Publikacja zaproszeń do składania ofert - DG REGIO

Ta strona zawiera wszystkie dokumenty przetargowe stosowane w ramach zaproszeń do składania ofert w drodze procedury otwartej przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego korzystania ze strony i publikowanych dokumentów.

Informacje na temat wszystkich zaproszeń do składania ofert publikowanych w Unii Europejskiej są dostępne w 24 językach oficjalnych UE na stronie internetowej TED (Tenders Electronic Daily).

Lista zamówień

No 2015.CE.16.BAT.064 - Badanie dotyczące koordynacji i harmonizacji europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) i innych instrumentów UE

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Badanie na temat lepszego wykorzystywania instrumentów finansowych i zwiększania ich skuteczności

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Wyzwania gospodarcze regionów słabiej rozwiniętych

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Centrum informacyjne w sprawach dotyczących oceny - Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na rzecz Komisji „centrum informacyjnego w sprawach oceny”, które dokona przeglądu planów oceny na lata 2014-2020, zidentyfikuje oceny dokonane przez organy zarządzające w latach 2015-2019, dokona przeglądu próbki ocen i zapewni państwom członkowskim wsparcie w udoskonaleniu ich planów oceny i w projektowaniu ocen oraz zarządzaniu nimi.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Umowa ramowa z jednym wykonawcą o działania komunikacyjne i informacyjne w dziedzinie polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej — część 1: produkty informacyjne; część 2: organizacja wydarzeń

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.059 - Pojedyncza umowa ramowa o usługi pomocy prawnej dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Official Journal of the European Union: 2014-OJS196-345694

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 05/11/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
Official Journal of the European Union: 2014-S213-376368

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.067 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 13: geograficzny rozkład wydatków

Official Journal of the European Union: 2014-OJS182-320366

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 7: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

No 2014.CE.16.BAT.047 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 11: Europejska współpraca terytorialna

Official Journal of the European Union: 2014/S 158-283600

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.042 - Ocena "ex-post" programów dotyczących polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 5: transport

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270527

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277656

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.043 - Ocena "ex-post" programów dotyczących polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 6: środowisko

Official Journal of the European Union: 2014/S 151-270529

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 20/09/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 181-318364

Corrigendum 14/08/2014: Time limit for receipt of tenders or requests to participate and Conditions for opening of tenders.

Official Journal of the European Union: 2014/S 155-277657

Invitation PDF File en

Corrigendum 17.09.14: Revised versions of Specifications and Annex 3

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1&2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.044 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 8: efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220048

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3 DOC File en - Annex4b DOC File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.046 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 12: system wdrażania

Official Journal of the European Union: 2014/S 124-220045

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.16.BAT.035 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 10: rozwój obszarów miejskich i infrastruktura społeczna

Official Journal of the European Union: 2014/S 108-189250

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 12/06/2014: Total quantity or scope, Estimated value excluding VAT, Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them.

Official Journal of the European Union: 2014/S 111-195356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex3: Categorisation XLS en - Annex6: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2013.CE.16.BAT.064 - Pomoc techniczna na potrzeby oceny, monitorowania i zamknięcia przez Komisję projektów otrzymujących pomoc z EFRR, FS i IPA w odniesieniu do powiązanych zagadnień tematycznych lub sektorowych oraz audytu tych projektów przez Europejski Trybunał Obrachunkowy

Official Journal of the European Union: 2014/S 100-173874

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2: Model of CV DOC File en - Annex3: Graphic requirements for reports DOC File en - Annex5: Table of unit prices DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or - n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.047 - Globalne miasta: współpraca UE-państwa trzecie w zakresie rozwoju miast - organizacja projektu transferu wiedzy na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast między UE a Kanadą oraz UE a Japonią

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163843

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or

Information and Forms for Experts

No 2014.CE.160.AT.031 - Miasta globalne: współpraca UE-państwa trzecie w zakresie rozwoju miast - organizacja programu wymiany związanego ze szczegółowymi interesami w zakresie rozwoju regionalnego i miejskiego zgłoszonymi przez Chiny i Indie

Official Journal of the European Union: 2014/S 094-163842

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.031 - Wskaźnik samorządności władz lokalnych w UE w latach 1990-2014

Official Journal of the European Union: 2014/S 092-160759

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex2 PDF File en- Annex2 DOC File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.003 - Usługi dotyczące realizacji działań komunikacyjnych skierowanych do młodzieży w celu przekazania informacji o Unii Europejskiej w sposób zabawny i pedagogiczny

Official Journal of the European Union: OJ/S-100200

Contract Notice PDF File fr

Corrigendum 05/04/2014: Common procurement vocabulary (CPV), time limit for receipt and opening of tenders have been modified.
Official Journal of the European Union: 2014/S 068-115855

Invitation PDF File fr en

Specifications Section 8 modified 14/04/2014 PDF File defr Section 2 modified 24/04/2014 PDF File en - Annex 7 PDF File enfr

Draft Contract PDF File en fr

Declaration of honour DOC File en fr

Questions and Answers : n°1 PDF File or - n°2 PDF File or - n°3 PDF File or- n°4 PDF File or - n°5 PDF File or - n°6 PDF File or - n°7 PDF File or - n°8 PDF File or - n°9 PDF File or - n°10 PDF File or

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.034 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 9: kultura i turystyka

Official Journal of the European Union: OJ/S-086050

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3 PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.032 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 3: instrumenty finansowe na rzecz wspierania przedsiębiorczości

Official Journal of the European Union: OJ/S-086051
Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 3c PDF File en - Annex 6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°1b PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.033 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 4: wsparcie dla dużych przedsiębiorstw

Official Journal of the European Union: OJ/S-079576

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex6 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.016 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności 2007-2013 finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności (FS) - pakiet roboczy 1: sprawozdanie podsumowujące

Official Journal of the European Union: OJ/S-065427

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex4 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2014.CE.16.BAT.002 - Ocena "ex-post" programów polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy 2: wsparcie MŚP - intensyfikacja badań naukowych i innowacji w MŚP oraz rozwój MŚP

Official Journal of the European Union: OJ/S-061903

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex5 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.111 - Badanie mające na celu określenie procentowych stawek zryczałtowanego dochodu dla sektorów lub podsektorów z dziedzin (i) technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT); (ii) badań naukowych, rozwoju i innowacji; oraz (iii) efektywności energetycznej w celu zastosowania ich do działań generujących dochód netto współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) w okresie obejmującym lata 2014-2020

Official Journal of the European Union: OJ/S 418288

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex1 PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.078 - EULAC-REGIO (CBRIS) - Współpraca UE z Ameryką Łacińską w dziedzinie transgranicznych regionalnych systemów innowacji w ramach polityki regionalnej (Brazylia i Peru)

Official Journal of the European Union: OJ/S 261911

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.077 - EULAC-REGIO (RIS) - współpraca UE-Ameryka Łacińska w dziedzinie regionalnych systemów innowacyjnych w ramach polityki regionalnej - Chile, Peru

Official Journal of the European Union: OJ/S 261905

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.0AT.076 - dialog UE-Chiny w sprawach polityki regionalnej - sesje informacyjne poświęcone polityce regionalnej

Official Journal of the European Union: OJ/S284882

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.060 - Ocena "ex-post" programów dotyczących polityki spójności realizowanych w latach 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) - pakiet roboczy zero: gromadzenie danych i oceny jakości

Official Journal of the European Union: OJ/S 254851

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.050 - Pojedyncza umowa ramowa o usługi pomocy prawnej dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Official Journal of the European Union: OJ/S 147-254846

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

N° 2012CE16BAT094 - Procedura otwarta - Wielokrotne umowy ramowe o usługi, oparte na zasadach konkurencji:

Lot 1: Impact assessment related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 2: Studies assessing the impact of other European Union policies on economic, social and territorial cohesion

Lot 3: Studies related to the future development of Cohesion Policy and the ESI Funds

Lot 4: Studies on administrative costs, administrative capacities, IT systems and fraud prevention and detection measures

Official Journal of the European Union: OJ/S S139-240356

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.160.AT.074 - Scenariusze dotyczące tworzenia miejsc pracy w związku ze zwiększeniem o 20 % śródlądowego wodnego transportu towarów na Dunaju do 2020 (w porównaniu z 2010)

Official Journal of the European Union: 2013/S 047-075035 + 2013/S 048-076930

Contract Notice PDF File en

Corrigendum PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2013.CE.16.BAT.019 - Badanie dotyczące propagowania wielopoziomowego systemu zarządzania w ramach wsparcia strategii "Europa 2020"

Official Journal of the European Union: 2013/S 019-027049

Contract Notice PDF File en
please note in point IV.3.4, the time limit for receipt of tenders is 19.04.2013

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexe : 1 Format of case studies PDF File en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°6 PDF File en - n°7 PDF File en - n°8 PDF File en - n°9 PDF File en - n°10 PDF File en - n°11 PDF File en - n°12 PDF File en - n°13 PDF File en - n°14 PDF File en

Information and Forms for Experts

N° 2012.CE.16.BAT.066 - Aktualizacja, zmiana i rozszerzenie map atlasu miast 2006 do stanu z roku referencyjnego 2012

Official Journal of the European Union: 2012/S 226-371179

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Corrigendum 29/12/2012: Time limit for receipt and opening of tenders and annexe 4 'Model for Tenders' have been modified.
Official Journal of the European Union: 2012/S 250-413138

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour PDF File en

Information and Forms for Experts

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en

Documentation for tenderers :

  • Urban Atlas: Delivery of land use/Cover maps of major european urban agglomerations - Final report PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 1 PDF File en
  • Final "Luz Delivery Report": Contract Nr 2 PDF File en

Annexes : 1 Indicative list of larger Urban zones XLS File en- 2 Mapping Guide for a European Urban Atlas PDF File en - 3 extended Urban Atlas 2012 nomenclature PDF File en - 4 Model for tenders PDF File en