Inforegio-Newsroom

Extra tools

 •  
 • Tekst kleiner  
 • Tekst groter  
 • Openbare raadpleging over EU-financiering op het gebied van cohesie

  07/03/2018

  In 2018 zal de Commissie uitvoerige voorstellen ontwikkelen voor de volgende generatie van financiële programma's voor het meerjarig financieel kader – de EU-begroting op lange termijn – na 2020. De Commissievoorstellen zullen erop gericht zijn de EU de middelen te geven om te...

  EU Cities for Fair and Ethical Trade Award

  01/03/2018

  De Europese Commissie zal voor het eerst de Fair and Ethical Trade Award uitreiken aan een stad in de EU.  Het doel van deze prijs is de belangrijke rol te benadrukken die steden spelen bij het bieden van een podium aan eerlijke en ethische handelsstelsels. De wedstrijd werd op 7 december...

  Europese index voor de kwaliteit van bestuur 2017

  27/02/2018

  De Europese index voor de kwaliteit van bestuur (EQI) - editie 2017 - werd ontwikkeld door het Quality of Government Institute van de Universiteit van Göteborg en is de enige regionale maatstaf voor institutionele kwaliteit in de Europese Unie. Institutionele kwaliteit wordt gedefinieerd als...

  De ondernemersgeest stimuleren

  16/02/2018

  Ximo Puig, voorzitter van de Generalitat Valenciana en hoofd van de Comunitat Valenciana, licht de huidige situatie in de Spaanse autonome gemeenschap toe, evenals de prioriteiten en de hoop voor de toekomst die hier leven.  In het kader van de cohesiebeleidprogramma's was de Comunitat...

  Een nieuw leven voor de oude ruïnes van België

  13/02/2018

  Met dit door het EFRO gefinancierde project wordt getracht de ruïnes van een oude steenkolenmijn een nieuwe bestemming te geven door de oorspronkelijke bouwmaterialen opnieuw te gebruiken bij de bouw van een nieuw regionaal administratief centrum. Doel van het project is het hergebruik van de...

  Nieuwe richtsnoeren van de Commissie helpen lidstaten goede aanbestedingsprocedures te organiseren voor door de EU gefinancierde projecten

  13/02/2018

  De Commissie heeft vandaag nieuwe richtsnoeren gepubliceerd om nationale en regionale ambtenaren die met EU-financiering werken, te helpen bij het verzorgen van efficiënte en transparante procedures voor overheidsopdrachten voor door de EU gefinancierde projecten. „Het helpen van...

  Commissie brengt verslag uit over de vorderingen met betrekking tot de internationale verbintenissen inzake duurzame stedelijke ontwikkeling

  09/02/2018

  Vandaag maakt de Commissie op het World Urban Forum in Maleisië de balans op van de verwezenlijkingen met betrekking tot de drie verbintenissen die de EU en haar partners 15 maanden geleden zijn aangegaan. Er is ten aanzien van de drie verbintenissen aanzienlijke vooruitgang geboekt, sinds ze...

  Malta blijft profiteren van EU-financiering

  09/02/2018

  Gedurende de hele programmeringsperiode 2007-2013 is er 850 miljoen euro aan EU-middelen (Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het cohesiefonds) geïnvesteerd in belangrijke sectoren van de Maltese economie om de levenskwaliteit van de burgers van Malta aanzienlijk te...

 • Vorige bladzijde
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • Volgende bladzijde