RegioStars Awards

RegioStars Awards identify good practices in regional development and highlight original and innovative projects that are attractive and inspiring to other regions.

Extra tools

 

Nieuws

In het kader van de Europese Week van regio's en steden werden dinsdagavond in Brussel de RegioStars Awards uitgereikt. 

Deze jaarlijkse wedstrijd in de hele EU zet de meest innovatieve en inspirerende door de EU gefinancierde projecten in de schijnwerpers en illustreert aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe het cohesiebeleid het leven van de burgers ondersteunt door economische groei en werkgelegenheid op regionaal niveau te creëren.

Het programma geeft de geselecteerde projecten erkenning en moet de uitwisseling van beste praktijken tussen de uitvoerders van het cohesiebeleid bevorderen en andere projectmanagers en beheersautoriteiten inspireren.

Uit de 103 inzendingen heeft een onafhankelijke deskundige jury 24 finalisten genomineerd. Daarna werden er vijf projecten geselecteerd die de prestigieuze Regiostars-trofee mochten ontvangen uit handen van Corina Creţu, EU-commissaris voor regionaal beleid, en Lambert van Nistelrooij, lid van het EP en voorzitter van de RegioStars-jury. Daarnaast zijn dit jaar 11937 stemmen uitgebracht voor de publieksprijs! Project Coördinatie voor betere sociale insluiting en integratie van slachtoffers van gendergerelateerd geweld op de arbeidsmarkt won, gebaseerd op stemmen via sociale media en van de deelnemers van het evenement. Vanwege de grote waardering kregen project IPN TecBIS – Technology Business Innovation Sustainable Growth – Business Accelerator en project Together Beyond Silence (Don’t stay alone in the silence) een speciale vermelding.

Dit jaar gingen ingezonden projecten in vijf categorieën met elkaar de strijd aan: Slimme specialisatie voor innovatie in het mkb, Energie-unie en klimaatverandering, Versterking van de positie van vrouwen en actieve participatie, Onderwijs en opleiding, en CityStars: steden in digitale transitie.

De 24 geselecteerde finalisten zijn afkomstig uit regio's en steden in 20 lidstaten en een buurland: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Veel van hen pakken gemeenschappelijke uitdagingen aan door grensoverschrijdende samenwerking.

De winnaars:

Bio Base North West Europe

Een partnerschap van vijf landen met deskundigheid op het gebied van bio-innovatie zou cruciaal kunnen zijn om Europa in staat te stellen niet-hernieuwbare hulpbronnen te vervangen en de biogebaseerde economie te ontwikkelen. Het Bio Base North West Europe-project bood ondersteuning bij de toegenomen commercialisering van innovatie om van Noordwest-Europa een toonaangevende speler in de opkomende bio-economie te maken. Dit werd mogelijk gemaakt door samenwerking van partners uit regio's in België, Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

"InnoHiili" - innovatieve koolstofarme openbare diensten

De Finse stad Ii heeft zijn CO2-uitstoot in 2007-2015 met de helft verminderd. Dit is sneller dan waar dan ook in het hele land. Het InnoHiili-project helpt de stad om de doelstelling van het Finse milieu-instituut te bereiken: het realiseren van een emissiereductie van 80 % voor 2030. Maar Ii wil het 10 jaar sneller doen door met alle burgers samen te werken.

Coördinatie voor betere sociale insluiting en integratie van slachtoffers van gendergerelateerd geweld op de arbeidsmarkt

Een netwerk van centra in Murcia, Spanje, ondersteunt vrouwelijke slachtoffers van gendergerelateerd geweld. De regionale dienst voor werkgelegenheid en opleiding verleent soortgelijke steun. Een project om de onderlinge coördinatie te verbeteren zorgt voor een meer gepersonaliseerde ondersteuning en één aanspreekpunt.

EkoBiz - Bevordering van jongerenondernemerschap in de biologische landbouwsector

Een groen project in de voornamelijk op landbouw gerichte regio Split-Dalmatië in Kroatië laat jonge mensen zien dat ze niet naar de stad hoeven te verhuizen voor een mooie toekomst.

Het EkoBiz project was heel populair en overtrof de verwachting om 25 jongeren op te leiden in biologische-landbouwpraktijken. Uiteindelijk volgden meer dan 70 mensen de opleidingen en kregen ze hulp bij het ontwikkelen van rendabele bedrijfsplannen.

EkoBiz moedigde ook 10 scholen en 10 kinderdagverblijven aan om kleinschalige projecten te ontwikkelen met betrekking tot biologische landbouw en veeteelt. 

Smart Service Power

Een project uit Duitsland maakt gebruik van verschillende IT-technologieën om ouderen te helpen langer thuis te blijven wonen. Het integrale systeem moet de druk op de zwaar beproefde medewerkers in de zorg en zorgverleners verlichten.

Smart Service Power wil functies op het gebied van e-gezondheidszorg, slimme huizen, ambient assisted living, noodoproepdiensten en conciërgediensten integreren. Hieruit ontstond een platform voor het „internet van de dingen” waarmee de toestand van ouderen kan worden gevolgd en ze kunnen worden geholpen hun leven zo goed mogelijk te leven. 

Meer informatie

RegioStars 2017

Meer nieuws

RegioStars Awards identify good practices in regional development and highlight original and innovative projects that are attractive and inspiring to other regions.

Think your project deserves to be known and rewarded? Then submit it! You can apply until April 15!

Please note that this year 2 projects can be submitted per programme by the project manager, with the endorsement of the managing authority.

The Award Categories for 2018 are:

  • Supporting smart industrial transition
  • Achieving sustainability through low carbon emissions
  • Creating better access to public services
  • Tackling migration challenges
  • Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage

RegioStars 2018 Application Platform 

Applicants Guide PDF  de en  fr

Applicants Form DOC de en fr

FAQ PDF  en

The independent jury has selected 21 finalists

An expert jury of 15 members, co-chaired by MEP Lambert Van Nistelrooij and MEP Kerstin Westphal, has evaluated 102 applications submitted to this year’s competition honouring Europe’s most excellent projects supported by the cohesion policy of the European Union.

The 21 selected finalists come from 20 member states and five further partner countries.

The selected projects per category are the following:

Category 1: Supporting smart industrial transition

Category 2: Achieving sustainability through low carbon emissions

Category 3: Creating better access to public services

Category 4:  Tackling migration challenges

Category 5: Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage

Voting for this year’s public choice award will start on 3 July!

Further details will follow…

Archieven

RegioStars 2017