Thema’s

Het EU-cohesiefonds ondersteunt projecten in een breed scala aan gebieden.

De financiering uit hoofde van het cohesiebeleid 2014-2020 is geconcentreerd op elf thematische doelstellingen. Vier van deze doelstellingen zijn de hoofdprioriteiten voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): De EU financiert bovendien projecten in een aantal andere gebieden, en de EU ondersteunt de meest kwetsbare regio’s.

Extra tools

  •  
  • Tekst kleiner  
  • Tekst groter  

Thematische doelstellingen voor het EFRO

Lees meer over de hoofdprioriteiten voor financiële ondersteuning uit hoofde van het regionaal beleid:

Lidstaten en regio’s moeten een bepaald deel van de EFRO-financiering toewijzen aan ten minste twee van deze hoofdprioriteiten:

  • ten minste 80 % van de EFRO-financiering voor meer ontwikkelde regio’s;
  • ten minste 60 % van de EFRO-financiering voor overgangsregio’s;
  • ten minste 50 % van de EFRO-financiering voor minder ontwikkelde regio’s.

Overige thematische doelstellingen

Lees meer over financiering voor de zeven resterende thematische doelstellingen:

Verdere actieterreinen

Daarnaast ondersteunt het EU-cohesiefonds projecten op de volgende terreinen, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie ter bevordering van een slimme, duurzame en inclusieve groei:

Specifieke behoeften van bepaalde regio's en gemeenschappen

De EU spant zich verder specifiek in om bepaalde categorieën regio’s en gemeenschappen te ondersteunen: