Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  

Aktualności

  Ogłosiliśmy dziś listę finalistów RegioStars 2017, corocznego konkursu, w którym wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych funduszy spójności. 

  Niezależne jury konkursu, pod przewodnictwem posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija, wybrało 24 finalistów spośród 103 zgłoszonych projektów w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską. 

  24 finalistów pochodzi z regionów i miast z 20 państw członkowskich oraz jednego kraju sąsiadującego: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.
  Wielu finalistów stara się rozwiązywać wspólne problemy poprzez transgraniczną współpracę.

  W konkursie wyróżnia się pięć kategorii: 

  • Kategoria 1 Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP
  • Kategoria 2 Unia energetyczna: zmiany klimatyczne
  • Kategoria 3 Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo
  • Kategoria 4 Edukacja i szkolenia
  • Kategoria 5 CityStar: miasta przechodzące na technologię cyfrową

  Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni we wtorek, 10 października, w Brukseli podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars.

  Dodatkowe informacje

  Siódme Forum Spójności, które odbędzie się w dniach 26–27 czerwca 2017 r. w Brukseli, jest politycznym wydarzeniem na szeroką skalę, organizowanym co trzy lata i goszczącym ponad 700 osób, w tym przedstawicieli wysokiego szczebla instytucji europejskich, rządów centralnych, przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe oraz naukowców. Główne przemówienia wygłoszą przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oraz premier Malty Joseph Muscat.

   W programie imprezy znajdzie się także szereg dodatkowych wykładów programowych, trzy dyskusje panelowe oraz trzy równoległe warsztaty poświęcone kluczowym kwestiom dotyczącym przyszłości Europy i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

  Wydarzenie stanowić będzie ogromny wkład w prace nad przygotowaniem ram dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych po 2020 r. Polityka spójności powinna uwzględniać trudne wyzwania związane z budowaniem gospodarki europejskiej, która sprzyja włączeniu społecznemu oraz konkurencyjności i jest bardziej odporna. Ponadto w polityce tej należy uwzględnić wątpliwości wskazane w białej księdze w sprawie przyszłości Europy , dotyczące wartości dodanej strategii polityki UE, subsydiarności oraz rozbieżności między obiecanymi działaniami a ich realizacją.

  Forum jest dla decydentów, zainteresowanych stron oraz specjalistów niepowtarzalną okazją do zabrania głosu w dyskusjach dotyczących tego, jak strategia polityki UE może wpłynąć na polepszenie warunków życia i zwiększenie możliwości wszystkich obywateli Europy, biorąc pod uwagę takie kwestie, jak globalizacja, postęp technologiczny czy rosnące nierówności społeczne. Jest ono szansą na stworzenie polityki spójności, która będzie odpowiedzią na kluczowe problemy społeczno-gospodarcze stojące przed Unią Europejską i która okaże się skuteczniejsza w dostarczaniu obywatelom rezultatów.

  Forum odbędzie się przed datą przyjęcia VII sprawozdania dotyczącego spójności, dzięki czemu wnioski z debaty z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego będą mogły zostać włączone do sprawozdania.

  Conference Agenda 

   

  Live Webstreaming

  DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

  DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

  Miejsce: Budynek Charlemagne, Bruksela
  Termin: 26–27.06.2017

  Śledź na Twitterze: #EU7CF @EU_Regional

  Możliwość udziału wyłącznie na zaproszenie

  Program Konferencji 

  Informacje praktyczne


  Więcej informacjiREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

  Wydarzenie będzie transmitowane w sieci.

  Siódme Forum Spójności

  Najnowsze wydanie magazynu Panorama to numer specjalny poświęcony polityce spójności po 2020 r. Odbywające się w dniach 26-27 czerwca w Brukseli Forum Spójności stanowić będzie istotny etap w tym procesie. Polityka spójności powinna uwzględniać trudne wyzwania związane z budowaniem gospodarki europejskiej, która sprzyja włączeniu społecznemu oraz konkurencyjności i jest bardziej odporna. Ponadto w polityce tej należy uwzględnić wątpliwości wskazane w białej księdze w sprawie przyszłości Europy, dotyczące wartości dodanej strategii polityki UE, subsydiarności oraz rozbieżności między obiecanymi działaniami a ich realizacją. Na łamach magazynu wypowiadają się przedstawiciele instytucji unijnych, rządów poszczególnych krajów, samorządów, szeregu stowarzyszeń i uczelni wyższych, próbując ocenić nastroje społeczne dotyczące przyszłości tej kluczowej unijnej polityki. 

  W numerze kilkukrotnie podnoszona jest kwestia strategii dotyczących inteligentnej specjalizacji; wiele osób podkreśla ich znaczenie oraz potrzebę kontynuacji ich rozwoju. Przedstawiamy też kluczowe wyniki najnowszego badania Eurobarometru dotyczącego świadomości i postrzegania polityki regionalnej wśród obywateli, podajemy zarys danych na temat PKB zwartych w przygotowywanym VII sprawozdaniu dotyczącym spójności oraz przyglądamy się tematom przewodnim tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Na koniec przybliżamy historie opowiedziane przez młodych wolontariuszy pracujących w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

  Panorama 61: Cohesion Policy looks to the future

Więcej wiadomości

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people