Publicatie van aanbestedingen - DG REGIO

Op deze site vindt u alle aanbestedingsdocumenten voor openbare aanbestedingsprocedures gepubliceerd door het directoraat-generaal Regionaal beleid.

Extra tools

  •  
  • Tekst kleiner  
  • Tekst groter  

Geïnteresseerden wordt aangeraden de site en de gepubliceerde documenten geregeld te raadplegen.

Informatie over alle aanbestedingen in de Europese Unie is beschikbaar in de 24 officiële EU-talen op de TED-website (Tenders Electronic Daily).

Lijst van aanbestedingen

No 2016.CE.16.BAT.102 – Onderzoek naar de klachtenbehandelingssystemen in de lidstaten voor het behandelen van klachten in verband met de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI)

Official Journal of the European Union: 2017/S 009-012988

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.077 – Ex-postevaluatie van grote projecten die tussen 2000 en 2013 werden ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefond

Official Journal of the European Union: 2016/S 249-456753

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 14/01/2017: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2017/S 010-0144958

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°3 bis PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.056 – Ex-postevaluatie van grote projecten die tussen 2000 en 2013 werden ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds

Official Journal of the European Union: 2016/S 239-435011

Contract Notice PDF File en

Corrigendum 17/12/2016: Contract Notice. PDF File en
Official Journal of the European Union: 2016/S 244-444858

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.057 – EU–Cella samenwerking inzake territoriale cohesie — EU–Cella Innovactplatform — Innovatie ter bevordering van territoriale cohesie

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Verlening van technische bijstand bij de voorbereiding en vertaling van het zevende verslag over de economische en sociale cohesie

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – Monitoring helpdesk: analyse van en verslaglegging over gegevens

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Meten van de kwaliteit van het bestuur op subnationaal niveau en vergelijken van de resultaten met eerdere onderzoeken

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Onderzoek ter analyse van EFRO-steun voor inclusieve groei tijdens de programmaperiode 2014-2020

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Ondersteuningsfaciliteit voor het netwerk van agentschappen bevoegd voor breedband (BCO's)

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Europese stedelijke agenda door de verlening van bijstand in de vorm van beheer en deskundigheid alsook administratieve ondersteuning aan de partnerschappen

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Macroregionale strategieën en hun verbanden met het cohesiebeleid

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Raamovereenkomst voor bijstand aan de diensten van de Commissie bij de uitvoering van audits, controles en aanverwant accountantsonderzoek - De Europese Commissie wil een meervoudige raamovereenkomst sluiten met maximaal 3 ondernemingen voor de verlening van auditdiensten op de gebieden van regionaal beleid en stadsontwikkeling, werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, maritieme zaken en visserij, evenals landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Unie

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Wereldsteden: de samenwerking tussen de EU en derde landen inzake stadsontwikkeling — Kennisoverdrachtproject voor duurzame en geïntegreerde stadsontwikkeling tussen de EU en Australië en de EU en Zuid-Korea

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Wereldsteden: de samenwerking tussen de EU en derde landen inzake stadsontwikkeling — Kennisoverdrachtproject voor duurzame en geïntegreerde stadsontwikkeling tussen de EU en Zuid-Azië (Indonesië/Vietnam) en de EU en Zuid-Afrika

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Meten van de kwaliteit van het bestuur op subnationaal niveau en vergelijken van de resultaten met eerdere onderzoeken

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts