Onderwijs en opleiding

De ontwikkeling van mensen, hun vaardigheden en talent is van essentieel belang om het concurrentievermogen van Europa op de lange termijn te kunnen garanderen. Het is ook belangrijk om de sociale cohesie te bevorderen en om alle burgers te helpen te profiteren van meer en betere banen. Dat is waarom investeren in onderwijs, opleiding en beroepsonderwijs voor vaardigheden en een leven lang leren één van de 11 thematische doelstellingen is waarop het cohesiebeleid gericht is.

Extra tools

  •  
  • Tekst kleiner  
  • Tekst groter  

Hierbij werkt het Europees Sociaal Fonds (ESF) hand in hand met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Uit hoofde van beide fondsen worden activiteiten gefinancierd, die bijdragen aan modernisering van onderwijs- en opleidingssystemen, vermindering van voortijdig schoolverlaten, bevordering van betere toegang tot goed kwaliteitsonderwijs voor iedereen vanaf het basisonderwijs tot aan het hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs, verbetering van de toegang tot een leven lang leren en versterking van de beroepsonderwijs- en opleidingssystemen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een aantal faciliteiten voor de gemeenschap (in de onderwijs-, sociale en gezondheidsinfrastructuur). Deze maatregelen zijn bedoeld om de vaardigheden van personeel in heel Europa te verbeteren, en om de banden tussen deze opleidingsaanbieders en het bedrijfsleven te verbeteren, zodat de aangeleerde vaardigheden overeenkomen met de vaardigheden die bedrijven nodig hebben, vandaag en in de toekomst.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020