VII Forum Spójności

Inne narzędzia

 
29/05/2017

Siódme Forum Spójności, które odbędzie się w dniach 26–27 czerwca 2017 r. w Brukseli, jest politycznym wydarzeniem na szeroką skalę, organizowanym co trzy lata i goszczącym ponad 700 osób, w tym przedstawicieli wysokiego szczebla instytucji europejskich, rządów centralnych, przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe oraz naukowców. Główne przemówienia wygłoszą przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oraz premier Malty Joseph Muscat. W programie imprezy znajdzie się także szereg dodatkowych wykładów programowych, trzy dyskusje panelowe oraz trzy równoległe warsztaty poświęcone kluczowym kwestiom dotyczącym przyszłości Europy i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Wydarzenie stanowić będzie ogromny wkład w prace nad przygotowaniem ram dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych po 2020 r. Polityka spójności powinna uwzględniać trudne wyzwania związane z budowaniem gospodarki europejskiej, która sprzyja włączeniu społecznemu oraz konkurencyjności i jest bardziej odporna. Ponadto w polityce tej należy uwzględnić wątpliwości wskazane w białej księdze w sprawie przyszłości Europy , dotyczące wartości dodanej strategii polityki UE, subsydiarności oraz rozbieżności między obiecanymi działaniami a ich realizacją.

Forum jest dla decydentów, zainteresowanych stron oraz specjalistów niepowtarzalną okazją do zabrania głosu w dyskusjach dotyczących tego, jak strategia polityki UE może wpłynąć na polepszenie warunków życia i zwiększenie możliwości wszystkich obywateli Europy, biorąc pod uwagę takie kwestie, jak globalizacja, postęp technologiczny czy rosnące nierówności społeczne. Jest ono szansą na stworzenie polityki spójności, która będzie odpowiedzią na kluczowe problemy społeczno-gospodarcze stojące przed Unią Europejską i która okaże się skuteczniejsza w dostarczaniu obywatelom rezultatów.

Forum odbędzie się przed datą przyjęcia VII sprawozdania dotyczącego spójności, dzięki czemu wnioski z debaty z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego będą mogły zostać włączone do sprawozdania.

Conference Agenda 

 

Live Webstreaming

DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

Miejsce: Budynek Charlemagne, Bruksela
Termin: 26–27.06.2017

Śledź na Twitterze: #EU7CF @EU_Regional

Możliwość udziału wyłącznie na zaproszenie

Program Konferencji 

Informacje praktyczne


Więcej informacjiREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

Wydarzenie będzie transmitowane w sieci.

Siódme Forum Spójności

Aktualności