JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions

Extra tools

  •  
  • Tekst kleiner  
  • Tekst groter  

Wat is JASPERS?

JASPERS is een associatie tussen de Europese Commissie (directoraat-generaal Regionaal beleid), de Europese Investeringsbank (EIB Deutsch English français), de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD en français) en Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW de). Het is een faciliteit voor technische bijstand aan de twaalf landen die tot de EU toetraden in 2004 en 2007, zodat deze lidstaten de nodige ondersteuning krijgen bij de voorbereiding van grote projecten van hoge kwaliteit die zullen worden gecofinancierd door EU-fondsen.

Welke ondersteuning biedt JASPERS?

JASPERS verstrekt onafhankelijk advies aan de EU-landen in kwestie, zodat zij grote infrastructuurprojecten beter kunnen voorbereiden.

JASPERS kan bijstand verlenen in alle stadia van de projectcyclus - van de eerste identificatie van een project tot de beslissing om steun te verlenen via EU-subsidies. In sommige gevallen kan advies worden gegeven tot aan de start van de bouwfase.

JASPERS-advies kan betrekking hebben op:

  • de voorbereiding van een project (bijv. kosten-batenanalyses, financiële analyses, milieuproblemen, opdrachtplanning)
  • het nakijken van documentatie (bijv. haalbaarheidsstudies, subsidieaanvragen, enz.)
  • de naleving van de EU-wetgeving (inzake milieu, concurrentie, enz.)

Het is duidelijk aangetoond dat projecten die bijstand hebben gekregen van JASPERS aanzienlijk sneller worden goedgekeurd dan andere projecten.

Welke projecten komen in aanmerking voor ondersteuning door JASPERS?

JASPERS richt zijn bijstand op grote infrastructuurprojecten ondersteund door de EU-fondsen die meer dan € 50 miljoen kosten - bijvoorbeeld projecten rond wegen, spoorwegen, water, afval, energie of stadsvervoer. In het geval van kleine landen waar er maar weinig projecten van deze omvang zullen zijn, richt JASPERS zich op de grootste projecten.

Mogelijke begunstigden kunnen voor informatie contact opnemen met de beheersautoriteit English Deutsch français belast met de coördinatie van de Structurele Fondsen van de EU in hun land.

Hoe is JASPERS georganiseerd?

De medewerkers van JASPERS worden aangesteld via een samenwerkingsovereenkomst: de Commissie kent fondsen toe die worden gebruikt om gespecialiseerd personeel aan te werven, terwijl de drie andere partners (EIB, EBRD, KfW) bijdragen door rechtstreeks personeel te detacheren.

Het personeel van het JASPERS-hoofdkwartier werkt in de gebouwen van de EIB in Luxemburg, maar er zijn ook drie regionale centra in Warschau, Wenen en Boekarest, waar zo'n 70 % van de ongeveer 85 specialisten gevestigd zijn. Zo kunnen zij dicht bij de begunstigden een efficiëntere dienstverlening bieden.

  • Warschau biedt ondersteuning aan Polen, Estland, Letland en Litouwen
  • Wenen biedt ondersteuning aan Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië en Malta
  • Boekarest biedt ondersteuning aan Roemenië en Bulgarije

Enkele experts zijn ook gevestigd in Luxemburg. Zij kunnen in elk van de begunstigde landen worden ingezet waar nodig.