Onderwijs en opleiding

Het EU-cohesiebeleid investeert in de vaardigheden en competenties van mensen. Dit is van essentieel belang om het concurrentievermogen van Europa op de lange termijn te kunnen garanderen. Het is ook belangrijk om de sociale cohesie te bevorderen en om alle burgers te helpen te profiteren van meer en betere banen.

Extra tools

 

Onderwijs en opleiding is een van de elf prioriteiten voor het cohesiebeleid in 2014-2020 ("thematische doelstelling 10").

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) steunen activiteiten die bijdragen aan:

  • het moderniseren van onderwijs- en opleidingssystemen, waaronder investeringen in onderwijsinfrastructuur;
  • het verminderen van voortijdig schoolverlaten;
  • het bevorderen van betere toegang tot goed kwaliteitsonderwijs voor iedereen vanaf het basisonderwijs tot aan het hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs;
  • het verbeteren van de toegang tot een leven lang leren;
  • het versterken van beroepstraining en opleidingsystemen.

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020