziała Corina Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej. „Dzięki poprawie skuteczności programów współpracy lub zachęcaniu do innych jej form, na przykład przygotowywania strategii makroregionalnych, program Interact przyczyni się do zwiększenia efektywności polityk publicznych”.

  W ramach programu Interact finansowane będą głównie projekty i działania mające na celu poprawę zdolności do zarządzania i kontroli, a także do rejestrowania i komunikowania wyników w ramach programów z zakresu europejskiej współpracy terytorialnej. Program ten ma również na celu poprawę zdolności do zarządzania wdrażaniem innowacyjnych form współpracy takich jak europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej lub strategie makroregionalne realizowane przez partnerów z różnych krajów i jednostek administracyjnych w Europie.

  Stosowne projekty i działania (współfinansowane przez EFRR do wysokości 85%) będą realizowane przez sekretariat programu Interact w Bratysławie (Słowacja) oraz cztery biura informacyjne w Turku (Finlandia), Walencji (Hiszpania), Wiedniu (Austria) i Wiborgu (Dania).

  Więcej informacji:

  Letnie wydanie magazynu Panorama jest już dostępne online w języku angielskim. Artykuł wstępny poświęcony jest 25. rocznicy istnienia programu Interreg. Zawiera omówienie 20 projektów z tego programu, które odniosły największy sukces, harmonogram wydarzeń rocznicowych oraz wywiad z Iskrą Mihaylovą, posłanką do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim. Duży artykuł poświęcono też temu, jak polityka spójności może przyczynić się do wdrożenia niedawno ogłoszonej strategii jednolitego rynku cyfrowego, od szerokopasmowego dostępu do Internetu po otwarte dane i e-administrację.

  W cyklu wywiadów z przedstawicielami władz regionalnych rozmawiamy z przewodniczącym regionu Övre Norrland i prezydentem Galicji o funkcjonowaniu polityki spójności w ich regionach, a w sekcji „Waszym zdaniem” przedstawiamy informacje z sześciu europejskich regionów.

  Ponadto prezentujemy wydarzenia planowane podczas tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „Open Days” oraz omawiamy uruchomienie europejskiej platformy inteligentnej specjalizacji w dziedzinie energii.

  W magazynie jak zawsze można znaleźć wybór informacji i prezentacje projektów z całej Unii Europejskiej.

  Panorama 53: Cyfrowa Europa

  W 2015 r. mija 25 lat od powstania Interreg, kluczowego elementu rozwoju europejskiej polityki spójności.

  Aby uczcić to wydarzenie, w dniach 15–16 września 2015 r. odbędzie się dwudniowa konferencja społeczności Interreg. Podczas pierwszej jej części zaproszeni goście wezmą udział w obchodach rocznicowych. Druga część wydarzenia to właściwa konferencja, podczas której omówione zostaną najważniejsze problemy związane z realizacją projektów.

  Będzie to czas, by dokonać podsumowania dotychczasowej działalności programu, przyjrzeć się obecnemu znaczeniu Europejskiej Współpracy Terytorialnej i wyznaczyć nowe cele na przyszłość. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej chce, by osoby pracujące na co dzień przy realizacji projektów mogły już dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat dotychczasowych dokonań, kwestii wymagających poprawy czy strategii, jaką Unia Europejska powinna podjąć w zakresie polityki spójności.

  W tym celu zorganizowana została specjalna ankieta internetowa. Jest ona dostępna dla wszystkich uczestników konferencji i obywateli, którzy są zainteresowani rozwojem programu Interreg, a nie będą mogli wziąć udziału w debacie.

  Ankieta składa się z pięciu prostych pytań otwartych. Ma ona stanowić inspirację do dyskusji przed konferencją, po niej i podczas jej trwania. Łącze do ankiety znajduje się tutaj.

Więcej wiadomości

Introduction

Interreg 25 Years25 years ago this year, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy near   investment for Growth and Job. The 25th anniversary of Interreg is being celebrated this year with a variety of events around Europe culminating in a ceremony on European Cooperation Day in Luxembourg on 15-16 September. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

Interreg evolution

Interreg programmes are funded by the European Regional Development Fund to support the harmonious development of the European Union's territory at different levels. Interreg has three types of programmes: cross-border, transnational and interregional.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people