JASMINE: wspólne działanie na rzecz wsparcia instytucji mikrofinansowych w Europie

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

JASMINE jest czwartą wspólną inicjatywą Komisji, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI DeutschEnglishfrançais) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF English). Inicjatywę stworzono, aby:

  • zwiększyć potencjał podmiotów oferujących mikrokredyty / instytucji mikrofinansowych w różnych dziedzinach, na przykład w zakresie dobrych rządów, systemów informacyjnych, zarządzania ryzykiem i planowania strategicznego;
  • pomóc tym jednostkom stać się zrównoważonymi i rentownymi podmiotami na rynku mikrokredytów.

Pierwsza faza polega na udzielaniu pomocy technicznej poprzez prowadzenie ocen i szkoleń dla 15 niebankowych kredytodawców, wybranych w drodze zaproszenia do wyrażenia zainteresowania wystosowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w 2009 r.

Nowe zaproszenie zostanie ogłoszone w trzecim kwartale 2010 r., a jego celem będzie wybranie kolejnej grupy do 30 niebankowych kredytodawców, którzy uzyskają pomoc techniczną JASMINE.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu inicjatywy JASMINE poprzez:

  • organizowanie pomocy technicznej (współfinansowanej przez Komisję Europejską) służącej rozwojowi instytucji mikrofinansowych;
  • udzielanie wsparcia finansowego na operacje pożyczkowe (środki EBI) oraz kapitał zalążkowy (zasoby UE).

Wybrane przez EFI podmioty oferujące mikrokredyty / instytucje mikrofinansowe będą czerpać korzyści z szeregu usług dostępnych bezpłatnie. Do usług tych należą:

  • ocena / diagnoza dotycząca struktury, organizacji i trybu działania wybranych instytucji mikrofinansowych lub sporządzenie ich ratingu przez wyspecjalizowane agencje ratingowe;
  • dostosowane do potrzeb szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej wybranych instytucji mikrofinansowych prowadzone przez ekspertów po etapie oceny / ratingu.

Ponadto wprowadzone zostaną usługi wsparcia przedsiębiorstw, takie jak internetowe bazy danych, porady dotyczące dobrych praktyk oraz serwis informacyjny na temat inicjatywy JASMINE i mikrokredytów. Usługi te będą dostępne dla wszystkich instytucji mikrofinansowych. Przygotowywany jest również niezobowiązujący kodeks postępowania dla instytucji mikrofinansowych.

10 września 2008 r.: Uruchomienie inicjatywy JASMINE na rzecz rozwoju instytucji mikrofinansowych w Europie, wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie DeutschEnglishfrançais

Powiązane łącza