Inforegio-Newsroom

Inne narzędzia

 •  
 • Zmniejsz tekst  
 • Powiększ tekst  
 • Polityka spójności inwestuje w zrównoważoną, bezpieczną i szybką mobilność w Polsce

  16/02/2017

  Linia kolejowa łącząca Warszawę z Kijowem przez Lublin, zostanie objęta zasadniczymi pracami modernizacyjnymi finansowanymi z Funduszu Spójności. 750,5 milionów euro (obecnie 3,2 miliarda złotych) pomoże zbudować lub wyremontować 15 wiaduktów i tuneli oraz zwiększyć...

  Rozpoczęcie naboru zgłoszeń do konkursu RegioStars 2017

  15/02/2017

  Nagrody RegioStars wyróżniają dobre praktyki w dziedzinie rozwoju regionalnego oraz oryginalne i innowacyjne projekty, które są interesujące i inspirujące dla innych regionów.  Uważasz, że Twój projekt zasługuje na rozgłos i nagrodę? Aplikuj! Nagrody w 2017 r....

  Poprawa społecznego postrzegania przejrzystości w wykorzystaniu funduszy unijnych

  13/02/2017

  Poprawa postrzegania przejrzystości w wykorzystaniu funduszy unijnych przez społeczeństwo była głównym celem litewskiego projektu Jonvabaliai (Świetliki). Projekt skupiał się głównie na interaktywnej stronie internetowej oraz mapie przedstawiającej projekty finansowane ze...

  Polska: UE inwestuje w strategiczne połączenia drogowe, wpływając na poprawę spójności terytorialnej

  29/01/2017

  Ponad 530 mln EUR z Funduszu Spójności zostanie przeznaczonych na inwestycje w ramach dwóch „dużych projektów” w znajdujące się w północnej Polsce odcinki dróg o strategicznym znaczeniu. Pierwszy z projektów, który otrzymał...

  Lepsze połączenia między północą i południem Europy dzięki polityce spójności

  23/01/2017

  Kwota 315 mln EUR z Funduszu Spójności sfinansuje budowę brakującego odcinka autostrady A1 między Częstochową a Pyrzowicami w województwie śląskim. Ten fragment drogi jest zlokalizowany na trasie korytarza Bałtyk – Adriatyk w samym...

  Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

  18/01/2017

  Rewitalizacja Dolnego Miasta, historycznej dzielnicy Gdańska, obejmowała inwestycje w infrastrukturę i strukturę społeczną, a także działania społeczne i kulturalne mające na celu rozwiązanie specyficznych problemów tego obszaru. Wszelkie działania ukierunkowane były na zwalczanie wykluczenia...

  Fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz otwarte

  18/01/2017

  Wśród reform programowych na lata 2014–2020 znalazło się zobowiązanie zapewnienia Komisji usystematyzowanych danych finansowych i danych dotyczących wskaźników za pomocą wspólnego interfejsu IT „SFC2014”. Ta żmudna praca przyniosła owoce w postaci otwartej...

  Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Polsce

  10/01/2017

  Projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem projektu jest zrzeszanie osób ze społeczności zmarginalizowanych lub znajdujących się w trudnej sytuacji i...

 • Poprzednia strona
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • Następna strona