Programma's

Hier vindt u samenvattingen van de operationele programma’s die door de Europese Commissie zijn aangenomen aan het begin van een programmeringsperiode. De programma’s worden voorbereid door de desbetreffende lidstaat en/of regio en worden gefinancierd uit hoofde van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of het Cohesiefonds. Voor programma’s gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) kunt u terecht op de website van het ESF.

Extra tools

  •  
  • Tekst kleiner  
  • Tekst groter