JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises)

Extra tools

 •  
 • Tekst kleiner  
 • Tekst groter  

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) is een initiatief van de Europese Commissie ontwikkeld in samenwerking met het Europees Investeringsfonds. Het stimuleert het gebruik van financieringsinstrumenten voor een betere toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, en dat via interventies van de Structurele Fondsen.

EU-landen kunnen een deel van de aan hen toegewezen structurele fondsen investeren in revolverende instrumenten zoals fondsen voor durfkapitaal, leningen of garanties.

Deze fondsen kunnen:

 • de oprichting of expansie van bedrijven steunen;
 • (vooral kleinere) bedrijven helpen beleggers aan te trekken om hun activiteiten te moderniseren of te diversifiëren, nieuwe producten te ontwikkelen en hun marktaandeel te behouden of uit te breiden;
 • toegepast onderzoek voor het bedrijfsleven, technologieoverdracht, innovatie en ondernemerschap ondersteunen;
 • helpen installaties of productiestructuren te moderniseren om de doelstellingen voor lage CO2-uitstoot te behalen;
 • productieve investeringen ondersteunen die duurzame banen creëren en beschermen.

Subsidies uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) gaan naar fondsen voor leningen, garanties en risicokapitaal, die op hun beurt in bedrijven investeren. Deze investeringen nemen de vorm aan van aandelenkapitaal, leningen en/of garanties.

De opbrengsten van de beleggingen worden herbelegd in bedrijven, zodat een verzameling openbare fondsen meermaals kan worden gebruikt om kapitaal aan te trekken, wat de duurzaamheid en het effect verhoogt van openbare fondsen toegekend aan kmo's.

Als tweede mogelijkheid kunnen beheersautoriteiten beslissen om middelen uit het programma te bundelen via holdingfondsen (HF's), opgericht om in verschillende beleggingsfondsen te investeren. Dit is niet verplicht, maar heeft het voordeel dat de beheersautoriteiten zo een aantal taken, nodig om JEREMIE te verwezenlijken, kunnen delegeren aan professionals.

 • Duurzaamheid - financiële instrumenten hebben als uitgangspunt dat de steun uit de structuurfondsen als belegging uiteindelijk meer waarde oplevert, zodat de belegger waar voor zijn geld krijgt; dit is een duurzaam alternatief voor de traditionele steun in de vorm van giften.
 • Hefboomeffect - de combinatie van structuurfondsen met aanvullende investeringen levert extra middelen op voor een groter aantal ondernemingen, dus is er sprake van een hefboomeffect.
 • Flexibiliteit - JEREMIE biedt flexibiliteit op het vlak van de structuur en het gebruik van de fondsen - hetzij als aandelenkapitaal, hetzij als krediet, hetzij als garantie - afhankelijk van de specifieke behoeften van bepaalde landen of regio's.
 • Expertise - via JEREMIE kunnen instanties die structuurfondsen beheren een beroep doen op expertise uit de financiële sector, zodat de investeringen in het bedrijfsleven zo veel mogelijk effect sorteren.
 • Partnerschap - als gezamenlijk initiatief van de Commissie, het EIF en de EIB is JEREMIE ook een krachtige stimulans voor samenwerking tussen landen, regio's, het EIF, de EIB, andere banken en beleggers om (vooral kleine) bedrijven betere toegang te verschaffen tot financiering.

In 2009 heeft de Commissie (DG regionaal beleid) in samenwerking met het EIF het JEREMIE Networking Platform English opgericht om de uitvoering van JEREMIE in goede banen te leiden.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 mei 2011: Vijfde plenaire vergadering - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 november 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 oktober 2009: Conferentie over JEREMIE & JESSICA: Innovatieve financiële instrumenten in het EU-cohesiebeleid English
 • Convenant tussen de Europese Commissie en het Europese Investeringsfonds: "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • Samenvattingen van evaluatiestudies over de toegang van kmo's tot financiering in EU-lidstaten/regio's pdf English (uitgevoerd door het EIF)
 • Horizontale studie - Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures pdf English (juli 2009)
 • Wetgevende bepalingen pdf English en instructies (juli 2007 pdf English - december 2008 pdf English - februari 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) over deze financiële instrumenten.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Gerelateerde koppelingen

 • EIF-JEREMIE English
 • Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • DG ondernemingen en industrie: toegang tot financiering English