Publikacja zaproszeń do składania ofert - DG REGIO

Ta strona zawiera wszystkie dokumenty przetargowe stosowane w ramach zaproszeń do składania ofert w drodze procedury otwartej przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego korzystania ze strony i publikowanych dokumentów.

Informacje na temat wszystkich zaproszeń do składania ofert publikowanych w Unii Europejskiej są dostępne w 24 językach oficjalnych UE na stronie internetowej TED (Tenders Electronic Daily).

Lista zamówień

No 2016.CE.16.BAT.102 – Badanie dotyczące systemów rozpatrywania skarg związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi w poszczególnych państwach członkowskich

Official Journal of the European Union: 2017/S 009-012988

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.077 – Ocena ex-post kluczowych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności w latach 2000–2013

Official Journal of the European Union: 2016/S 249-456753

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/01/2017: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2017/S 010-0144958

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°3 bis PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.056 – Kompleksowa analiza istniejących transgranicznych połączeń transportowych i brakujących połączeń na granicach wewnętrznych, wraz z przedstawieniem zaleceń politycznych

Official Journal of the European Union: 2016/S 239-435011

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 17/12/2016: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2016/S 244-444858

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.057 – Współpraca UE–CELAC w sprawie spójności terytorialnej — platforma Innovact UE–CELAC — innowacje służące promocji spójności terytorialnej

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Pomoc techniczna w opracowaniu i tłumaczeniu 7. sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej i społecznej

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – Centrum wsparcia monitorowania: analiza danych i sprawozdawczość

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Ocena jakości rządów na szczeblu lokalnym oraz porównanie wyników z poprzednimi badaniami

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Badanie dotyczące analizy wsparcia z EFRR wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w okresie programowania 2014–2020

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Instrument wsparcia na rzecz sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej (BCO)

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Pomoc we wdrażaniu agendy miejskiej dla UE poprzez zapewnienie partnerstwom wsparcia w dziedzinie zarządzania, wiedzy eksperckiej i administracji

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Strategie makroregionalne oraz ich powiązania z polityką spójności

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Umowa ramowa o wsparcie służb Komisji w przeprowadzaniu audytów i kontroli oraz świadczenie usług powiązanych - Komisja Europejska zamierza zawrzeć z maksymalnie 3 przedsiębiorstwami wielokrotną umowę ramową o świadczenie usług audytowych w dziedzinie polityki regionalnej i miejskiej Unii Europejskiej, polityki zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, gospodarki morskiej i rybołówstwa oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Miasta świata: współpraca UE z państwami trzecimi w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich – projekt transferu wiedzy na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich między UE a Australią oraz UE a Koreą Południową

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Miasta świata: współpraca UE z państwami trzecimi w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich – projekt transferu wiedzy na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich między UE a Azją Południową (Indonezja/Wietnam) oraz UE a Afryką Południową

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Ocena jakości rządów na szczeblu lokalnym oraz porównanie wyników z poprzednimi badaniami

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts