Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Extra tools

 •  
 • Tekst kleiner  
 • Tekst groter  

Nieuws

  In de wintereditie van Panorama bezoeken we de ultraperifere gebieden van de EU, waarbij we verslag doen van de Conferentie van voorzitters die voorzitter Juncker en commissaris Creţu hebben bijgewoond. We maken een analyse van de hernieuwde strategie voor deze regio's die hen moet helpen hun unieke positie binnen de EU en elders in de wereld ten volle te benutten en laten projecten en getuigenissen zien. We verdiepen ons ook in het onlangs gepubliceerde strategisch verslag over de implementatie van ESI-fondsen waarin we sterk bewijs vinden voor de omvang en gevolgen die deze investeringen hebben op het leven van burgers over het hele continent.

  In ons regionale profiel kijken we deze keer naar de Generalitat Valenciana in Spanje, met projectprofielen en een interview met regionaal president Ximo Puig. Via onze blogwedstrijd Europa in mijn regio, het opleidingsprogramma voor jonge journalisten en het programma Interreg Volunteer Youth laten we ook jongeren aan het woord over hun inspanningen om meer te leren over de EU en het regionaal beleid.

  Ook is er nieuws van het Cities Forum dat onlangs in Rotterdam plaatsvond over de EU-stedenagenda en een bijdrage van de komende Bulgaarse voorzitters die hun visie en prioriteiten uiteenzetten. In de rubriek „In uw eigen woorden“ vindt u bijdragen uit Frankrijk, Spanje en Italië, en in onze rubriek „Projecten“ brengen we een bezoek aan België, de Tsjechische Republiek, Duitsland en Letland. Op de fotopagina richten we de camera op een project in Malta.

  Ik wens u veel leesplezier.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU

  Vandaag kondigt de Commissie aan welke interregionale partnerschappen steun op maat zullen krijgen in het kader van een nieuw door de EU gefinancierd proefproject voor innovatieve projecten.

  Dit proefproject is erop gericht deze partnerschappen te helpen bij de uitbreiding van hun projecten in prioritaire sectoren zoals big data, bio-economie, hulpbronnenefficiëntie, geavanceerde fabricage of cyberbeveiliging.

  Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, zei hierover: "Regio's met vergelijkbare concurrentietroeven zullen hun projecten samen ter tafel kunnen leggen. Met de juiste steun van de EU zullen hun goede ideeën uitgroeien tot innovatieve producten, waaronder de Europese innovatiekampioenen van morgen."

  In september 2017 lanceerde de Commissie een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Daaruit zijn acht interregionale partnerschappen geselecteerd, elk onder leiding van een of meerdere coördinerende regio's:

  • Een partnerschap van acht regio's onder leiding van Noord-Brabant (NL), Vlaanderen (BE) en Norte (PT) zal gezamenlijke projecten ontwikkelen op het gebied van 3D-printen;
  • Een groep van negen regio's onder leiding van Vlaanderen (BE) zal samenwerken in de bio-economische sector;
  • Bretagne (FR) zal samen met drie regio's en Estland werken aan cyberbeveiliging;
  • Lombardije (IT) en zeven andere regio's hebben als specialiteit de circulaire economie gekozen, en meer specifiek demontage en herfabricage;
  • Toscane (IT), 21 andere regio's en Estland zullen samen inspanningen leveren om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de hoogtechnologische landbouw;
  • Schotland (VK) en Baskenland (ES) coördineren een groep van 16 regio's voor gezamenlijke projecten op het vlak van mariene hernieuwbare energie;Ook de Noorse regio Sogn og Fjordane werkt hieraan mee.
  • Andalusië (ES) en vijf andere regio's hebben duurzame gebouwen als thematische prioriteit gekozen;
  • Andalusië (ES) en Emilia-Romagna (IT) nemen de leiding op zich van een groep van negen regio's die innovatieve projecten op het vlak van traceerbaarheid en big data in de agrovoedingssector zal opstarten.

  Deze partnerschappen krijgen steun van speciaal binnen de Commissie opgezette teams van deskundigen uit verscheidene thema-afdelingen. De deskundigen zullen bijvoorbeeld advies verstrekken over de manier waarop EU-fondsen kunnen worden gebundeld om projecten te financieren.

  Elk partnerschap kan van deze praktische hulp van de Commissie profiteren, maar ook van extern advies ter waarde van maximaal 200 000 euro voor uitbreiding en commercialisering. Het geld komt uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

  Volgende stappen

  Van januari 2018 tot en met 2019 zal met de partnerschappen worden gewerkt.

  In dit proefproject zal een nieuwe aanpak van interregionale samenwerking worden getest. De informatie van het project zal bijdragen aan het denkproces van de Europese Commissie over slimme specialisatie na 2020. 

  Meer informatie:

  Een cohesiebeleid dat alle regio's omvat, zowel de sterkste als de zwakste, is van vitaal belang voor het succes van de Europese Unie.

  De Europese regio's vormen de ruggengraat van de Europese Unie, op politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied. Aanhoudende krachtige steun voor regio's na 2020 is dan ook van vitaal belang voor het succes van Europa. De Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESIF) stellen ons in staat een echte impuls te geven en investeringen te verhogen. Zij zorgen ervoor dat Europa zinvol en toegankelijk is voor burgers en ze bevorderen de samenwerking.

  Beieren heeft al in een vroeg stadium een standpunt ingenomen over de hervorming van de ESIF na 2020. Onze voornaamste zorg, die wij met de andere Europese regio's delen, is om de ESIF voor alle Europese regio's op een goed niveau te houden. Dit geldt met name voor de meer ontwikkelde regio's zoals Beieren, zodat hun sterkere regionale uitmuntendheid hun minder ontwikkelde buren ten goede blijft komen door een grotere vraag en een extra meerwaarde. Een gemeenschappelijk Europees steunbeleid brengt Europa bij elkaar in plaats van het te verdelen in „donoren“ en „ontvangers“.

  Een sterke regio als Beieren bestaat uit meer dan bloeiende steden en gemeenten. Met name de districten langs de Tsjechische Republiek maken deel uit van structureel zwakkere gebieden. Dat maakt ze tot prioritaire gebieden voor steunverlening uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

  Het regionaal beleid van de EU is zo belangrijk voor ons, omdat het rechtstreeks invloed heeft op mensen in Beieren en in Europese regio's elders. Veel projecten in Beieren kunnen alleen met EU-middelen worden uitgevoerd. In tegenstelling tot de crisisbeheersingsmechanismen op korte termijn voorzien de ESIF in langetermijnfinanciering gedurende de gehele financieringsperiode, waarbij de middelen en fondsen vooraf worden vastgelegd. Dit maakt een hoge mate van planning en financiële zekerheid mogelijk. Het maakt het ook mogelijk om belangrijke pan-Europese doelstellingen na te streven die geen „snelle winst“ opleveren, maar waarvoor politieke slagkracht op langere termijn nodig is. De duurzame, op subsidies gebaseerde ESIF voor de lange termijn mogen niet worden vervangen door selectieve financieringsinstrumenten op korte termijn; de strategische, gedeelde en resultaatgerichte projectfinancieringsstructuur moet juist worden gehandhaafd.

  „Bruggen bouwen en geen muren“ zou het motto van Europa voor na 2020 moeten zijn. Alle partijen moeten samenwerken zonder onnodige scheidingen te creëren. Hiervoor is een nog sterkere grensoverschrijdende samenwerking nodig. De Interregprogramma's hebben een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de integratie van Europa. Door samenwerking met de buren laten we de lokale bevolking duidelijk zien wat de meerwaarde van een stabiel Europa is: de grensgebieden uit het verleden zijn nu de ontmoetingsplaatsen van de toekomst.

  Nieuwe beleidsbenaderingen, zoals macroregionale strategieën, moeten ook worden versterkt en er moeten meer synergieën worden gecreëerd in transnationale EU-programma's. Als de huidige voorzitter van de EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP) zet Beieren zich ervoor in om de macroregionale strategieën van de EU na 2020 te versterken. Beieren maakt zich ook sterk om de bureaucratische rompslomp van het financieringsbeleid in te perken en zo de zelfredzaamheid te versterken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat regionale steun zijn meerwaarde behoudt.

  Het Europees cohesiebeleid is een oprechte uiting van Europese solidariteit: de sterkere partijen steunen de zwakkere partijen. Beieren begrijpt dit en respecteert dit. De deelstaat heeft zelf solidariteit van anderen mogen ervaren op zijn reis van landbouwgebied naar land van innovatie. Vandaag werken Beierse bedrijven samen met partners uit heel Europa. Een strategisch Europees regionaal beleid is dus van toepassing op alle Europese regio's, ook de meer ontwikkelde gebieden. Alleen op deze manier kunnen we de sociale en regionale cohesie binnen en tussen de lidstaten versterken en tegelijkertijd het economische succes van alle regio's ondersteunen. Als we daarin slagen en als de lokale bevolking concrete successen met Europese samenwerking beleeft, zullen de burgers weer vertrouwen in de EU krijgen. 

  BEATE MERK

  Bondsstaatssecretaris voor Europese Zaken en regionale betrekkingen van Beieren

  Panorama 62: Boosting innovation across the regions

Meer nieuws

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people