Het regionaal beleid en de ultraperifere regio's

Tot de EU behoren negen perifere regio’s die in geografisch opzicht erg ver van het Europese continent verwijderd zijn:

  • Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte (vijf Franse overzeese departementen);
  • Saint-Martin (één Franse overzeese gemeenschap);
  • Madeira en de Azoren (twee Portugese autonome regio´s);
  • de Canarische Eilanden (één Spaanse autonome gemeenschap).

Extra tools

  •  
  • Tekst kleiner  
  • Tekst groter  

Op deze perifere regio´s zijn de EU-wetgeving en alle rechten en plichten die zijn verbonden aan het EU-lidmaatschap gewoon van toepassing, behalve waar er specifieke maatregelen of afwijkingen gelden. Deze specifieke maatregelen zijn gericht op een aantal problemen waar deze ultraperifere regio´s mee te stellen hebben, zoals hun afgelegen ligging, hun status als eiland, hun kleine omvang, hun gecompliceerde topografie en klimaat, en hun economische afhankelijkheid van slechts een paar producten.

De ultraperifere regio´s profiteren van de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid, die wordt verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF).