Publicatie van aanbestedingen - DG REGIO

Op deze site vindt u alle aanbestedingsdocumenten voor openbare aanbestedingsprocedures gepubliceerd door het directoraat-generaal Regionaal beleid.

Extra tools

  •  
  • Tekst kleiner  
  • Tekst groter  

Geïnteresseerden wordt aangeraden de site en de gepubliceerde documenten geregeld te raadplegen.

Informatie over alle aanbestedingen in de Europese Unie is beschikbaar in de 24 officiële EU-talen op de TED-website (Tenders Electronic Daily).

Lijst van aanbestedingen

No 2016.CE.16.0AT.057 – EU–Cella samenwerking inzake territoriale cohesie — EU–Cella Innovactplatform — Innovatie ter bevordering van territoriale cohesie

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Verlening van technische bijstand bij de voorbereiding en vertaling van het zevende verslag over de economische en sociale cohesie

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – Monitoring helpdesk: analyse van en verslaglegging over gegevens

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Meten van de kwaliteit van het bestuur op subnationaal niveau en vergelijken van de resultaten met eerdere onderzoeken

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Onderzoek ter analyse van EFRO-steun voor inclusieve groei tijdens de programmaperiode 2014-2020

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Ondersteuningsfaciliteit voor het netwerk van agentschappen bevoegd voor breedband (BCO's)

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Europese stedelijke agenda door de verlening van bijstand in de vorm van beheer en deskundigheid alsook administratieve ondersteuning aan de partnerschappen

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Macroregionale strategieën en hun verbanden met het cohesiebeleid

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Raamovereenkomst voor bijstand aan de diensten van de Commissie bij de uitvoering van audits, controles en aanverwant accountantsonderzoek - De Europese Commissie wil een meervoudige raamovereenkomst sluiten met maximaal 3 ondernemingen voor de verlening van auditdiensten op de gebieden van regionaal beleid en stadsontwikkeling, werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, maritieme zaken en visserij, evenals landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Unie

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Wereldsteden: de samenwerking tussen de EU en derde landen inzake stadsontwikkeling — Kennisoverdrachtproject voor duurzame en geïntegreerde stadsontwikkeling tussen de EU en Australië en de EU en Zuid-Korea

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Wereldsteden: de samenwerking tussen de EU en derde landen inzake stadsontwikkeling — Kennisoverdrachtproject voor duurzame en geïntegreerde stadsontwikkeling tussen de EU en Zuid-Azië (Indonesië/Vietnam) en de EU en Zuid-Afrika

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Meten van de kwaliteit van het bestuur op subnationaal niveau en vergelijken van de resultaten met eerdere onderzoeken

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.064 - Onderzoek naar coördinatie en harmonisatie van de ESI-fondsen en andere EU-instrumenten

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Onderzoek ter verbetering van de benutting en doeltreffendheid van financiële instrumenten

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Economische uitdagingen van achterstandsregio's

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045- Evaluatiehelpdesk - In het kader van deze opdracht moet een „evaluatiehelpdesk” ter beschikking van de Commissie worden gesteld. Deze helpdesk moet instaan voor de herziening van de evaluatieplannen voor 2014-2020, de aanduiding van de evaluaties die beheerinstanties in de periode 2015-2019 uitvoeren, de herziening van een aantal evaluaties en de verlening van steun aan lidstaten bij het bijschaven van hun evaluatieplannen en het opstellen en beheren van evaluaties.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

No 2015.CE.16.BAT.006 - Enkelvoudige raamovereenkomst voor het verrichten van communicatie- en informatieactiviteiten op het gebied van het regionaal en cohesiebeleid van de EU — Perceel 1: informatieproducten; perceel 2: organisatie van evenementen

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts