Plattelandsontwikkeling

Plattelandsgebieden beslaan de helft van Europa en vertegenwoordigen 20 % van de bevolking. De meeste plattelandsgebieden behoren ook tot de minst geliefde regio’s in de EU, met een bbp per inwoner dat aanzienlijk onder het Europese gemiddelde ligt.

Extra tools

  •  
  • Tekst kleiner  
  • Tekst groter  

Om te zorgen voor groei en verbetering van de werkgelegenheid en levensstandaard in plattelandsgebieden heeft het beleid voor plattelandsontwikkeling van de Europese Unie drie overkoepelende doelstellingen opgesteld: verbeteren van het concurrentievermogen van landbouw, bereiken van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie, en een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandsgebieden. Deze doelstellingen worden gedeeld met het EU-cohesiebeleid. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) dienen daarom ter aanvulling op het European Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).