Dostępny budżet 2014-2020

Inne narzędzia

  •  
  • Zmniejsz tekst  
  • Powiększ tekst  

Środki przeznaczone na finansowanie polityki regionalnej i polityki spójności w latach 2014-2020 wynoszą 351,8 mld EUR.

Alokacje finansowe 2014-2020Excel Liczba przydziałów polityki spójności 2014-2020* (mln €)