Navigation path

Inforegio-Newsroom

Rss
 • Επενδύσεις για μόνιμη ανάπτυξη και απασχόληση: η ανάπτυξη και η καλή διακυβέρνηση στο προσκήνιο του Έκτου Φόρουμ για τη Συνοχή, στις Βρυξέλλες 8-9 Σεπτεμβρίου 2014

  (04/09/2014)

  Το Έκτο Φόρουμ για τη Συνοχή θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες 8-9 Σεπτεμβρίου και θα αναλύσει τον αντίκτυπο τη πολιτικής συνοχής της ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης. Με συνολικό προϋπολογισμό γύρω στα 352 δισεκατομμύρια EUR για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η πολιτική συνοχής θα παίξει ζωτικό ρόλο σε βασικές περιοχές για βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη όπως στην καινοτομία, τη στήριξη των ΜΜΕ, τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ανθρώπων, την κοινωνική ένταξη και την ενέργεια. 

  Το Φόρουμ για τη Συνοχή διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια και συγκεντρώνει κορυφαίους διαμορφωτές πολιτικών και πολιτικούς παράγοντες από τα Κράτη Μέλη για την αξιολόγηση της επίτευξης της πολιτικής συνοχής να υλοποιεί τους στόχους της. Το φετινό θέμα θα είναι η «Επένδυση για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της ανάπτυξης και καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ».Η ανάγκη καλής διακυβέρνησης – τόσο σε πλαίσια πιο αποδοτικών και διάφανων διοικήσεων όσο και βάσιμων μακροοικονομικών πολιτικών – θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία υψηλού επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας. 

  Αρκετοί βασικοί ευρωπαϊκοί παράγοντες, εθνικοί και περιφερειακοί, θα συμμετάσχουν στη διήμερη εκδήλωση για να συζητήσουν και να επικεντρωθούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής και στη μείωση των ανισοτήτων σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαβούλευση σε απευθείας μετάδοση συνεχούς ροής

  Για περισσότερες πληροφορίες:

 • Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να βοηθήσει την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Κροατία να αντιμετωπίσουν καταστροφές που υπέστησαν από πλημμύρες, σεισμούς και χιονοθύελλες

  (27/08/2014)

  Ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, κ. Johannes Hahn, ανακοίνωσε σήμερα πακέτο ενίσχυσης ύψους περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Σαρδηνία (Ιταλία), την Κεφαλλονιά (Ιόνια Νησιά, Ελλάδα), τη Σλοβενία και την Κροατία μετά από μια σειρά φυσικών καταστροφών που έπληξαν τις περιοχές αυτές στα τέλη του 2013 και στις αρχές του 2014.

  Η ενίσχυση ύψους 16,3 εκατ. ευρώ που προτείνεται για την Ιταλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σοβαρών πλημμυρών του Νοεμβρίου του 2013, ενώ 3,7 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την Ελλάδα, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των επιπτώσεων του σεισμού και των μετασεισμών στην Κεφαλλονιά και τα Ιόνια Νησιά στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014. Τόσο η Σλοβενία όσο και η Κροατία επλήγησαν σοβαρά από χιονοθύελλες τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2014 και για τον λόγο αυτό τους χορηγήθηκαν ενισχύσεις ύψους 18,4 εκατ. ευρώ και 8,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

  Ο επίτροπος κ. Hahn, που εποπτεύει το Ταμείο και υπέγραψε τη σημερινή πρόταση, δήλωσε: «Η παρούσα απόφαση αντανακλά τη φύση του εν λόγω Ταμείου, που είναι η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη σε δύσκολες στιγμές μετά από φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά τις χώρες αυτές να ορθοποδήσουν και να αποκτήσουν και πάλι σταθερότητα, η οποία απειλείται από τις σοβαρές ζημίες σε οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός ή από την καταστροφή βασικών υποδομών. Το προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης θα επιτρέψει στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Κροατία να ανακάμψουν από τις καταστροφές που υπέστησαν και να καλύψουν το κόστος διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.»

 • Η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση και οι ΜΜΕ είναι οι κεντρικοί στόχοι της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με νέα έκθεση της Επιτροπής

  (23/07/2014)

  Η 6η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ βοηθά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020, η έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε βασικούς τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και οι ΜΜΕ, έτσι ώστε οι επενδύσεις να αξιοποιηθούν στο έπακρο προς όφελος των πολιτών.

  Η έκθεση αναλύει την κατάσταση της Ένωσης όσον αφορά τη συνοχή και τονίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα, διαπιστώνει ότι η πολιτική συνοχής απορρόφησε τη δραματική μείωση των δημόσιων επενδύσεων, διοχετεύοντας επενδυτικούς πόρους για τους οποίους υπήρχε επιτακτική ανάγκη σε πολλά κράτη μέλη και δημιουργώντας χρηματοπιστωτική σταθερότητα που είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

  Οι επενδύσεις βάσει του τρέχοντος δημοσιονομικού γύρου, 2014-2020, αναμένεται να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, με μεγαλύτερη εστίαση σε βασικούς τομείς όπως η οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η καινοτομία και η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη. Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής της ΕΕ θα διαθέσουν πάνω από 38 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, μέσω επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — σε σύγκριση με την επένδυση 16,6 δισ. ευρώ στην οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την περίοδο 2007‑2013. Σύμφωνα με τα προγράμματα δαπανών και τις «συμφωνίες εταιρικής σχέσης» των κρατών μελών, ένα ποσό έως 33 δισ. ευρώ (αύξηση σχεδόν κατά 10 δισ. ευρώ) θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ της Ευρώπης, ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Πάνω από 80 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων».

  Σχολιάζοντας την έκθεση, ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής δήλωσε: «Η σημερινή έκθεση δείχνει καθαρά ότι η πολιτική συνοχής έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι. Είναι ο επενδυτικός βραχίονας της Ευρώπης, που ανταποκρίνεται σε περιόδους κρίσης αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζει στρατηγική για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, που τόσο έχουμε ανάγκη. Πράγματι, οι καιροί των τεράστιων επιδοτήσεων για έργα οδοποιίας και γέφυρες ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς πολλά κράτη μέλη κλείνουν το κενό των υποδομών τους. Οι επενδύσεις που εστιάζουν στην καινοτομία και στην πράσινη ανάπτυξη θα δημιουργήσουν καλές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, ενώ θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μας. Ωστόσο, η κρίση έχει αφήσει το στίγμα της σε πολλές περιφέρειες και πόλεις. Οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι πολλά εκείνα που πρέπει ακόμη να γίνουν. Τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν με σύνεση, προκειμένου να διασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στις περιφέρειες και στις πόλεις που έχουν τις πιο πιεστικές ανάγκες.»

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  Δελτίο Τύπου

  Πολιτική συνοχής της ΕΕ – 6η έκθεση για τη συνοχή

   

 • Ο επίτροπος Hahn καλεί τους Ευρωπαίους να διαμορφώσουν το μελλοντικό αστικό θεματολόγιο της ΕΕ

  (22/07/2014)

  Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, καλεί τους πολίτες της ΕΕ να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ - ποια μορφή θα πάρει και πώς θα τεθεί σε εφαρμογή. Ο επίτροπος καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους κατοίκους των πόλεων να συμμετάσχουν ευρέως στη δημόσια διαβούλευση, η οποία διοργανώνεται παράλληλα με την επίσημη ανακοίνωση που μόλις δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαβούλευση αποτελεί τη συνέχεια ενός αυξανόμενου αριθμού εκκλήσεων να ενισχυθεί η συμμετοχή των πόλεων στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ και να αντιμετωπίσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με συνεκτικότερο τρόπο τις αστικές προκλήσεις.

  Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ» περιγράφει την κατάσταση των πόλεων στο σύνολο της ΕΕ και τις αστικές πολιτικές στα κράτη μέλη, καθώς και την παγκόσμια διάσταση της αστικής ανάπτυξης. Τονίζει ότι το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ θα πρέπει να αποτυπώνει τους γενικούς στόχους της ΕΕ και να συμπληρώνει επίσης τις εθνικές πολιτικές στα κράτη μέλη.

  Ο επίτροπος Johannes Hahn αρμόδιος για θέματα περιφερειακής και αστικής πολιτικής της ΕΕ σχολίασε: «Είτε πρόκειται για τη ρύπανση είτε για τη φτώχεια, είτε πρόκειται για την ανεργία είτε για την ενέργεια, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της Ευρώπης ή να επιτύχουμε τους στόχους της, αν δεν αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά στις πόλεις της Ευρώπης. Το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ πρέπει να σέβεται την επικουρικότητα, αλλά όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τις πολιτικές της ΕΕ, ενισχύοντας την αστική διάσταση, καθώς και τον ρόλο των πόλεων της Ευρώπης ως εταίρων για την ΕΕ, θα το πράξουμε. Η σημερινή διαβούλευση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  Δελτίο τύπου - Memo

  Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2014 και περιέχει καίρια ερωτήματα

  Η αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ

  Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

 • Panorama 49 – Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων

  (18/07/2014)

  Η καλοκαιρινή έκδοση του περιοδικού Panorama προσφέρει μια ενημέρωση για την πρόοδο της υιοθέτησης των εταιρικών σχέσεων και εξετάζει λεπτομερώς την πρώτη σύμβαση που υιοθετήθηκε - της Δανίας - με μια συνέντευξη με τους επικεφαλής των Δανικών διαχειριστικών φορέων. Επίσης κάνουμε μια αναδρομή στα δέκα χρόνια της διεύρυνσης με μια επισκόπηση της προόδου που έχουν πετύχει τα Κράτη Μέλη τα οποία εντάχθηκαν στην Ένωση μετά το 2004 και πώς έχουν ωφεληθεί από την πολιτική συνοχής.

  Εξάλλου σε αυτή την έκδοση περιγράφουμε τις σημαντικές νέες οδηγίες της διακυβέρνησης και τα εργαλεία που σχεδιάστηκαν να καταπολεμήσουν την απάτη, πηγαίνουμε στα παρασκήνια της Επιτροπής των Περιφερειών καθώς γιορτάζουν την 20η τους επέτειο και υπογραμμίζουμε τη συμβολή του Ευρωπαϊκού ταμείου Θάλασσας και Αλιείας στη στήριξη των παράκτιων επιχειρήσεων και κοινοτήτων. Επίσης υπάρχει μια αναφορά από το φετινό Παγκόσμιο Αστικό Φόρουμ στο Μεντεγίν, στο οποίο παρευρέθηκε ο Επίτροπος Hahn.

  Όπως και στα προηγούμενα τεύχη, οι αναγνώστες μας συμβάλλουν στη συζήτηση της ενότητας «Με δικά σας λόγια» όπου εκπρόσωποι των Κρατών Μελών, περιφερειών και ενώσεων από όλη την Ευρώπη μοιράζονται τις σκέψεις τους για την αναμόρφωση και τις ελπίδες τους για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο. Θα βρείτε επίσης τη συνήθη επιλογή ειδήσεων και παρουσίαση έργων από όλη την ΕΕ. Η παρούσα έκδοση του περιοδικού Panorama θα είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες μέσα στον Αύγουστο.

  Panorama 49 – Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων

 • Η Επιτροπή υιοθετεί «Συμβάσεις εταιρικής σχέσης» με την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, 2014-2020

  (20/06/2014)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε «Συμβάσεις εταιρικής σχέσης» με τα Βαλτικά κράτη (Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία), την Κύπρο και τη Σλοβενία, ορίζοντας τη στρατηγική για τη βέλτιστη χρήση των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων προς όφελος των περιφερειών και κατοίκων των χωρών αυτών.

  Η σημερινή σύμβαση ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις:

  • Στη Λετονία: 4,51 δισεκατομμύρια EUR συνολική χρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (σε τρέχουσες τιμές, συμπεριλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας), 1,07 δισεκατομμύρια EUR για αγροτική ανάπτυξη και σχεδόν 140 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη της ανάπτυξης του τομέα της θάλασσας και αλιείας.
  • Στη Λιθουανία: 6,82 δισεκατομμύρια EUR για την πολιτική συνοχής, 1,61 δισεκατομμύρια EUR για αγροτική ανάπτυξη και 63 εκατομμύρια EUR για τον τομέα θάλασσας και αλιείας.
  • Στην Εσθονία: 3,59 δισεκατομμύρια EUR για την πολιτική συνοχής, 726 εκατομμύρια EUR για αγροτική ανάπτυξη και 101 εκατομμύρια EUR για τον τομέα θάλασσας και αλιείας.
  • Στην Κύπρο: 735,6 εκατομμύρια EUR για την πολιτική συνοχής, 132,2 εκατομμύρια EUR για αγροτική ανάπτυξη και 40 εκατομμύρια EUR για τον τομέα θάλασσας και αλιείας.
  • Στη Σλοβακία: 13,9 δισεκατομμύρια EUR για την πολιτική συνοχής, 1,5 δισεκατομμύρια EUR για αγροτική ανάπτυξη και 15,8 εκατομμύρια EUR για τον τομέα θάλασσας και αλιείας.

  Οι επενδύσεις της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν σε ανταπόκριση των επιμέρους και ειδικών αναπτυξιακών αναγκών κάθε ενός από τα 5 Κράτη Μέλη, αλλά θα στοχεύουν παγκοσμίως να βελτιώσουν την οικονομική τους παραγωγικότητα, να προωθήσουν τις δαπάνες για την καινοτομία και Ε&Α και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και αποδοτικού συστήματος μεταφορών. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν για μια ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας οικονομίας φιλικής προς το περιβάλλον και αποδοτικής από πλευράς πόρων, τα οποία δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και καταπολεμούν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι επενδύσεις θα ενισχύσουν επίσης την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, ανταποκρινόμενες άμεσα στις ελλείψεις δεξιοτήτων και θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης.

  Περισσότερες πληροφορίες:

  Σύμβαση εταιρικής σχέσης με:

  ΕΔΕΤ - Συμβάσεις εταιρικής σχέσης

  Δελτία τύπου στο RAPID: Κύπρος - Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία - Σλοβακία

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Ευρωπαϊκή Αγροτική Ανάπτυξη

  Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

 • Συνεργασία όλων για μια νέα μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου: η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά

  (18/06/2014)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης που δρομολογούν επισήμως μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου. Στόχος της στρατηγικής είναι να βοηθήσει τα 70 εκατ. κατοίκους της περιφέρειας να επωφεληθούν από τη στενότερη σε τομείς όπως η προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας, η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντας, η ολοκλήρωση των μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων και η προαγωγή του βιώσιμου τουρισμού.

  Η στρατηγική θα αποτελέσει επίσης πολύτιμη ευκαιρία για δυνητικά κράτη μέλη της ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες να εργαστούν στο πλευρό ορισμένων κρατών μελών, συμβάλλοντας, συγκεκριμένα, στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Πρόκειται για την πρώτη «μακροπεριφερειακή στρατηγική» της ΕΕ στην οποία συμμετέχει μια τόσο μεγάλη αναλογία τρίτων χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία) σε συνεργασία με κράτη μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία). Η στρατηγική αφορά κατά κύριο λόγο τις ευκαιρίες που παρέχει η θαλάσσια οικονομία - «γαλάζια ανάπτυξη», συνδυασμό χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, ενεργειακή συνδεσιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμο τουρισμό – τομείς που είναι σίγουρο ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειας. Το σημείο εκκίνησης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος, η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012 και τώρα ενσωματώνεται στη στρατηγική.

  Περισσότερες πληροφορίες

   

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει σε μεταρρυθμίσεις στην καινοτομία για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη

  (16/06/2014)

  Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-20 σηματοδοτεί μια αποφασιστική στροφή προς την Ε&Κ και άλλους παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη, με αύξηση του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» κατά 30% σε πραγματικούς όρους. Ένα επιπλέον ποσό ύψους 83 δισ. ευρώ αναμένεται να επενδυθεί σε Ε&Κ καθώς και στις ΜΜΕ μέσω των νέων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε σήμερα τη σημασία που έχουν για την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ), και υπέβαλε προτάσεις για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των προϋπολογισμών τους σε μια περίοδο που πολλές χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις δημόσιες δαπάνες. Η αύξηση των επενδύσεων στους τομείς της Ε&Κ αποτελεί αποδεδειγμένα μοχλό ανάπτυξης, ενώ η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δημοσίων δαπανών σε Ε&Κ είναι επίσης ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει ή να επιτύχει ηγετική θέση σε πολλά γνωστικά πεδία και καίριες τεχνολογίες. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να στηρίξει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις τους στους τομείς της Ε&Κ, ανάλογα με τις ανάγκες τους, μεταξύ άλλων, παρέχοντας στήριξη σε θέματα πολιτικής, δεδομένα παγκόσμιας κλάσης και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

  Δελτίο Τύπου

  MEMO

 • Ετοιμάστε τις φωτογραφικές μηχανές σας – Έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε φωτογραφικό εξοπλισμό 1.000 EUR και ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες

  (12/06/2014)

  Ο τρίτος ετήσιος φωτογραφικός διαγωνισμός 'η Ευρώπη στην Περιοχή μου' πραγματοποιείται φέτος το καλοκαίρι και για μια ακόμα φορά στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα έργα που έλαβαν χρηματοδότηση ως μέρος της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

  Όπως και πριν, ο διαγωνισμός τρέχει μέσω της σελίδας facebook της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 12 Ιουνίου και οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 (στις 12 το μεσημέρι).Οι 100 φωτογραφίες με τις περισσότερες ψήφους, καθώς και μέχρι 50 «μπαλαντέρ» συμμετοχές (που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην 1η ομάδα με τις περισσότερες ψήφους), θα παρουσιαστούν σε μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 3 επαγγελματίες φωτογράφους η οποία θα επιλέξει 3 νικητές.Οι νικητές θα λάβουν τα δώρα τους – ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες και 1 000 EUR για να αγοράσουν εξοπλισμό ψηφιακής φωτρογραφίας – κατά τη διάρκεια των OPEN DAYS 2014 τον Οκτώβριο.

  Για να αποκτήσετε περισσότερη ορατότητα και κοινοποιήσεις, χρησιμοποιήστε το επίσημο hashtag του διαγωνισμού όποτε κοινοποιείτε τη συμμετοχή σας στο Facebook ή το Twitter: #EUmyRegion.

  Η εφαρμογή του Facebook είναι διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την ανάπτυξη και την απασχόληση την περίοδο 2014-2020

  (23/05/2014)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε «συμφωνία εταιρικής σχέσης» με την Ελλάδα, στην οποία περιγράφεται η στρατηγική για τη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στις περιφέρειες και τις πόλεις της χώρας για την περίοδο 2014-2020. Η σημερινή συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την επάνοδο της Ελλάδας στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη και τη μετατροπή της σε μια παραγωγική οικονομία. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα επενδυθούν στην πραγματική οικονομία της χώρας συνολικοί πόροι 15,52 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) από την πολιτική συνοχής και 4,2 δισ. ευρώ για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Οι πόροι που θα διατεθούν στο πλαίσιο της αλιευτικής και ναυτιλιακής πολιτικής θα οριστικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν το προσεχές καλοκαίρι.

  Η σημερινή συμφωνία θέτει τα θεμέλια για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα, χάρη στις επενδύσεις της ΕΕ. Η έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στηρίζει, την κατάλληλη στιγμή, τις προσπάθειες που καταβάλλει σήμερα η Ελλάδα για να βγει από την κρίση. Έχουν γίνει σημαντικές στρατηγικές επιλογές για επενδύσεις στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και της ενίσχυσης των ανθρώπινων πόρων. Οι τομείς αυτοί, όπως επίσης η προστασία του περιβάλλοντος, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση των διαρθρωτικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και η ανάπτυξη και ολοκλήρωση βασικών υποδομών, συγκαταλέγονται στις βασικές στρατηγικές επιλογές που θα αποδώσουν ορατά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον.

  Η Ελλάδα έχει κάνει έξυπνες επιλογές και ιεράρχησε ανάλογα τις επενδυτικές της προτεραιότητες. Ο τουρισμός, η ενέργεια, τα γεωργικά είδη διατροφής, το περιβάλλον, η γαλάζια οικονομία και η εφοδιαστική (logistics) θα είναι οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ ο πολιτισμός, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η υδατοκαλλιέργεια, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι ΤΠΕ, η διαχείριση των αποβλήτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών θα κατέχουν επίσης εξέχουσα θέση στο μελλοντικό μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας.

  Τι ποσόθα επενδύσει η ΕΕ στην Ελλάδα την περίοδο 2014-2020;

  Για την περίοδο 2014-2020, θα διατεθείγια την Ελλάδα περίπου το ποσότων €15,52 δισεκατομμυρίων (τρέχουσεςτιμές) σε συνολική χρηματοδότηση τηςπολιτικήςσυνοχής:

  €7,03 δισεκατομμύριαγια τιςλιγότερο ανεπτυγμένεςπεριφέρειες  (ΑνατολικήΜακεδονία και Θράκη, ΚεντρικήΜακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, ΔυτικήΕλλάδα).

  €2,31 δισεκατομμύριαγια τιςπεριφέρειεςμετάβασης (ΔυτικήΜακεδονία, ΗπειρωτικήΕλλάδα, Νήσοι Ιόνιου, Πελοπόννησος, Κρήτη, Νήσοι Βορείου Αιγαίου).

  €2,53 δισεκατομμύριαγια τιςπερισσότερο ανεπτυγμένεςπεριφέρειες (Αττική, Νήσοι Νοτίου Αιγαίου ).

  €3,25 δισεκατομμύριαστο πλαίσιο του ταμείου συνοχής.

  €231,7 εκατομμύριαγια την Ευρωπαϊκήεδαφικήσυνεργασία.

  €71,5 εκατομμύριαγια την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

  Περισσότερες πληροφορίες:

  Σύνδεσμος προς το κείμενο της Εταιρικής Σχέσης

  MEMO για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα

  Πολιτική συνοχής και Ελλάδα

  Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία

 • Νέα ενημερωτικά δελτία χωρών απαριθμούν τα επιτεύγματα και τα μελλοντικά σχέδια της πολιτικής συνοχής

  (21/05/2014)

  Νέα ενημερωτικά δελτία κατά χώρα διατίθενται ήδη στον ιστότοπο του DG REGIO.Παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια κάθε Κράτους Μέλους για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβάνοντας την ανάλυση των κατανεμημένων κονδυλίων της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής και τις κύριες επενδυτικές προτεραιότητες.Τα δελτία αυτά αποτελούν επίσης μια ενημερωμένη σύνοψη των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι στιγμής και αναφέρονται σε επιλεγμένα έργα της περιόδου 2007-2013. 

  Μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των ενημερωτικών δελτίων σε μορφή PDF από την ιστοσελίδα του DG REGIO.Το κάθε δελτίο διατίθεται τόσο στην Αγγλική γλώσσα όσο και στην επίσημη γλώσσα(ες) του Κράτους Μέλους.

  Επιπλέον ένα γενικό ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε όλες τις γλώσσες και παρέχει πληροφορίες, σε μορφή ερωταποκρίσεων, σχετικά με την αναμόρφωση της πολιτικής συνοχής στη νέα περίοδο.Εξηγεί τις βασικές αρχές της πολιτικής και παρέχει στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφόρηση και αιτήσεις για χρηματοδότηση.

 • Εορτασμός της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας: Τέσσερα σύνορα, τέσσερα προβλήματα, τέσσερις λύσεις

  (16/05/2014)

  Οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ που ζει και εργάζεται σε παραμεθόριες περιοχές της Ευρώπης θα παρουσιαστούν σε μια εκδήλωση που έχει ως στόχο να δείξει τον τρόπο με τον οποίο η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ βοηθά τους ντόπιους στην εξεύρεση λύσεων μέσω της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

  Περισσότερα από 8000 προγράμματα ΕΕΣ ενισχύθηκαν στις περιφέρειες της Ευρώπης μεταξύ 2007-2013 — τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. Τα περισσότερα από αυτά εστιάστηκαν γύρω από τα 60 εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και τους πολίτες που ζουν εκεί. Με σχετικά χαμηλό προϋπολογισμό, τα προγράμματα αυτά έχουν πολλούς συγκεκριμένους στόχους: εξάλειψη των εμποδίων για τη βελτίωση της ασφάλειας, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, της υγείας, της κατάρτισης και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

  Στις 19-20 Μαΐου λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες η ετήσια συνάντηση των αρχών διαχείρισης των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) που επιβλέπουν τα προγράμματα αυτά. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν άτομα που επωφελήθηκαν από και συμμετείχαν σε τέσσερα εμβληματικά διασυνοριακά περιφερειακά προγράμματα. Ταξιδεύοντας από διάφορα μέρη της ΕΕ, αυτοί οι γιατροί, αστυνομικοί, τεχνίτες και σπουδαστές θα συναντηθούν με εκπροσώπους των παραμεθόριων περιοχών, συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών, για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα διασυνοριακά προγράμματα έχουν βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων διαρροής εγκεφάλων, ασφάλειας, υγείας, ανεργίας και έλλειψης εκπαιδευτικών προσόντων.

  Δελτίο Τύπου

  Πρόγραμμα εκδηλώσεων της 19ης Μαΐου

  Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

  Παραδείγματα διασυνοριακών προγραμμάτων

 • Η περιφερειακή πολιτική εξακολουθεί να προωθεί την ανάπτυξη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη καθώς η ΕΕ σηματοδοτεί τη 10η επέτειο της ιστορικής 5ης διεύρυνσής της.

  (01/05/2014)

  Την 1η Μαΐου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσόρισε 10 νέα Κράτη Μέλη: την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Αυτό υπήρξε ένα ιστορικό βήμα που ανέβασε το σύνολο των Κρατών Μελών από 15 σε 25, αυξάνοντας σημαντικά τον πληθυσμό της Ένωσης και δημιουργώντας τη μεγαλύτερη ενιαία εμπορική αγορά με μιας. Ήταν γεγονός τεράστιας σημασίας όχι μόνο από την προοπτική των «νέων χωρών», αλλά για ολόκληρη την ΕΕ σε επίπεδο πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης, τοποθετώντας το μεταξύ των πιο σημαντικών γεγονότων της πρόσφατης ιστορίας.

  Τα τελευταία 10 χρόνια, οι περιφερειακές οικονομίες αυτών των πρόσφατων μελών έχουν ωφεληθεί σημαντικά από την πολιτική συνοχή της ΕΕ. Πράγματι υπολογίζεται ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στα 12 νέα Κράτη Μέλη (συμπεριλαμβάνεται η Βουλγαρία και η Ρουμανία που εντάχθηκαν το 2007), θα αυξάνεται περίπου κατά 1,5 % κάθε χρόνο στην περίοδο της υλοποίησης των τρεχόντων προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής (δηλαδή μεταξύ 2007 και 2016). Λόγω του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου της θετικής οικονομικής διαρθρωτικής μεταβολής, αυτός ο αντίκτυπος θα σημειώσει απότομη αύξηση του ΑΕγχΠ σε 2,4 % ετησίως μεταξύ 2007 και 2025.

  Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής σε αυτές τις χώρες έχουν δώσει στήριξη σε νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις, και δημιούργησαν σωστές και βιώσιμες θέσεις εργασίας για το μέλλον, εξασφαλίζοντας ευρυζωνικότητα στις απομακρυσμένες περιφέρειες, περιορίζοντας τη διαρροή επιστημονικού προσωπικού και κατασκευάζοντας ζωτικής σημασίας συνδέσεις μεταφορών που συμβάλλουν στην περιφερειακή και εθνική ανταγωνιστικότητα.

  Επίσης, για την πλειονότητα αυτών των Κρατών Μελών, η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής συνιστά τη βασική δημόσια επένδυση – περισσότερο από 90 % σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνολικά η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει ήδη επενδύσει €117,5 δισεκατομμύρια σε αυτά τα Κράτη Μέλη.

  Για να σηματοδοτήσουν την ειδική επέτειο, οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Κράτη Μέλη, σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους, οργανώνουν μια σειρά από δραστηριότητες και εορταστικές εκδηλώσεις: συζητήσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, εκθέσεις, βιντεοσκοπημένες ομιλίες, φωτογραφικός διαγωνισμός, κ.λπ.

  Περισσότερες πληροφορίες:

  Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Κράτη Μέλη

  Ενημερωτικά φυλλάδια πολιτικής συνοχής Κρατών Μελών

  Επενδύσεις της πολιτικής συνοχής σε Κράτη Μέλη που εντάχθηκαν μετά το 2004

  Κύπρος

  Τσεχική Δημοκρατία

  Εσθονία

  Ουγγαρία

  Λετονία

  Λιθουανία

  Μάλτα

  Πολωνία

  Σλοβακία

  Σλοβενία

 • Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα - Σημερινή κατάσταση

  (30/04/2014)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει ήδη τις επίσημες συμβάσεις εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) που παρέλαβε από 28 κράτη μέλη και τα προσχέδια των επιχειρησιακών προγραμμάτων πολιτικής συνοχής (ΕΠ) από 10 χώρες όπου περιγράφονται τα επενδυτικά τους σχέδια για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

  Οι ΣΕΣ και τα ΕΠ προέρχονται από:

  • Polska:  Υπέβαλλε ΣΕΣ 10/01 και όλα τα 22 ΕΠ
  • France: Υπέβαλλε ΣΕΣ 14/01 και 25 ΕΠ
  • Latvija: Υπέβαλλε ΣΕΣ 15/02 και το ένα τους ΕΠ
  • Portugal: ΥπέβαλλεΣΕΣ 04/02  και όλα τα 12 ΕΠ
  • Lietuva: Υπέβαλλε ΣΕΣ 04/01 και το ένα τους ΕΠ
  • Slovensko: ΣΕΣ 14/02
  • Suomi: ΣΕΣ 17/02 και 1 ΕΠ
  • Deutschland: Υπέβαλλε ΣΕΣ 26/02 και 6 ΕΠ
  • Eesti: Υπέβαλλε ΣΕΣ 28/02 και το ένα τους ΕΠ
  • Danmark: Υπέβαλλε ΣΕΣ 04/003 και τα 2 ΕΠ
  • Magyarország: ΣΕΣ 07/03
  • Nederland:  Υπέβαλλαν ΣΕΣ 10/03 και όλα τα 5 ΕΠ
  • România: ΣΕΣ 01/04
  • Malta: ΣΕΣ 01/04
  • България/Bulgaria: ΣΕΣ 02/04
  • Slovenija: ΣΕΣ 10/04
  • Sverige: ΣΕΣ 17/04
  • Κύπρος: ΣΕΣ 17/04
  • Ceská republika: ΣΕΣ 17/04
  • Österreich: ΣΕΣ 17/04
  • United Kingdom: ΣΕΣ 17/04
  • Ελλάδα: ΣΕΣ 17/04
  • Italia: ΣΕΣ 22/04
  • España: ΣΕΣ 22/04
  • Hrvatska: ΣΕΣ 22/04
  • Éire/Ireland: ΣΕΣ 22/04
  • Belgien/Belgique/België: ΣΕΣ 23/04
  • Luxembourg: ΣΕΣ 30/04

  Έχει επίσης υποβληθεί ένα ΕΠ Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) (Κάτω Χωρών- Γερμανίας)

  H Επιτροπή έχει τονίσει ότι μια στρατηγική προσέγγιση για την αξιοποίηση των ταμείων είναι κρίσιμη και ότι η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα.

  Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναλύει διεξοδικά τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης και να αποστέλλει παρατηρήσεις στα Κράτη Μέλη.

  Οι πρώτες υιοθετήσεις αναμένονται το Μάιο και οι υπόλοιπες το φθινόπωρο.

 • Η Αναμορφωμένη Πολιτική Συνοχής 2014-2020 αποκαλύπτεται στο Panorama

  (08/04/2014)

  Η χειμερινή έκδοση του περιοδικού Panorama έχει για θέμα του την αναμορφωμένη Πολιτική συνοχής 2014-2020 και αναλύει τις λεπτομέρειες του τι σημαίνει αυτό για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε μια αποκλειστική συνέντευξη ο Πρόεδρος Barroso της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκιαγραφεί τον τρόπο που η αναμορφωμένη πολιτική συνοχής θα βοηθήσει στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

  Οι αναγνώστες μας επίσης συμβάλλουν στη συζήτηση στη διευρυμένη ενότητα «Με δικά σας λόγια» όπου εκπρόσωποι Κρατών Μελών, περιφερειών και ενώσεων από όλη την Ευρώπη μοιράζονται τις σκέψεις τους για την αναμόρφωση και τις ελπίδες τους για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο.

  Αλλού σε αυτό το τεύχος σκιαγραφούμε τα κύρια σημεία της αναμόρφωσης και τις θεματικές προτεραιότητες, περιγράφουμε τη διαδικασία της έγκρισης του προϋπολογισμού από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η αίτηση για χρηματοδότηση και μια αναθεώρηση των επικοινωνιακών στρατηγικών και υποχρεώσεων. Θα βρείτε επίσης τη συνήθη επιλογή ειδήσεων και παρουσίαση έργων από όλη την ΕΕ.

 • Ψηφιοποίηση της Ελλάδας με πάνω από 389 εκατομμύρια EUR των περιφερειακών ταμείων της ΕΕ

  (03/04/2014)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις μεγάλες επενδύσεις 389,4 εκατομμυρίων EUR από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που θα βοηθήσει την ανάκαμψη της Ελλάδας με τον εκσυγχρονισμό ολόκληρης της δημόσιας διοίκησης, την υλοποίηση ηλεκτρονικών δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών συστημάτων και την επέκταση της διαδικτυακής κάλυψης υψηλών ταχυτήτων σε πάνω από 600.000 άτομα που κατοικούν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

  Αυτά τα τρία έργα τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους πολίτες και αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν περισσότερες από 1100 θέσεις εργασίας κατά την υλοποίησή τους, με 280 μόνιμες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν όταν τα έργα ολοκληρωθούν και λειτουργούν.

  Ο Ευρωπαίος επίτροπος περιφερειακής πολιτικής Johannes Hahn που ενέκρινε τις 3 ξεχωριστές επενδύσεις είπε, «Αναμένουμε να ωφεληθούν πάνω από 825.000 μαθητές από αυτές τις επενδύσεις στη νέα τεχνολογία για την εκπαίδευση. Μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση με βελτιωμένη λειτουργία καθώς και αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές με σύνδεση σε ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων θα κάνει όλη την πραγματική και θετική διαφορά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αυτά τα έργα δείχνουν πώς επενδύει η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ στο μέλλον: στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις. Θα βοηθήσουν την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα και επίσης θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί μια πιο σύγχρονη και αποδοτική δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. Αυτές οι επενδύσεις θα τονώσουν την εγχώρια αγορά των ΤΠΕ - μιας πραγματικής κινητήριας δύναμης για ανάπτυξη. Οι βελτιώσεις σε αποδοτικότητα που θα είναι αποτέλεσμα αυτών των έργων θα σημαίνουν επίσης πραγματικές εξοικονομήσεις σε λειτουργικά έξοδα. Αυτό είναι πολύ ευπρόσδεκτο σε μια περίοδο υπερβολικών περιορισμών του προϋπολογισμού για την Ελλάδα. Προσκαλώ τώρα τις Ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι αυτά τα έργα θα είναι σωστά και αποτελεσματικά υλοποιημένα.»

  Περισσότερες πληροφορίες

 • Περισσότερη καινοτομία σε μια Ευρώπη που έχει ακόμα μεγάλες περιφερειακές διαφορές

  (04/03/2014)

  Η Ευρώπη κλείνει το άνοιγμα της ψαλίδας σχετικά με την καινοτομία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, ωστόσο οι διαφορές ως προς τις επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να είναι μεγάλες και μειώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Σε περιφερειακό επίπεδο το άνοιγμα αυτό διευρύνεται, καθώς οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας έχουν επιδεινωθεί στο ένα πέμπτο περίπου των περιφερειών της ΕΕ. Αυτά είναι τα πιο βασικά αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας της Ένωσης για το 2014 και του πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας του 2014. Η συνολική κατάταξη στην ΕΕ παραμένει σχετικά σταθερή, η Σουηδία βρίσκεται στην κορυφή, και την ακολουθούν η Δανία, η Γερμανία και η Φινλανδία — οι τέσσερις χώρες που επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και την καινοτομία. Οι χώρες που σημειώνουν τη μεγαλύτερη βελτίωση στην κατάταξή τους είναι η Πορτογαλία, η Εσθονία και η Λετονία. Η συνολική πρόοδος αποδίδεται στον ανοιχτό χαρακτήρα και στην ελκυστικότητα του ερευνητικού συστήματος της ΕΕ καθώς και στη συνεργασία ως προς την επιχειρηματική καινοτομία και στην εμπορική αξιοποίηση των γνώσεων, όπως υπολογίζεται με έσοδα από άδειες και ευρεσιτεχνίες από το εξωτερικό. Ωστόσο, η αύξηση των δημόσιων δαπανών για την έρευνα και την ανάπτυξη αντισταθμίστηκε από μια μείωση των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου και με επενδύσεις σε εταιρείες που δεν σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη.

   

  Press Release

  Memo

  Full report of the Innovation Union Scoreboard 2014

  Full report of the Regional Innovation Scoreboard 2014

 • Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον με το βλέμμα προς τις πόλεις του αύριο

  (14/02/2014)

  Η ενδυνάμωση της φωνής των ευρωπαϊκών πόλεων και η τοποθέτηση του προγράμματος για το αστικό περιβάλλον στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα είναι ο πρωταρχικός στόχος του φόρουμ «CiTIEs: Cities of Tomorrow: Investing in Europe», το οποίο θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες το διάστημα 17-18 Φεβρουαρίου.

  Ο αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής Ευρωπαίος Επίτροπος Johannes Hahn συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολεοδομικής πολιτικής προκειμένου να χαράξουν την πορεία προς ένα νέο πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή όπου πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, σκοπός της συνάντησης είναι να διερευνηθούν και να συζητηθούν τρόποι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στις πόλεις όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική, να διασφαλιστεί η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πόλεων, και να επιτευχθεί μεγαλύτερος συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές. Η συνάντηση στοχεύει στην ανάδειξη του καίριου ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι πόλεις στην επίτευξη ευρύτερων ευρωπαϊκών στόχων όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

  Η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε ένα έγγραφο βασικών θεμάτων που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πραγματοποιηθεί σειρά εκδηλώσεων στις οποίες θα συμμετάσχουν σημαντικοί φορείς όπως διάφοροι ειδικοί σε θέματα αστικού σχεδιασμού, αστικοί οργανισμοί, τοπικές αρχές, καθώς και εκπρόσωποι εθνικών υπουργείων. Στο φόρουμ θα συναντηθούν επίσης δήμαρχοι από 16 πρωτεύουσες της ΕΕ, οι οποίοι αναμένεται να επαναλάβουν τα αιτήματα των κρατών μελών για ένα ενιαίο πρόγραμμα της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον.

  Για περισσότερες πληροφορίες:

 • Στην τελική ευθεία: η εστίαση των προσπαθειών θα είναι το κλειδί της επιτυχίας για τη νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος

  (05/02/2014)

  Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι προετοιμασίες για μια εντελώς νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ 8 χωρών στην περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιόνιου Πελάγους. Στις 6-7 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα υψηλού επιπέδου διάσκεψη των ενδιαφερόμενων φορέων, η οποία θα φιλοξενηθεί από την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διάσκεψη αυτή θα σηματοδοτήσει τη λήξη μιας ευρείας διαβούλευσης στην οποία συμμετείχε η κοινωνία των πολιτών και οι ενδιαφερόμενοι φορείς από 8 χώρες. 

  Η διάσκεψη αυτή θα οδηγήσει σε επίσημη πρόταση αργότερα, εντός του τρέχοντος έτους, από τον επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn, για μια εξατομικευμένη στρατηγική η οποία θα αντανακλά τις ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής. Η διάσκεψη διαργανώνεται ύστερα από αίτημα των ηγετών της ΕΕ, τον Δεκέμβριο του 2012, να διαμορφωθεί η νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική έως το τέλος του 2014.

  Είναι η πρώτη φορά σε μια μακροπεριφερειακή στρατηγική όπου υπάρχει δίκαιη ισορροπία μεταξύ χωρών της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία) και τρίτων χωρών (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία), οι οποίες συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις και να ενισχύσουν τις κοινές δυνατότητες. Ειδικά σε μια περιοχή στην οποία συνέβησαν ορισμένες από τις πιο σοβαρές συγκρούσεις της Ευρώπης, η στρατηγική θα βοηθήσει ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επίκεντρό της θα είναι κυρίως η γαλάζια ανάπτυξη, οι μεταφορές, ο βιώσιμος τουρισμός και η προστασία του περιβάλλοντος. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η στρατηγική θα συμβάλει στη δημιουργία ευημερίας και θέσεων εργασίας στην περιφέρεια. 

  Η θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012, ενσωματώνεται στη στρατηγική που θα διαμορφωθεί γύρω από τέσσερις βασικούς τομείς: τη θαλάσσια και ναυτιλιακή ανάπτυξη, τη σύνδεση της περιφέρειας (μεταφορές και ενεργειακά δίκτυα), την περιβαλλοντική ποιότητα και τον βιώσιμο τουρισμό. Επιπλέον, η ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς επίσης η έρευνα, η καινοτομία και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα παράσχουν πληροφορίες για τους τέσσερις βασικούς τομείς.

  Οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013. Δύο χώρες, ένα κράτος μέλος και μία τρίτη χώρα, ήταν υπεύθυνες για τον συντονισμό της διαβούλευσης για καθέναν από τους 4 πυλώνες: Η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο για την ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας, η Ιταλία και η Σερβία στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, η Σλοβενία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη για το περιβάλλον και η Κροατία και η Αλβανία για τον τομέα του τουρισμού. Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2014 η Επιτροπή οργάνωσε επίσης μια γενική ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική. 

  Περαιτέρω πληροφορίες

  Δελτίο Τύπου

  Προς μια στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος

  Διάσκεψη ενδιαφερόμενων μερών για μια στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος

  Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος

  Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSAIR

 • Η Συνοπτική Έκθεση για την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου είναι ήδη διαθέσιμη!

  (04/02/2014)

  Η Επιτροπή οργάνωσε μια γενική ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου την περίοδο 25 Οκτωβρίου 2013 – 17 Ιανουαρίου 2014. Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η συλλογή ιδεών για τις μελλοντικές ενέργειες και τα προγράμματα στην περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου τα οποία θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια προσέγγιση μακροπεριφερειακής συνεργασίας. Τα βασικά αποτελέσματα βρίσκονται στη Συνοπτική Έκθεση για την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση.

 • Έναρξη του διαγωνισμού «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2015»

  (03/02/2014)

  Η Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε τον διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (ΕΕΠ) 2015» που επιβραβεύει τους δήμους και τις περιφέρειες με το πιο μακρόπνοο επιχειρηματικό όραμα στην Ευρώπη. Με προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων την 31η Μαρτίου 2014, η 5η έκδοση εγκαινιάστηκε από τον κ. LucVandenBrande, (BE/EPP), Πρόεδρο του Γραφείου Συνδέσμου Φλάνδρας-ΕΕ κατά την Ευρωπαϊκή συνέλευση ΜμΕ στο Βίλνιους. 

  Το βραβείο ΕΕΠ εντοπίζει και βραβεύει περιφέρειες με εξαιρετικό επιχειρηματικό όραμα που υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων  και μετρήσιμων δράσεων που  συμβάλλουν στην εφαρμογή της Smallbusinessact για την Ευρώπη και αξιοποιούν βέλτιστα τη δημόσια χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, πλούτου και αρμοδιοτήτων. Στις περιφέρειες με την πλέον πειστική στρατηγική θα απονεμηθεί ο τίτλος της «Επιχειρηματικής περιφέρειας της χρονιάς». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν και να προωθηθούν δυναμικές, οικολογικές και επιχειρηματικές περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

  «Οι ΜμΕ αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να δημιουργήσουν  τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία ΕΕΠ επιβραβεύει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες που είναι προσηλωμένες στη δημιουργία κλίματος  άνθησης των επιχειρήσεων. Αν είστε έτοιμοι να αξιοποιήσετε το επιχειρηματικό δυναμικό της περιφέρειάς σας, σας προσκαλώ να δηλώσετε υποψηφιότητα για το βραβείο ΕΕΠ 2015», δήλωσε ο κ. VandenBrande. 

  Η βραβευμένη περιφερειακή στρατηγική θα αξιολογηθεί για τα επόμενα δύο χρόνια και τα κύρια αποτελέσματα και επιτεύγματά της θα κοινοποιηθούν  και θα συζητηθούν μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών μέσω του δικτύου ΕΕΠ. 

  Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις 31 Μαρτίου 2014. Το έντυπο της αίτησης, ένα έγγραφο με πληροφορίες για το βραβείο καθώς και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΕΠ: www.cor.europa.eu/eer Για περισσότερες πληροφορίες: eer-cdr@cor.europa.eu.

 • Συνέδριο ενδιαφερομένων φορέων για τη στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου: ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – 27 Ιανουαρίου 2014

  (21/01/2014)

  Απομένουν μόλις δυο εβδομάδες πριν το Συνέδριο ενδιαφερομένων φορέων για τη στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6/7 Φεβρουαρίου 2014!

  Οι προγραμματισμένοι ομιλητές αυτής της υψηλού επιπέδου εκδήλωσης περιλαμβάνουν τον Johannes Hahn, Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, τη Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας και τον Αντώνη Σαμαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας, καθώς και τους Υπουργούς Εξωτερικών των 8 συμμετεχόντων κρατών.

  ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ και μη χάσετε την ευκαιρία να συζητήσετε για τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες στην Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου στους ακόλουθους βασικούς τομείς:1) Προώθηση της καινοτόμου ναυτιλιακής και θαλάσσιας ανάπτυξης, 2) Σύνδεση της Περιοχής, 3) Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, και, 4) Αύξηση της περιφερειακής ελκυστικότητας.

  Περισσότερες πληροφορίες:

 • Πρόγραμμα και Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

  (07/01/2014)

  Η Ελλάδα μόλις ανέλαβε τα ηνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για πέμπτη φορά από την προσχώρησή της στην Ένωση από το 1981. Σύμφωνα με το μήνυμα της Προεδρίας: «Ο κύριος στόχος είναι να εξισορροπηθεί το χρονοδιάγραμμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης με την υλοποίηση ενός σημαντικά ενισχυμένου και ρεαλιστικού Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση το οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα πολύμορφο Ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το πρότυπο της πολιτικής συνοχής, με έμφαση στην απασχόληση».

  Οι κύριες αρχές που θα καθοδηγήσουν το έργο της Προεδρίας είναι:

  • Ενίσχυση της πολιτειακής/κοινωνικής δέσμευσης στην ΕΕ, μέσω πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ώθηση της οικονομικής ανάκαμψης, της απασχόλησης, της συνοχής, της κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής ασφάλειας.
  • Εμβάθυνση της ενσωμάτωσης στην ΕΕ, ειδικά στην ΟΝΕ, με την προώθηση πολιτικών και δράσεων για την βελτίωση των αρχικών ελλείψεων της αρχιτεκτονικής στην περιοχή του Ευρώ, οι οποίες αποκαλύφθηκαν με την εξελισσόμενη κρίση.
  • Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας της ΕΕ.

  Οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο 2014 θα θέσουν επίσης το πλαίσιο για την Προεδρία. Το πλήρες πρόγραμμα και οι προτεραιότητες θα παρουσιαστούν στο Κολλέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων στις 8 Ιανουαρίου.

  http://gr2014.eu/el

 • Επανακαθορισμός των στόχων της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή με σκοπό τον μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η μεταρρύθμιση σε 10 σημεία

  (19/11/2013)

  Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή θα επενδυθεί ποσό ύψους 325 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις περιφέρειες και στις πόλεις τους, ώστε να επιτευχθούν οι πανευρωπαϊκοί στόχοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και για να αντιμετωπιστούν η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή εξάρτηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Αν ληφθούν υπόψη η εθνική συνεισφορά των κρατών μελών και η μόχλευση που παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ο συνολικός αντίκτυπος είναι πιθανόν να υπερβεί τα 500 δισ. ευρώ. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή θα εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση των εν λόγω επενδύσεων, που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας και της κάθε πόλης. Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι τα εξής:

  1. Επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και προσαρμογή του επιπέδου στήριξης και της εθνικής συνεισφοράς (ποσοστό συγχρηματοδότησης) στα επίπεδα ανάπτυξής τους:

  Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (ΑΕΠ < 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-27)

  Περιφέρειες μετάβασης (ΑΕΠ 75 % έως 90 % του μέσου όρου της ΕΕ-27)

  Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (ΑΕΠ > 90 % του μέσου όρου της ΕΕ-27)

  2. Διοχέτευση πόρων σε καίριους τομείς ανάπτυξης: Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα εστιάζονται σε 4 βασικές προτεραιότητες: την καινοτομία και την έρευνα, το ψηφιακό θεματολόγιο, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα με την κατηγορία της περιφέρειας (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 50%, περιφέρειες μετάβασης: 60%, και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 80%). Περίπου 100 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε αυτούς τους τομείς, από τους οποίους τουλάχιστον 23 δισ. ευρώ θα στηρίξουν τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). Ως προς αυτό, υπάρχουν ξεχωριστές υποχρεώσεις για τη διάθεση πόρων από το ΕΤΠΑ (λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 12 %, περιφέρειες μετάβασης: 15 %, και περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες: 20 %).

  Περίπου 66 δισ. ευρώ θα διατεθούν ειδικά για διευρωπαϊκές μεταφορικές συνδέσεις προτεραιότητας και βασικά έργα περιβαλλοντικής υποδομής μέσω του Ταμείου Συνοχής.

  Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η πολιτική για τη συνοχή θα συμβάλει σημαντικά στις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης, π.χ. μέσω της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης (κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον το 20% του ΕΚΤ για την υλοποίηση αυτού του στόχου). Η συνδρομή του ΕΚΤ θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους, με την επιφύλαξη ενός προκαθορισμένου ελάχιστου ποσού, και θα ανέρχεται συνολικά σε τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ. Η νέα πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που συνδέεται με το ΕΚΤ και χρηματοδοτείται με τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ θα υποστηρίζει την εφαρμογή της «Εγγύησης για τη νεολαία».

  3. Καθορισμός σαφών, διαφανών, μετρήσιμων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων όσον αφορά τη λογοδοσία και αποτελέσματα: Οι χώρες και οι περιφέρειες θα πρέπει να ανακοινώνουν εκ των προτέρων τους στόχους που προτίθενται να επιτύχουν με τους διαθέσιμους πόρους και να προσδιορίζουν επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα μετράται η πρόοδος προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτό θα επιτρέψει την τακτική παρακολούθηση και συζήτηση σχετικά με τη χρήση των χρηματοοικονομικών πόρων. Θα σημαίνει ότι, προς το τέλος της περιόδου, επιπλέον κονδύλια θα μπορούν να διατεθούν σε προγράμματα με καλύτερες επιδόσεις (μέσω του λεγόμενου «αποθεματικού επίδοσης»).

  4. Καθιέρωση όρων πριν από τη διοχέτευση κονδυλίων ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικότερες επενδύσεις. Για παράδειγμα, οι στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης» με σκοπό τον εντοπισμό ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων, οι φιλικές προς τις επιχειρήσεις μεταρρυθμίσεις, οι στρατηγικές για τις μεταφορές, τα μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων δημοσίων συμβάσεων, η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι στρατηγικές για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο ή οι στρατηγικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων συνιστούν όλα απαραίτητες προϋποθέσεις.

  5. Κατάρτιση κοινής στρατηγικής για μεγαλύτερο συντονισμό και λιγότερες επικαλύψεις: Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο συνιστά τη βάση για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών κεφαλαίων (το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ, ως τα τρία ταμεία στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Αλιείας). Το εν λόγω πλαίσιο συνδέεται επίσης καλύτερα με άλλα μέσα της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ή το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία.

  6. Απλούστευση της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση της χρήσης των επενδύσεων της ΕΕ μέσω μιας κοινής δέσμης κανόνων για όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και απλούστεροι λογιστικοί κανόνες, πιο στοχοθετημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και εντατικότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας («ηλεκτρονική συνοχή»).

  7. Ενίσχυση της αστικής διάστασης της πολιτικής, με τη διάθεση ενός ελάχιστου ποσού των πόρων του ΕΤΠΑ το οποίο θα δαπανάται για ολοκληρωμένα έργα σε πόλεις – πέραν των άλλων δαπανών σε αστικές περιοχές.

  8. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και διευκόλυνση της δημιουργίας περισσότερων διασυνοριακών έργων. Επιπλέον, η διασφάλιση στρατηγικών για μακροπεριφέρειες, όπως ο Δούναβης και η Βαλτική Θάλασσα, υποστηρίζεται από εθνικά και περιφερειακά προγράμματα.

  9. Διασφάλιση της καλύτερης διασύνδεσης της πολιτικής για τη συνοχή με μια ευρύτερη οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ: Τα προγράμματα θα πρέπει να συνάδουν με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν προσδιοριστεί μέσω ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη –στο πλαίσιο της ρήτρας «μακροοικονομικών προϋποθέσεων»– να τροποποιήσουν προγράμματα προκειμένου να στηριχθούν βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ως έσχατη λύση, μπορεί να αναστείλει τη χορήγηση των κονδυλίων, εάν έχουν διαπιστωθεί επανειλημμένες και σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών συστάσεων.

  10. Ενθάρρυνση της εντατικότερης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ώστε να δοθεί στις ΜΜΕ μεγαλύτερη στήριξη και πρόσβαση σε πιστώσεις: Δάνεια, εγγυήσεις και ίδια κεφάλαια/κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου θα στηρίζονται από κονδύλια της ΕΕ χάρη σε κοινούς κανόνες, στη διεύρυνση της χρήσης τους και στην παροχή κινήτρων (π.χ. υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης). Η έμφαση στα δάνεια παρά στις επιχορηγήσεις αναμένεται ότι θα βελτιώσει την ποιότητα των σχεδίων και θα αποθαρρύνει την εξάρτηση από επιδοτήσεις.

 • Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ θα επενδυθεί στο μέλλον της Ευρώπης –το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020

  (19/11/2013)

  Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2014 έως 2020. Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανοίγει το δρόμο για την τελική έγκριση από το Συμβούλιο εντός των προσεχών εβδομάδων. Συμπληρώθηκαν 2,5 χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων από τη στιγμή που η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της στις 29 Ιουνίου 2011.

  Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει ποσό ύψους έως και 960 δισ. ευρώ για πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (1,00% του ΑΕΕ της ΕΕ) και 908,4 δισ. ευρώ για πιστώσεις πληρωμών (0,95% του ΑΕΕ της ΕΕ). Οι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων (όπως το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Αλληλεγγύης, ο Μηχανισμός Ευελιξίας) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης βρίσκονται εκτός των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ. Εάν ενεργοποιηθούν πλήρως, οι εν λόγω μηχανισμοί αντιστοιχούν σε 36,8 επιπλέον δισ. ευρώ (το 0,04% του ΑΕΕ της ΕΕ). Το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη περίοδο 2014-2020 καθορίζει τις προτεραιότητες δαπανών που προσανατολίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη «Ευρώπη 2020». Για παράδειγμα, σε σύγκριση με το υπάρχον πλαίσιο, ο τομέας 1Α (Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση) αυξάνεται από 91,5 δισ. ευρώ (= 9,2% του προϋπολογισμού) σε 125,6 δισ. ευρώ (13,1% του προϋπολογισμού).

  Συνολικά, η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής θα διαθέσει μέχρι 366,8 δισ. ευρώ1 για επενδύσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τις πόλεις και την πραγματική οικονομία. Θα αποτελέσει το βασικότερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης και μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα διευκολυνθεί με την επικέντρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε βασικές προτεραιότητες, όπως η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τις οποίες στόχος είναι να διπλασιαστεί η στήριξη από 70 σε 140 δισ. ευρώ εντός της επταετίας. Θα υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα και ένα νέο αποθεματικό επίδοσης σε όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία που παρέχουν κίνητρα σε καλά σχέδια. Τέλος, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής, του ταμείου γεωργικής ανάπτυξης και του ταμείου αλιείας θα συνδεθεί επίσης με την οικονομική διακυβέρνηση για να ενθαρρύνεται η συμμόρφωση των κρατών μελών με τις συστάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

  1. τρέχουσες τιμές: ισοδύναμο σε τιμές του 2011: 325 δισ. ευρώ.

  Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

  Επανακαθορισμός των στόχων της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή με σκοπό τον μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η μεταρρύθμιση σε 10 σημεία

  Δελτiο Τυπου

   

 • Αξιοποίηση του δυναμικού καινοτομίας για ανάπτυξη: Ο Επίτροπος κ. Hahn καλεί τις περιφέρειες της ΕΕ να αναλάβουν δράση

  (08/11/2013)

  Ο Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική κ. Johannes Hahn τόνισε σήμερα την ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της ΕΕ μέσω των επενδύσεων της ΕΕ και του στοχοθετημένου σχεδιασμού. Στην ομιλία του σήμερα στη διάσκεψη «Οι περιφέρειες ως κινητήριες δυνάμεις για μια νέα ανάπτυξη μέσα από την έξυπνη εξειδίκευση» στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος κ. Hahn καλεί τις περιφέρειες να προσδιορίσουν τα κύρια στοιχεία στα οποία υπερτερούν και να διοχετεύσουν πόρους σε αυτά με σκοπό να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Στην πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής της Επιτροπής και την Περιφέρεια της Φλάνδρας, εξετάζεται η πορεία των λεγόμενων στρατηγικών «έξυπνης εξειδίκευσης» σε όλες τις χώρες και τις περιφέρειες της Ευρώπης. Οι στρατηγικές αυτές αποτελούν κεντρικό στοιχείο της νέας πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ, καθώς και προϋπόθεση για τη χρήση των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  Η συζήτηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι προτάσεις για τη νέα πολιτική συνοχής 2014-2020 βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Βασικό στοιχείο της νέας πολιτικής είναι η εισαγωγή προϋποθέσεων οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται πριν από τη χορήγηση των κεφαλαίων. Μία από αυτές είναι η ανάπτυξη μιας σαφούς και προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» για την έρευνα και την καινοτομία. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι επενδύσεις κατά τα επόμενα 7 έτη και να εξασφαλίζει την επίτευξη ξεκάθαρων στόχων επιτόπου.

  Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης αυτής θα είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy. Εκτός από τον Επίτροπο κ. Hahn, στη διάσκεψη θα μιλήσουν η κ. Danuta Hübner, Πρόεδρος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περιφερειακή ανάπτυξη και ο κ. Kris Peeters, Υπουργός-Πρόεδρος της κυβέρνησης της Φλάνδρας. Προσανατολισμένη κυρίως στους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους κλάδους παραγωγής στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, η διάσκεψη αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση της διασυνοριακής συνεργασίας και των συνεργειών μεταξύ των υφιστάμενων στρατηγικών.

  Videos on Smart Specialisation

  The Kingdom of Smart
  The Kingdom of Smart
  Technological advancement in Flanders' health care system through Smart Specialisation
  Technological advancement in Flanders' health care system through Smart Specialisation
  Smart Specialisation for the shoe business in the Marche Region
  Smart Specialisation for the shoe business in the Marche Region
  Smart Specialisation in Poland takes off for the future through the Flaris project
  Smart Specialisation in Poland takes off for the future through the Flaris project
  Smart Specialisation: PLOCAN Oceanic Research Centre on the Canary Islands
  Smart Specialisation: PLOCAN Oceanic Research Centre on the Canary Islands

  Δελτίο Τύπου

  Περισσότερες πληροφορίες

 • Δεύτερος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας

  (24/10/2013)

  Έχετε κάποια ιδέα για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την υψηλή ανεργία; Πιστεύετε πως θα μπορούσατε να βελτιώσετε τους όρους εργασίας των ατόμων που αναγκάζονται να δουλεύουν με χαμηλές αποδοχές εξαιτίας του φύλου, της ηλικίας, της κοινωνικής θέσης ή κάποιας αναπηρίας τους; Ξέρετε πώς θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τα 27 εκατομμύρια Ευρωπαίους που είναι σήμερα άνεργοι; Αν ναι, τότε ο δεύτερος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας είναι για εσάς!

  Ο διαγωνισμός αυτός, που διεξάγεται στη μνήμη του Ντιόγκο Βασκονσέλος, καλεί τους Ευρωπαίους να προτείνουν καινούργιες λύσεις κατά της ανεργίας και των φθοροποιών επιπτώσεών της στην οικονομία και την κοινωνία μας, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Η κοινωνική καινοτομία δεν είναι μόνο επιθυμητή, αλλά και αναγκαία.

  Δεν πειράζει αν δεν έχετε βρει ακόμη κατάλληλο επενδυτή για τις ιδέες σας. Στο πλαίσιο της Ακαδημίας Κοινωνικής Καινοτομίας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δώσετε σάρκα και οστά στο σχέδιό σας. Τα τρία σχέδια που θα βραβευτούν θα λάβουν χρηματοδοτικό έπαθλο 30.000.

  Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι περυσινοί νικητές δήλωσαν ότι ο διαγωνισμός τούς έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουν μια ενδιαφέρουσα ιδέα, να κατοχυρώσουν τη δουλειά τους και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, να παρουσιάσουν τη λύση που προτείνουν σε περισσότερα άτομα.

  Δεύτερος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας

 • OPEN DAYS: περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης που απογειώνονται για το 2020 και επενδύουν στην ανάπτυξη

  (04/10/2013)

  Περισσότεροι από 5 500 εκπρόσωποι περιφερειών και πόλεων ανά την Ευρώπη θα συμμετάσχουν στην ανταλλαγή απόψεων και προσεγγίσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επόμενη γενιά των επενδύσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ μπορούν να φέρουν και πάλι την Ευρώπη στην πορεία για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

  Η 11η ετήσια εκδήλωση «OPEN DAYS – «Ευρωπαϊκή εβδομάδα περιφερειών και πόλεων» θα πραγματοποιηθεί από τις 7-10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η τετραήμερη εκδήλωση που είναι η μεγαλύτερη στο είδος της, θα φέρει σε επαφή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους πολιτικούς και τους εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ σήμερα. Πράγματι, έχουν ολοκληρωθεί θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στην πολιτική και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων της περιόδου 2014-20 φθάνει σε κρίσιμη φάση. Ο κ. José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωση που φιλοξενείται από τον κ. Johannes Hahn, Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για την περιφερειακή πολιτική και τον κ. Ramón Luis Valcárcel, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα περιλαμβάνει μια ομάδα συζήτησης σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης της Ευρώπης. Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα περιλαμβάνει μια ομάδα συζήτησης σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ώστε να επανέλθει η Ευρώπη στην πορεία της ανάπτυξης.

   

  Ο Επίτροπος κ. Hahn, αναφερόμενος στην επικείμενη εκδήλωση, δήλωσε: «Η φετινή εκδήλωση OPEN DAYS θα αποτελέσει το έναυσμα για τον τρόπο με τον οποίο θα επενδύσουμε και θα προγραμματίσουμε τους πόρους μας κατά τα επόμενα επτά έτη. Η εκδήλωση OPEN DAYS 2013 έφθασε σε μια αποφασιστική στιγμή για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής βρίσκονται σε τελική φάση, ενώ οι περιφέρειες εργάζονται πολύ στενά με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την προετοιμασία του εδάφους και για την παρουσίαση των στρατηγικών τους για τα προγράμματα της επόμενης γενιάς. Η νέα μας, αναμορφωμένη πολιτική θα προσφέρει στις περιφέρειες μια πραγματική ευκαιρία να επενδύσουν στο μέλλον στην ανάπτυξη και στην ευημερία. Πρόκειται για τη στόχευση επενδυτικών προτεραιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα για την αξιοποίηση των επιμέρους πλεονεκτημάτων των πόλεων και των περιφερειών μας. Ανυπομονώ να συζητήσουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η περιφερειακή πολιτική μπορεί να συμβάλει στη μεταμόρφωση των πόλεων και των περιφερειών μας, καθιστώντας τις περισσότερο ανταγωνιστικές, ενισχύοντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.»

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Valcárcel, πρόσθεσε τα εξής: «Μια μεταρρυθμισμένη πολιτική συνοχής αρχίζει να εφαρμόζεται και καλείται να προσφέρει το συντομότερο δυνατό αποτελεσματικά εργαλεία για τη στήριξη της ανάκαμψης και την προώθηση της απασχόλησης. Οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πραγματοποιούν αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επενδυτικά σχέδια για την περίοδο 2014-2020 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κατά το επόμενο έτος. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει δεσμευθεί πλήρως να βοηθήσει τις περιφέρειές της να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα δρόμου, ενώ συγχρόνως θα παρέχεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα σχεδίων και στρατηγικών. Με την προοπτική αυτή, η εκδήλωση OPEN DAYS του 2013 θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τους βασικούς παράγοντες της περιφερειακής πολιτικής για να εξοικειωθούν με τα νέα εργαλεία και κανόνες, καθώς και να ανταλλάξουν τις καλύτερες ιδέες για την επίτευξη ανάπτυξης στις περιφέρειές μας».

  Η εκδήλωση OPEN DAYS έχει φέτος το σύνθημα «Οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης απογειώνονται για το 2020» με 100 εργαστήρια που εστιάζονται στα ακόλουθα θέματα:

  • Διαχείριση των αλλαγών για την περίοδο 2014-2020: καινοτόμες προσεγγίσεις για να καλυφθούν οι μελλοντικές προτεραιότητες των επενδύσεων, (π.χ. ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση, κοινά σχέδια δράσης, ζητήματα διακυβέρνησης, χρηματοδοτικά μέσα, κ.λπ.).
  • Συνέργειες και συνεργασία: μεταξύ διαφόρων ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και με τον συνδυασμό διαφόρων πηγών χρηματοδότησης. Θα εξεταστούν διάφορες προσεγγίσεις για τη συνεργασία, όπως οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, ή η συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, και εξειδικευμένων οργανισμών.
  • Προκλήσεις και λύσεις: Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις αξιολογούνται με την πρόταση πρακτικών λύσεων, π.χ.: την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και στις παγκόσμιες αγορές, την ανεργία των νέων, τις δημογραφικές προκλήσεις, τη διαχείριση των αποβλήτων, του νερού και των φυσικών κινδύνων, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση ή την υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

  Κυριότερα σημεία του προγράμματος

  Ο πρόεδρος κ. Valcárcel και ο επίτροππος κ. Hahn θα φιλοξενήσουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Τύπο στις 7 Οκτωβρίου στις 13:30 στην Επιτροπή των Περιφερειών.

  19 άτομα που έφτασαν στον τελικό κύκλο του διαγωνισμού σε τέσσερις κατηγορίες για τα τα βραβεία «RegioStars» του 2014 θα αναδειχθούν κατά τη διάρκεια ολοήμερου εργαστηρίου στο κτίριο Charlemagne, στις Βρυξέλλες.

  Παρουσίαση των βασικών πορισμάτων της έρευνας με τίτλο «Ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις» — στην οποία 41 000 πολίτες από 79 πόλεις εκφράζουν την άποψή τους για την αστική ζωή: την Τρίτη 8η Oκτωβρίου, 16:30 – 17:15 στο Berlaymont, στην αίθουσα Schuman.

  «100 EUrban solutions» υπαίθρια έκθεση που εγκαινιάστηκε από τον επίτροπο κ. Hahn και τον κ.Rudi Vervoort, πρωθυπουργό της περιοχής Βρυξελλών-Πρωτευούσης την Τρίτη 8 Οκτωβρίου στις 17:00 στην Place Jean Rey, Bρυξέλλες και διάφορες εκδηλώσεις δικτύωσης πραγματοποιούνται το βράδυ στις 8 Oκτωβρίου σε άλλους 12 χώρους κατά μήκος της διαδρομής της έκθεσης.

  Οι νικητές του 2014 στον διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο «Europe in my region» από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Μάλτα θα παρουσιαστούν με τα βραβεία τους από τον Επίτροπο κ. Hahn την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου στις 11:15 στο κτίριο Charlemagne.

  Νέο στοιχείο στην εκδήλωση OPEN DAYS για το έτος αυτό είναι μια τάξη αριστούχων Master Class για 77 επιλεγμένους φοιτητές διδακτορικών σπουδών και ερευνητές στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στον τομέα της περιφερειακής και της αστικής πολιτικής.

  Παράλληλα με τα σεμινάρια στις Βρυξέλλες, πάνω από 300 εκδηλώσεις με την επιγραφή «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου/πόλη μου» θα πραγματοποιηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2013.

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  @EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU: # euopendays — Όλες οι φωτογραφίες στο Flickr

  OPEN DAYS, European week of regions and cities

  Πρόγραμμα Media

  Περιφέρειες εταίροι ανά χώρα

 • Το Panorama 47 είναι ήδη διαθέσιμο

  (20/09/2013)

  Η φθινοπωρινή έκδοση του περιοδικού Panorama είναι ήδη διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα.Το κεντρικό θέμα είναι ένα άρθρο σχετικά με το πώς οι περιφέρειες της ΕΕ δείχνουν το δρόμο στον τομέα της οικοκαινοτομίας.Τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ προωθούν την έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των πράσινων, ενεργειακά αποδοτικών έργων που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο.Υπάρχει επίσης μια επιλογή άρθρων που επισημαίνουν μερικά από τα κύρια εργαστήρια και σεμινάρια στην εφετινή εκδήλωση OPEN DAYS, από το Master Class του Πανεπιστημίου OPEN DAYS μέχρι τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας & Ιαπωνίας.

  Εξάλλου σε αυτή την έκδοση θα βρείτε μια επισκόπηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών που βοηθούν στο συντονισμό των έργων στις περιοχές του Δούναβη και της Βαλτικής, μια ενημέρωση για τη στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στις πληγείσες από καταστροφές περιοχές και μια ανάλυση της εκ των υστέρων διαδικασίας αξιολόγησης της περιόδου 2007-2013.Θα βρείτε επίσης τη συνήθη επιλογή ειδήσεων και παρουσίαση έργων από όλη την ΕΕ.

 • Μοιραζόμαστε τα σύνορα, ερχόμαστε πιο κοντά: εορτασμός της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

  (18/09/2013)

  Η αξία που έχουν για τις κοινότητες, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη τα διασυνοριακά, διακρατικά και διαπεριφερειακά σχέδια και προγράμματα της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ βρίσκεται στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα. Η εκστρατεία, πρόδρομος της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, που θα γιορταστεί στις 21 Σεπτεμβρίου, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή.

  Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό τμήμα της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής. Αλλά αν η τρέχουσα συμφωνία για τη χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός της θα αυξηθεί σε 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις νέες μεταρρυθμίσεις της περιφερειακής πολιτικής, που βρίσκονται επί του παρόντος στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων, τα προγράμματα της ΕΕΣ θα είναι επίσης περισσότερο εστιασμένα στις επενδύσεις που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη.

  Στις 19 Σεπτεμβρίου ο επίτροπος κ. Hahn θα βρίσκεται στο Twitter από τις 14:00 έως τις 15:00 για να συζητήσει την αξία της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να στείλουν ερωτήσεις με την ένδειξη #EUChat και #ecday στη διεύθυνση @JHahnEU.

  Δελτίο Τύπου

 • Πολιτική συνοχής 2014-2020: Προϋπολογισμοί επενδύσεων για τα Κράτη Μέλη

  (23/08/2013)

  Η οικονομική κατανομή της πολιτικής συνοχής ανά Κράτος Μέλος για το 2014-2020 αντανακλά την πορεία των διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο 2013. Οι αριθμοί μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγή στην τελική συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  Η πολιτική συνοχής 2014-2020 αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενισχύοντας το ρόλο της ως τη βασική επενδυτική πολιτική της Ένωσης για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις εθνικές και τοπικές αρχές για να καθορίσει τις προτεραιότητες για επενδύσεις στην κάθε χώρα κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, διασφαλίζοντας το μέγιστο αντίκτυπο της επένδυσης στην ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία απασχόλησης και ενισχύοντας τη θεματική συγκέντρωση και εστίαση στα αποτελέσματα της αναμορφωμένης πολιτικής.

 • Το Panorama καλωσορίζει την Κροατία

  (21/08/2013)

  Η έκδοση για το καλοκαίρι του 2013 του περιοδικού Panorama είναι ήδη διαθέσιμη ηλεκτρονικά. Το κεντρικό θέμα είναι ένα 6σέλιδο άρθρο για την προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ, το οποίο προσφέρει μια επισκόπηση της διαδικασίας προσχώρησης, μια παρουσίαση των κυριότερων βιομηχανιών της Κροατίας, παραδείγματα από επιτυχημένα έργα και συνέντευξη με τον Branko Grčić, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό περιφερειακής ανάπτυξης και ευρωπαϊκών ταμείων.

  Το άλλο σημαντικό άρθρο ρίχνει μια ματιά στην κοινή ελεγκτική διαδικασία (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές) η οποία διασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής δαπανάται με κατάλληλο τρόπο. Επίσης άλλα θέματα αφορούν μια επισκόπηση της πρόσφατα δημοσιευμένης Στρατηγικής Έκθεσης για την πολιτική συνοχή, μια προεπισκόπηση της εκδήλωσης ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ του Οκτωβρίου και ένα άρθρο σχετικά με την ανασκόπηση των κανονισμών των Κρατικών Ενισχύσεων.

   

 • Επιλέχθηκαν οι επικρατέστερες υποψηφιότητες για τα καλύτερα έργα περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ: Βραβεία RegioStars 2014

  (06/08/2013)

  Οι επικρατέστερες υποψηφιότητες για τα βραβεία RegioStars 2014, τα οποία επιβραβεύουν τα περιφερειακά έργα που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας και αποτελούν πηγή έμπνευσης, δημοσιεύθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες. Η κριτική επιτροπή των βραβείων RegioStars επέλεξε τα 19 επικρατέστερα από τα 80 έργα που υποστηρίζονται από τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ με βάση τέσσερα βασικά κριτήρια: καινοτομία, αντίκτυπος, βιωσιμότητα και πνεύμα συνεργασίας.

  Οι επικρατέστερες υποψηφιότητες προέρχονται από περιφέρειες και πόλεις 17 κρατών μελών: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία και Τσεχική Δημοκρατία.

  Θα παρουσιάσουν τα έργα τους στην επιτροπή των βραβείων, υπό την προεδρία του πρώην προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Luc Van den Brande, στις 8 Οκτωβρίου κατά την ενδέκατη ετήσια ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων — OPEN DAYS 2013. Οι νικητές θα επιλεγούν κατά την τελετή απονομής που θα παρουσιάσει ο επίτροπος κ. Hahn στις Βρυξέλλες στις 31 Μαρτίου 2014.

  Οι κατηγορίες των βραβείων, οι οποίες αναδεικνύουν τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι:

  • Έξυπνη ανάπτυξη — Καινοτομία των ΜΜΕ: υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων

  • Βιώσιμη ανάπτυξη — Πράσινη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της βιοοικονομίας: βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα της βιοοικονομίας

  • Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς — Δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους: παροχή βοήθειας για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

  • Citystar — Επενδυτικά έργα σε βιώσιμες αστικές δημόσιες μεταφορές: υποστήριξη της ανάπτυξης στρατηγικών ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα σχετικά με τις μεταφορές στις πόλεις μας

  Τα προηγούμενα βραβεία «RegioStars» για το 2013 επιβράβευσαν εμβληματικά έργα στο Πόρτο (Πορτογαλία), στη βορειοδυτική Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο), στο Warmińsko-Mazurskie (Πολωνία), στο Βερολίνο (Γερμανία) και στη Λιθουανία. Οι κατηγορίες επικεντρώθηκαν στην έρευνα και την ανάπτυξη, την αποδοτικότητα των πόρων στις ΜΜΕ, την κοινωνική καινοτομία, τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη χρήση βίντεο για την προώθηση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

  Ιστορικό

  Ο στόχος των βραβείων RegioStars Awards είναι να αναγνωρίζονται οι καλές πρακτικές στην περιφερειακή ανάπτυξη και να αναδεικνύονται τα πρωτότυπα έργα που αποτελούν πηγή έμπνευσης και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν υπόδειγμα για άλλες περιφέρειες.

  Τα ετήσια βραβεία RegioStars απευθύνονται σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ που επιθυμούν να υποβάλουν έργα τα οποία έχουν λάβει χρηματοοικονομική ενίσχυση μέσω της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. Από τότε που δημιουργήθηκαν τα βραβεία το 2008 και μετά, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων προέρχεται από την Αυστρία, το Βέλγιο, τα κράτη της Βαλτικής και την Ουαλία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

  Η εκδήλωση OPEN DAYS 2013, από τις 7 έως τις 10 Οκτωβρίου 2013 στις Βρυξέλλες, θα δώσει την ευκαιρία στους επικρατέστερους υποψήφιους να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν τα έργα τους. Η εκδήλωση OPEN DAYS αποτελεί ευκαιρία συνάντησης εκατοντάδων πολιτικών αντιπροσώπων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών ώστε να συζητήσουν σχετικά με την περιφερειακή πολιτική. Η φετινή εκδήλωση συμπίπτει με ένα κρίσιμο σημείο, μιας και οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης θα ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες τους για την πρόσφατα τροποποιημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

  Περισσότερες πληροφορίες:

 • Το Euronews μεταδίδει το 3ο επεισόδιο της Πραγματικής Οικονομίας «Η …Πραγματική Οικονομία στην Ελλάδα της κρίσης»

  (30/07/2013)

  Αυτή την εβδομάδα το Euronews μετέδωσε το 3ο επεισόδιο της Πραγματικής Οικονομίας. Αυτό το επεισόδιο εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και πώς αυτές στοχεύουν να βγάλουν τη χώρα από τον έκτο χρόνο της ύφεσης. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Ομάδα Δράσης της Επιτροπής για την Ελλάδα και η Τρόικα (η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ) βοηθούν την Ελλάδα να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις και να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις προκειμένου να ανοικοδομήσει την οικονομία της. Υπάρχει συνέντευξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Έλληνα υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με το πρόγραμμα κινητικότητας και τις περικοπές στο δημόσιο τομέα.

  Επεισόδιο 3 «Η ...Πραγματική Οικονομία στην Ελλάδα της κρίσης»

 • Ταχύτερη και απλούστερη αντίδραση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ στις καταστροφές

  (25/07/2013)

  Ο Επίτροπος της ΕΕ για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn, παρουσίασε σήμερα πρόταση για τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα, που εγκρίθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κάνουν το Ταμείο ταχύτερο και απλούστερο και θα διασαφηνίσουν τα κριτήρια ως προς το ποιος μπορεί να επωφεληθεί από αυτό.

  Από την ίδρυσή του το 2002, το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει ανταποκριθεί σε 52 καταστροφές σε όλη την Ευρώπη, όπως σεισμοί, πυρκαγιές, ξηρασία, καταιγίδες και πλημμύρες. 23 χώρες έχουν λάβει χρηματική υποστήριξη ύψους άνω των 3,2 δισ. ευρώ. Αν οι σημερινές προτάσεις εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι πληγείσες από καταστροφές χώρες και περιφέρειες μπορούν να αναμένουν σημαντική βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης.

  Η νέα νομοθετική πρόταση απλουστεύει τους ισχύοντες κανόνες, ώστε η οικονομική βοήθεια να μπορεί να καταβάλλεται ταχύτερα από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Τα προτεινόμενα μέτρα επίσης προβλέπουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα προκαταβολών. Διευκρινίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιος και τι θα είναι επιλέξιμο, ειδικά για τις περιφερειακές καταστροφές. Πέραν τούτου, η μεταρρύθμιση προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην πρόληψη των καταστροφών και τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Οι αρχές του Ταμείου δεν έχουν αλλάξει, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτείται, εκτός του κανονικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Βασικές μεταρρυθμίσεις:

  • Σαφής ορισμός του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου, ώστε να περιορίζεται στις φυσικές καταστροφές και να καλύπτει και τις ξηρασίες.
  • Σαφέστεροι κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα για παροχή οικονομικής βοήθειας σε περίπτωση περιφερειακών καταστροφών, με τους οποίους θεσπίζεται ενιαίο κατώφλι βοήθειας ύψους 1,5% του περιφερειακού ΑΕγχΠ για τις περιφερειακές καταστροφές.
  • Εισαγωγή της δυνατότητας ταχείων προκαταβολών, ύψους έως και 10% της αναμενόμενης οικονομικής βοήθειας, με ανώτατο όριο τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
  • Συντομότερη διοικητική διαδικασία με τη συγχώνευση δύο σταδίων έγκρισης και υλοποίησης σε μία συμφωνία.
  • Θέσπιση μέτρων για την προώθηση στρατηγικών πρόληψης κινδύνου καταστροφών: απαιτήσεις περί υποβολής στοιχείων και πιθανές προϋποθέσεις παροχής οικονομικής βοήθειας.

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  Proposal for a Regulation of the european Parliament and of the Council amending council Regulation (EC) n°2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund

  Δελτίο Τύπου

  MEMO/13/723

  Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ

 • Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να ετοιμάσουν το συντομότερο δυνατό την επόμενη γενιά προγραμμάτων της ΕΕ για την οικονομική μεγέθυνση

  (10/07/2013)

  Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να ετοιμάσουν το συντομότερο δυνατό την επόμενη γενιά προγραμμάτων της ΕΕ για την οικονομική μεγέθυνση, δήλωσε ο Επίτροπος Ηahn μετά την ψήφιση από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ριζικής μεταρρύθμισης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ

  Ο επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, κ. Johannes Hahn δήλωσε στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες ότι ο σχεδιασμός των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020 πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Η έκκληση για ανάληψη άμεσης δράσης οφείλεται στο γεγονός ότι η επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε μια σειρά εκθέσεων που κατ' αρχήν συμφωνούν για τη ριζική αναθεώρηση της περιφερειακής πολιτικής.

  Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης που επιβεβαιώθηκαν με τη σημερινή ψηφοφορία είναι :

  • Εστίαση των επενδύσεων σε βασικούς τομείς για την οικονομική μεγέθυνση και τις θέσεις εργασίας, όπως σκιαγραφήθηκαν στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020 μέσω μιας κοινής σειράς κανόνων που θα ισχύσουν και για τα πέντε ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, το ταμείο συνοχής, το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο για την αγροτική ανάπτυξη και το ευρωπαϊκό ταμείο θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας).

  • Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε λίγες προτεραιότητες που θα συνδέονται στενά με την στρατηγική 2020 για την οικονομική μεγέθυνση. Ειδικότερα:

  • Από το 50% έως το 80% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ να επικεντρωθεί σε μέτρα για τη στήριξη της καινοτομίας και της Ε&Α, το ψηφιακό θεματολόγιο, την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και τη στροφή προς την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

  • Για την οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα να αναληφθεί επιπλέον υποχρέωση για τη διάθεση τουλάχιστον του 12% έως 20% στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  • Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να καταρτίσουν σαφείς και μετρήσιμους στόχους για τον αντίκτυπο στις επενδύσεις. Η πρόοδος να μετράται και να κοινοποιείται.

  • Μέτρα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλούστευση της χρήσης των ταμείων της ΕΕ: μεγαλύτερη προσέγγιση των κανόνων που διέπουν όλα τα ταμεία, καλύτερα στοχοθετημένες αλλά λιγότερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, μεγαλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (ηλ.-συνοχή).

  Δελτίο Τύπου

  Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

  Περιφερειακή πολιτική 2014-2020: νομοθετικές προτάσεις

   

 • Tο πείραμα μακροπεριφερειών της Ευρώπης: η πρώτη αξιολόγηση

  (01/07/2013)

  Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη μελέτη στάθμισης της επιτυχίας των δύο μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ και διατύπωσης συστάσεων για το μέλλον.

  Οι στρατηγικές της ΕΕ για τον Δούναβη και για την Βαλτική, στις οποίες εμπλέκονται πάνω από 20 χώρες μέλη και μη της ΕΕ, υπήρξαν πρωτοπόρες ως προς ένα μοναδικό είδος συνεργασίας, με βάση την ιδέα ότι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες περιοχές — περιβαλλοντικές, οικονομικές ή σχετιζόμενες με την ασφάλεια — αντιμετωπίζονται καλύτερα συλλογικά, και ότι θα ήταν λογικό να οργανώνονται από κοινού για την αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων.

  Η έκθεση σε γενικές γραμμές καταλήγει σε θετική κρίση για τις, μέχρι τώρα, υφιστάμενες στρατηγικές. Επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί εκατοντάδες νέα σχέδια και βοήθησαν στη διαμόρφωση κοινών στόχων πολιτικής σε τομείς ζωτικής σημασίας για τις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Η μακροπεριφερειακή προσέγγιση οδήγησε επίσης σε πολυάριθμες κοινές πρωτοβουλίες και δίκτυα καθώς και στη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε συλλογικό επίπεδο.

  Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ και γειτονικών χωρών εκτός της ΕΕ έχει ενισχυθεί σημαντικά και έχει οδηγήσει σε αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

  Αλλά η έκθεση υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις την ανάγκη να αναλάβουν πολιτική δέσμευση και να καταστήσουν τις στρατηγικές προτεραιότητά τους σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, εξασφαλίζοντας την ενσωμάτωσή τους σε μελλοντικά προγράμματα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, καθώς και άλλων σχετικών πλαισίων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, περιφερειακό και εθνικό. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των διοικητικών πόρων για την επίτευξη των στόχων.

  Σχετικά με μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές, η έκθεση τονίζει ότι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να δρομολογηθούν μόνο για να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες ανάγκες για βελτιωμένη και υψηλού επιπέδου συνεργασία. Πρέπει να υπάρχει προθυμία για μετουσίωση της πολιτικής δέσμευσης σε διοικητική υποστήριξη, και οι νέες στρατηγικές πρέπει να καταδεικνύουν σαφώς την ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία τους σε επίπεδο ΕΕ.

  δελτιου τυπου

  ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχετικά με την προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών

  Εμβληματικά σχέδια

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας

  Www.balticsea-region-strategy.eu

  Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη

  Http://www.danube-region.eu/ • Βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ: η ενιαία πύλη περιλαμβάνει πλέον τα διαρθρωτικά ταμεία

  (25/06/2013)

  Από σήμερα οι επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην τόσο αναγκαία γι’ αυτές χρηματοδότηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνει τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η νέα ενιαία πύλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία άρχισε να λειτουργεί τον προηγούμενο μήνα, παρέχει κατανοητές, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση άνω των 100 δισ. ευρώ από την ΕΕ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Οι σημερινές προσθήκες θα διπλασιάσουν τον αριθμό των τραπεζών και αμοιβαίων κεφαλαίων-εταίρων σε περισσότερα από 1.000, ενισχύοντας περαιτέρω μια ζωτικής σημασίας πηγή πληροφοριών για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω εγγυήσεων, δανείων και επιχειρηματικών κεφαλαίων (MEMO/13/606).

  Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην Ευρώπη. Την τελευταία διετία, σχεδόν το ένα τρίτο των ΜΜΕ που ζήτησαν τραπεζικό δάνειο είτε δεν κατάφεραν να εγκριθεί η αίτησή τους είτε δανείστηκαν μικρότερο ποσό από εκείνο που είχαν ζητήσει. Γι’ αυτόν τον μήνα, το έγγραφο με τίτλο προοπτικές χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων επιβεβαιώνει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ επιδεινώνεται και ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης έχουν αυστηροποιήσει τα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι πληροφορίες και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχουν αποκτήσει για τις επιχειρήσεις πολύ μεγάλη σημασία. Τα διαρθρωτικά ταμεία παρέχουν ήδη βοήθεια στις ΜΜΕ: περίπου 70 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

  IP/13/387 - MEMO/13/393 – Βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ: κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη

  Το νέο ενιαίο σημείο πρόσβασης σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τις ΜΜΕ

 • Ο επίτροπος Hahn χαιρετίζει το άνοιγμα της «Γέφυρας της νέας Ευρώπης» ως ισχυρό σύμβολο της ευρωπαϊκής συνεργασίας

  (14/06/2013)

  Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής κ. Johannes Hahn θα σηματοδοτήσει μια ιστορική στιγμή για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καθώς και για τις γειτονικές περιοχές Vidin και Calafat, όπου παρίσταται στα εγκαίνια γέφυρας που συνδέει τις δύο χώρες. Ο επίτροπος κ. Hahn θα συνοδεύεται από τους κ. κ. Plevneliev και Οresharski, πρόεδρο και πρωθυπουργό της Βουλγαρίας αντίστοιχα, καθώς και τον πρωθυπουργό κ. Ponta της Ρουμανίας. Η γέφυρα η οποία έλαβε προσφάτων την ονομασία «Γέφυρα της νέας Ευρώπης» έλαβε 106 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις της ΕΕ και είναι μόλις η δεύτερη γέφυρα στα 630 χλμ των συνόρων των δύο χωρών. Είναι ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ: αποτελεί βασική σύνδεση σε δρομολόγιο το οποίο θα μπορούσε να εκτείνεται από τη Βόρεια Ευρώπη, τις χώρες της Βαλτικής, μέσω της κεντρικής Ευρώπης, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, και, τελικά, να καταλήγει στην Ελλάδα.

  Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε το 2007, αλλά το σχέδιο ήταν ήδη υπό συζήτηση 15 σχεδόν χρόνια πριν. Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, με τη μοναδική της μέθοδο συνεργασίας, σε συνδυασμό με την παρέμβαση του Επιτρόπου κ. Hahn, ώθησαν το έργο να ολοκληρωθεί.

  Δελτίο Τύπου

  Βάση δεδομένων έργων

 • Η ανοιξιάτικη έκδοση του περιοδικού Panorama με τίτλο «Φέρνοντας τις κοινότητες πιο κοντά» είναι ήδη διαθέσιμη ηλεκτρονικά.

  (28/05/2013)

  Αυτή η έκδοση εστιάζει στο ρόλο της πολιτικής συνοχής για την επιστροφή της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η πολιτική συνοχής αποτελεί το επενδυτικό σκέλος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μέσω της κεφαλαιοποίησης των περιφερειακών πλεονεκτημάτων. Μελλοντικά, η πολιτική θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα επιτεύγματα των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θα εστιάσει στη βιώσιμη επένδυση με πιο αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών επενδύσεων.

  Άλλα άρθρα περιλαμβάνουν το πρόγραμμα PEACE της ΕΕ, το οποίο ερευνά τρόπους να επαναφέρει τη συμφιλίωση στις διηρημένες κοινότητες της Βορείου Ιρλανδίας και στην όμορη περιοχή της Ιρλανδίας, και επίσης ένα άρθρο σχετικά με το ρόλο-κλειδί που παίζουν οι πόλεις – οι μηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Επιτροπή δημιούργησε πρόσφατα μια εκτεταμένη βάση δεδομένων των καλύτερων βέλτιστων πρακτικών αστικής ανάπτυξης με το σκοπό να παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των έργων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια πηγή έμπνευσης για πόλεις, διαχειριστικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Panorama: Φέρνοντας τις κοινότητες πιο κοντά

 • Αλληλεγγύη και ευελιξία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη που πλήττονται από την κρίση να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια συνοχής

  (21/05/2013)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα μέτρα που θα βοηθήσουν τις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση να αξιοποιήσουν τους τόσο αναγκαίους γι’ αυτές πόρους της ΕΕ. Τα μέτρα θα βοηθήσουν αυτά τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων, να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να επενδύσουν σε καίρια έργα υποδομής. Χωρίς τα προτεινόμενα μέτρα, οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη θα μπορούσαν να χαθούν, λόγω της έλλειψης χρόνου για τη διάθεση των χρημάτων ή της δυσκολίας εξεύρεσης εθνικής και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης στο ισχύον οικονομικό κλίμα. Η πρόταση, που ζητήθηκε από κυβερνήσεις της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα σταλεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ για έγκριση.

  Σχολιάζοντας σήμερα την πρόταση, ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. JohannesHahn δήλωσε: «Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε έτοιμοι να δείξουμε αλληλεγγύη και ευελιξία σε αυτούς που έπληξε η κρίση, έτσι ώστε να επιστρέψουν στο δρόμο της ανάπτυξης. Η πολιτική συνοχής είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της Ένωσης για το σκοπό αυτό. Τα στοχευμένα μέτρα που προτείναμε σήμερα θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες να αξιοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις: για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την παροχή σε αυτές πρόσβασης σε χρηματοδότηση, για την υποστήριξη των νέων για να βρουν απασχόληση και για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της έρευνας. Αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των οικείων χωρών αλλά και της Ευρώπης στο σύνολό της. Πρέπει όμως να προσθέσω ότι η πρόταση αυτή, ενώ δίνει μια ανάσα, δεν υποκαθιστά τις μεταρρυθμίσεις και την επιτάχυνση της αξιοποίησης των πόρων.»

  Δελτιο Τυπου • Tαμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει χορήγηση 14,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Αυστρίας μετά τις καταστροφές από τις πλημμύρες

  (30/04/2013)

  Ο κ. Johannes Hahn, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, ανακοίνωσε σήμερα ότι το Tαμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) θα χορηγήσει πακέτο βοήθειας ύψους άνω των 14,6 εκατ. ευρώ, μετά τις εκτεταμένες πλημμύρες που έπληξαν τη Σλοβενία τον Οκτώβριου και τον Νοέμβριο του 2012. Οι γειτονικές χώρες Αυστρία και Κροατία υπέστησαν και αυτές ζημιές μικρότερης έκτασης ως άμεση συνέπεια των πλημμυρών και θα επωφεληθούν απ’ αυτή την επιδότηση ώστε να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που έλαβαν την επομένη των καταστροφών.

  Ο επίτροπος κ. Hahn, που είναι επίσης αρμόδιος για το ΤΑΕΕ, δήλωσε τα εξής: «Με τη σημερινή πρόταση εκφράζεται η αλληλεγγύη της Ένωσης με τη Σλοβενία, καθώς και με πληγέντα τμήματα της Κροατίας και της Αυστρίας. Το προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης θα βοηθήσει να αντισταθμιστεί το οικονομικό βάρος που ανέλαβαν για την αποκατάσταση των υποδομών και για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης. Θα βοηθήσει τις πληγείσες περιοχές να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Η Επιτροπή προτείνει τροποποιημένο προϋπολογισμό, ώστε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους με σκοπό τον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών στην οικονομία της Σλοβενίας και στους γείτονές της.»

  Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το φθινόπωρο του 2012 προκάλεσαν την υπερχείλιση των ποταμών στην περιοχή, πλημμυρίζοντας ευρύτερα τμήματα της βόρειας Σλοβενίας, καθώς και το έδαφος της Κροατίας. Στην Αυστρία, η πόλη Lavamünd στον ποταμό Lavant υπέστη σημαντικές ζημιές. Η Επιτροπή, μετά την ανάλυσή της, διαπίστωσε ότι οι πλημμύρες και στις τρεις χώρες προκλήθηκαν από το ίδιο μετεωρολογικό φαινόμενο. Αυτό καθιστά εφικτή την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ όχι μόνο για τις μεγαλύτερες καταστροφές στη Σλοβενία αλλά, κατ’ εξαίρεση, και για τις πληγείσες γειτονικές χώρες.

  Σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου Αλληλεγγύης, η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθεί συνολικό ποσό 14,6 εκατ. ευρώ στις τρεις χώρες ως εξής: 14,08 εκατ. ευρώ για τη Σλοβενία, 286.587 ευρώ για την Κροατία και 240.000 ευρώ για την Αυστρία.

  Για περισσότερες πληροφορίες

 • Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο επαναπρογραμματισμού 21 εκατ. ευρώ των περιφερειακών ταμείων για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Κύπρο

  (26/04/2013)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα σχέδιο επαναπρογραμματισμού που θα συμβάλει στην προώθηση της ανάπτυξης στην Κύπρο και στην ενίσχυση του αντικτύπου των περιφερειακών ταμείων της ΕΕ στη χώρα. Η απόφαση για αναδιανομή ποσού ύψους 21 εκατ. ευρώ από τα περιφερειακά ταμεία έχει σκοπό να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση και να εξασφαλίσει την ταχύτερη εφαρμογή των διαθέσιμων επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της απασχόλησης των νέων. Η αναθεώρηση αυτή είχε ζητηθεί από την Κύπρο στις αρχές του τρέχοντος έτους και έλαβε πρόσθετη πολιτική ώθηση τις τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με την απόφαση, κονδύλια από τομείς περιφερειακής πολιτικής με χαμηλότερη απόδοση θα επαναπροσανατολιστούν σε τομείς στους οποίους τα κονδύλια είναι πιθανό να έχουν, βραχυπρόθεσμα, μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

  Δελτίο τύπου


 • Η πολιτική συνοχής της ΕΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση την κρίσης και στη δημιουργία ανάπτυξης, όπως αναφέρει η στρατηγική έκθεση της Επιτροπής για το 2013

  (18/04/2013)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια επισκόπηση του τρόπου υλοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στα κράτη μέλη. Η «στρατηγική έκθεση» σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο 2007-2013 συγκεντρώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες από τα κράτη μέλη, έως τα τέλη του 2011 στις περισσότερες περιπτώσεις. Ενώ απομένουν 4 χρόνια έως την περάτωση των προγραμμάτων (το 2015), οι επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχουν ήδη οδηγήσει σε προόδους και βελτιώσεις για πολλούς πολίτες.

  Οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τα 27 κράτη μέλη στο τέλος του 2012 (με βάση, κυρίως, τα στοιχεία για το 2011) παρέχουν στην Επιτροπή μια πρώτη ευκαιρία να σκιαγραφήσει, κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, τις προόδους που έχουν γίνει όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων και να στείλει σημαντικά και επίκαιρα μηνύματα σχετικά με τη δυνατότητα της πολιτικής για τη συνοχή να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ. Η Επιτροπή προσδιορίζει τους τομείς επενδύσεων στους οποίους πρέπει να αναληφθεί δράση για να επιταχυνθεί η επιλογή και η εκτέλεση έργων που συγχρηματοδοτούνται την περίοδο 2007-2013 προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

  Περισσότερες πληροφορίες

  Δελτιο τυπου

  Ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης για τα 27 κράτη μέλη

  Περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής

  #cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

 • Κατευθυντήριες γραμμές 2007-2013 Κλείσιμο

  (21/03/2013)

  Στις 20 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των προγραμμάτων 2007-2013. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για την προετοιμασία του κλεισίματος από τα κράτη μέλη.

  Λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα της αντίστοιχης διαδικασίας της περιόδου 2000-2006 και αποσκοπούν στην αποκατάσταση των αδυναμιών και καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή.

   

 • Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: Πρωτεύουσες της ΕΕ – οι κύριοι εταίροι για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

  (03/03/2013)

  Οι πρωτεύουσες διαδραματίζουν κύριο ρόλο στην ευημερία της ΕΕ και των κρατών μελών της. Δεν είναι μόνο το σημαντικότερο μέρος της εικόνας της ΕΕ στο εξωτερικό, η πολιτισμική της ταυτότητα και η ελκυστικότητά της, αλλά ισχυρές κινητήριες δυνάμεις για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την καινοτομία. Παράλληλα, σε αυτές συγκεντρώνονται τα προβλήματα της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Οι πρωτεύουσες είναι τα εργαστήρια στα οποία πρέπει βρεθούν λύσεις στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της ΕΕ.   

  Επομένως, εμείς, οι δήμαρχοι των πρωτευουσών της ΕΕ, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αρχίσει ένας απευθείας διάλογος με τις πρωτεύουσες και να προβληθούν περισσότερο οι πόλεις μας ως άμεσοι εταίροι της ΕΕ. Οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ενεργό συμμετοχή μας. Οι πρωτεύουσες είναι η κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την έξυπνη ανάπτυξη, και συχνά προσφέρουν τα κεντρικά εκπαιδευτικά και επιστημονικά δίκτυα. Οι πρωτεύουσες είναι απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεδομένου ότι ο αντίκτυπος των πολιτικών τους στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος είναι μεγάλος. Ως κέντρα κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας οι πρωτεύουσές μας βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

  Θα εξακολουθήσουμε να προωθούμε, από την πλευρά μας, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία καθώς και την ένταξη, προκειμένου να ξεπεραστεί η σημερινή οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική κρίση. 

  Με βάση τις συζητήσεις που διεξάγονται σήμερα για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, οι νέοι κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία και τα επενδυτικά κεφάλαια και άλλα προγράμματα της ΕΕ, πιστεύουμε ότι:

  * Tα αστικά προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν κατά τρόπο ολοκληρωμένο, και οι οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και δημογραφικές πτυχές να αντιμετωπιστούν μαζί. Για τον λόγο αυτό χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ολοκληρωμένη προσέγγιση. 

  * Oι μελλοντικές πολιτικές και ενέργειες της ΕΕ στους τομείς των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των επιχειρήσεων, της απασχόλησης, της έρευνας για την κλιματική αλλαγή, της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και του ψηφιακού θεματολογίου, θα πρέπει να συνυπολογίζουν την αστική διάσταση. Η βελτίωση του συντονισμού των μέτρων που αφορούν τις αστικές περιοχές και διεξάγονται από τη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης είναι σημαντική και θα παρακολουθήσουμε στενά το θέμα αυτό.

  * Όσον αφορά τη νομοθετική δέσμη μέτρων σχετικά με την πολιτική συνοχής, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη βούληση της Επιτροπής να δοκιμάσει νέες ιδέες και τρόπους εργασίας μέσω των προτεινόμενων καινοτόμων ενεργειών σε αστικές περιοχές.

  * Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για μεγαλύτερη ανάθεση της διαχείρισης στις πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, είναι καθοριστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι κατανοούνται καλύτερα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και η εφαρμογή ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. 

  * Τα θέματα προτεραιότητας που καλύπτονται από τα σχέδια κανονισμών (ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανεργία των νέων, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ) αποτελούν στρατηγικά θέματα για τις πόλεις μας. Χαιρετίζουμε τις νέες δυνατότητες για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα με ολοκληρωμένο τρόπο και έχουμε την πεποίθηση ότι η Επιτροπή θα εφαρμόσει τη νέα νομοθεσία με πνεύμα ευελιξίας που σέβεται τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

  * Προσβλέπουμε σε συνεχή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • Ο Επίτροπος Hahn στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο για να προωθήσει την προσέγγιση στις επενδύσεις της ΕΕ που δημιουργούν θέσεις εργασίας

  (14/02/2013)

  Ο Επίτροπος Johannes Hahn βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 14-15 Φεβρουαρίου προωθώντας την πιο αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της κύριας πηγής δημοσίων επενδύσεων της χώρας – τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ. Σε αυτό το σκέλος της επίσκεψής του στις 13 περιφέρειες της χώρας, παροτρύνει τους αντιπροσώπους των τοπικών επιχειρήσεων και περιφερειών να χρησιμοποιούν τα περιφερειακά ταμεία για ανάπτυξη και καινοτομία και καλεί για πιο στοχευμένες δαπάνες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ειδικά στην έρευνα και ανάπτυξη, τη στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το βιώσιμο τουρισμό. Θα ζητήσει επίσης να εξαλειφθούν οι παράνομες χωματερές, οι οποίες αποτρέπουν πιθανούς επενδυτές και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, και να αντικατασταθούν με σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Αυτές θα συγχρηματοδοτηθούν μέσω της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Ο Επίτροπος Hahn θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα στην Πάτρα καθώς και με αντιπροσώπους των περιφερειών, ΜΚΟ και αντιπροσώπους επιχειρήσεων της περιοχής Πελοποννήσου, για να συζητηθεί η βέλτιστη στόχευση των επενδύσεων της ΕΕ ώστε να ενισχυθούν τα δυνατά σημεία της περιοχής και να διασφαλιστεί ο μέγιστος αντίκτυπος.  

  Βιντεοσκοπημένη και φωτογραφική κάλυψη

  Για περισσότερες πληροφορίες:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hahn/index_en.cfm

  http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm

 • Η Έξυπνη εξειδίκευση, τα επιτεύγματα του ταμείου συνοχής και οι ιστορίες επιτυχίας της Πολωνίας στη χειμωνιάτικη έκδοση του περιοδικού Panorama

  (08/02/2013)

  Η έκδοση για το χειμώνα του 2012 του περιοδικού Panorama με τίτλο «Έξυπνη εξειδίκευση» είναι ήδη διαθέσιμη ηλεκτρονικά. Το κεντρικό θέμα είναι ένα εξασέλιδο άρθρο για τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης ως κινητήριες δυνάμεις για την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, στο οποίο αναλύονται οι ορισμοί και οι δυνατότητες έξυπνης εξειδίκευσης, η υποστήριξη που παρέχεται από την Πλατφόρμα S3 και αναφορές από το εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Μπάρι τον Σεπτέμβριο του 2012, το οποίο βοήθησε τις ιταλικές περιφέρειες να προετοιμαστούν για την αξιοποίηση αυτών των στρατηγικών στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.

  Το άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η αποκλειστική συνέντευξη με την Πολωνό Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης Elżbieta Bieńkowska, η οποία περιγράφει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί από την Πολωνία από την εισδοχή της το 2004 στην ανάπτυξη υποδομών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση του ΑΕΠ. Εκφράζει επίσης την ελπίδα της για το μέλλον και αναμένει αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, τη βιώσιμη ενέργεια και τις λύσεις στις μεταφορές κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

  Σε άλλο σημείο, αναλύεται η πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «Μια ματιά από τις περιφέρειες» όπου εμφανίζονται απροσδόκητα θετικά αποτελέσματα αναφορικά με την ποιότητα ζωής και την προοπτική για το μέλλον, και παρουσιάζονται οι νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου», μαζί με μια αφίσα-μωσαϊκό αποτελούμενη από μερικές από τις πολλές συμμετοχές.

  Υπάρχει επίσης μια προεπισκόπηση των βραβείων Regiostars 2014 και μια επιλογή από προφίλ επιτυχημένων έργων από περιφέρειες σε όλη την ΕΕ.

  Αυτά και πολύ, πολύ περισσότερα μπορείτε να βρείτε μέσα στο Panorama 44.

 • Ο Επίτροπος Hahn επισημαίνει τεράστια πρόοδο στην Ελλάδα από τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, «αλλά πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμα»

  (23/01/2013)

  Ο Επίτροπος Hahn συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Έλληνα Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κωστή Χατζηδάκη, για ανασκόπηση της υλοποίησης από την Ελλάδα των διαρθρωτικών και των ταμείων συνοχής. Ο Επίτροπος Hahn επαίνεσε τις μέχρι τούδε προσπάθειες λέγοντας «είμαι βαθύτατα εντυπωσιασμένος από την ικανότητα της Ελλάδας να υποβάλλει αιτήσεις πληρωμής που ανέρχονται στα 3,2 δις EUR το οποίο καλύπτει 87 % του στόχου που ετέθη πέρσι για αυτό το σκοπό στο Μνημόνιο Κατανόησης. Είναι μια τεράστια επιτυχία την οποία επιδοκιμάζω απόλυτα». Ο Υπουργός Χατζηδάκης εγγυήθηκε ότι η Ελληνική κυβέρνηση, εκτός από την αποτελεσματική υλοποίηση των περιφερειακών ταμείων, θα συνεχίσει την προσπάθειά της να εκπληρώσει τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στα έργα προτεραιότητας και τις ΜΜΕ για την τόνωση της οικονομίας. 

  Διαβάστε το δελτίο τύπου

 • Ένα βήμα πιο κοντά σε μια μακροπεριφέρεια Αδριατικής Θάλασσας – Ιονίου Πελάγους

  (17/12/2012)

  Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης Δεκεμβρίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ προσκάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση για μια νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική της περιοχής Αδριατικής θάλασσας- Ιονίου πελάγους πριν από το τέλος του 2014. Αξιοποιώντας τις επιτυχίες των υφισταμένων μακροπεριοχών στις περιοχές του Δούναβη και της Βαλτικής Θάλασσας, η Επιτροπή θα προχωρήσει στη σύνταξη ενός προσχεδίου στρατηγικής για τις 8 χώρες στις οποίες αφορά (Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία). Ο επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, Johannes Hahn είχε συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών των συμμετεχόντων χωρών στις 19 Νοεμβρίου για να συζητηθούν τα βασικά στοιχεία της μελλοντικής εδαφικής συνεργασίας των χωρών της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης ζήτησε την πλήρη υλοποίηση της αναθεωρημένης στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα και βαθύτερη συνεργασία με τη Βόρεια Διάσταση.

  Διαβάστε τα πορίσματα του Συμβουλίου

 • Ο Επίτροπος Hahn συνάντησε σήμερα τον Έλληνα Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κωστή Χατζηδάκη

  (13/11/2012)

  Βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν τα πιο ακανθώδη ζητήματα υλοποίησης, μεταξύ άλλων, το στόχο απορρόφησης κονδυλίων της ΕΕ για το έτος 2012 και την επιτυχημένη υλοποίηση των έργων προτεραιότητας. Κατόπιν της συνάντησης, ο Επίτροπος Hahn δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τον στόχο απορρόφησης των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία που συμφωνήθηκε στο Μνημόνιο Κατανόησης και, για το 2012, ανέρχεται στα 3,7 δισεκατομμύρια EUR. Η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες για βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για τη χώρα, καθώς αποτελούν πηγή ανάπτυξης και θέσεων εργασίας».

   

  Ο Υπουργός Χατζηδάκης επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την έγκαιρη υλοποίηση έργων προτεραιότητας. Ανακοίνωσε ότι, για όσα έργα προτεραιότητας έχουν καθυστερήσει, έχουν οριστεί ειδικοί συντονιστές, προκειμένου να διευκολύνουν την άρση εμποδίων στην υλοποίηση.

  Ο Επίτροπος Hahn ενημερώθηκε ακόμα πως οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης στοχεύουν στην απλοποίηση διαδικασιών και τη βελτίωση της πρόσβασης ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Ιδίως για το τελευταίο θέμα, είναι ανάγκη να δοθούν λύσεις το ταχύτερο δυνατό - και μέσω βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - στα προβλήματα ρευστότητας των ΜΜΕ. Ο Υπουργός Χατζηδάκης και ο Επίτροπος Hahn συζήτησαν επιπλέον την ανάγκη λεπτομερούς επισκόπησης των τουριστικών έργων που υλοποιούνται και, ως προς τις αρχές των περιφερειών, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αποπεράτωση αυτών των έργων καθώς ενισχύουν την ελκυστικότητα των περιφερειών της Ελλάδας στο εξωτερικό.

 • Ο επίτροπος κ. Johannes Hahn επισκέπτεται την Ελλάδα για να δώσει ώθηση στα περιφερειακά ταμεία ως εργαλείο για την ανάκαμψη

  (19/10/2012)

  Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα για να καθορίσει τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο χρήσης των περιφερειακών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσου για την ανάπτυξη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

  Ο κ. Hahn θα συναντήσει στην Αθήνα τους περιφερειάρχες των 13 περιφερειών της Ελλάδας για να τους εξηγήσει τα σημεία στα οποία, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί αποτελεσματικότερα να επικεντρώσει τις προσπάθειές της η Ελλάδα κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 και να επισημάνει τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί προσοχή προκειμένου να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα υπάρχοντα κονδύλια. Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των προγραμμάτων και τα σημεία επικέντρωσης των επενδύσεων.

  Ο κ. Hahn θα μεταβεί επίσης στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντήσει μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας, για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των περιφερειακών ταμείων στην πράξη και να συζητήσουν μέτρα με τα οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον.

  Presse release

  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς της Ελλάδας

  Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα


 • Το Euronews προωθεί έργο του ΕΤΠΑ στην Ελλάδα

  (07/09/2012)

  Το Euronews θα παρουσιάσει θέμα σχετικά με το συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ ελληνικό έργο «Corallia» στο τηλεοπτικό μαγκαζίνο «Business Planet», όπου παρουσιάζονται επιτυχημένοι επιχειρηματίες των οποίων η επιχείρηση έχει υποστηριχθεί μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ.

  Η εκπομπή θα μεταδίδεται καθημερινά ζωντανά στο Euronews για δύο εβδομάδες από το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 6.15 CET. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το τηλεοπτικό μαγκαζίνο Business Planet για το Corallia και ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου.

  Η Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia συνδέει εκπροσώπους της βιομηχανίας, προμηθευτές, αγοραστές, ερευνητές, παρόχους υποδομών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημόσιου τομέα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη νανο-μικροηλεκτρονική, τις βιομηχανίες του διαστήματος και τις τεχνολογίες παιχνιδιών. Από το 2006 έχει λάβει περίπου 40 εκατομμύρια EUR ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ.

  Corallia

 • Το πρόγραμμα της εβδομάδας: Η «Νέα Γνώση» συνδυάζει τα ευρήματα των ερευνών με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού στην περιφέρεια της Ηπείρου

  (12/07/2012)

  Το Νοέμβριο 2011 η περιοχή της Ηπείρου στην Ελλάδα ξεκίνησε το πρόγραμμα «Νέα Γνώση» με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της έρευνας στην τεχνολογική καινοτομία σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος για την περιφέρεια.

   

  Το πρόγραμμα «Νέα Γνώση» το οποίο λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση περίπου 2 εκατ. EUR για την περίοδο 2007-2013, προωθεί τα αποτελέσματα της έρευνας και ανάπτυξης των περιφερειακών ερευνητικών φορέων με το σκοπό να παρέχει στον παραγωγικό τομέα και την τοπική κοινωνία συγκεκριμένες λύσεις βασισμένες στα ευρήματα αυτών των ερευνών. Για την επίτευξη αυτού, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών φορέων, στη δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών φορέων και του παραγωγικού τομέα και στην ανάπτυξη ετοιμότητας από την πλευρά των ερευνητών να επικεντρώσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες στις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

   
  Προτάσεις που υποβάλλονται από περιφερειακούς ερευνητικούς φορείς και αποδεικνύουν ότι τα ευρήματά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τοπικές επιχειρήσεις ή άλλο τοπικό ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Οι θεματικοί τομείς της έρευνας είναι: τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών, γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, βιοτεχνολογία των τροφίμων, περιβάλλον, ενέργεια, υδατικοί πόροι, μεταφορές, υγεία ή πολιτιστική κληρονομιά. Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού ανά πρόταση ανέρχεται σε 150.000 EUR.

   

  Μέχρι σήμερα, έχουν χρηματοδοτηθεί 27 διαφορετικά προγράμματα, όπως για παράδειγμα ένας νέος έλεγχος ποιότητας για παραδοσιακή τέχνη αργυροχοΐας ώστε να προωθηθεί καλύτερα αυτή η τοπική τέχνη, ο προσδιορισμός της αυθεντικότητας της βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης προϊόντων διατροφής ώστε να επιτευχθεί μια πιθανή Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και να έχουν μια σημαντική προστιθέμενη αξία και, ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με μια καινοτόμο θεραπευτική αγωγή για ρήξη συνδέσμου βασισμένη σε βλαστοκύτταρα και στη μηχανική ιστών.

   

  Ο Δρ. Θεόδωρος Φώτσης, Επικεφαλής Ομάδας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών, υπεύθυνος του προγράμματος «Θεραπευτική αγωγή της ρήξης του πρόσθιου σταυροειδή συνδέσμου: Ανάπλαση με τη βοήθεια των βλαστοκυττάρων και της μηχανικής ιστών» σκιαγραφεί την προστιθέμενη αξία του προγράμματος:

   

  «Η περιφέρεια της Ηπείρου ανήκει στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελλάδας και παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανεργίας. Συνεπώς οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων δεν έχουν εναλλακτική επιλογή από τη μετοίκηση σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή ακόμα και τη μετανάστευση στο εξωτερικό.  Το πρόγραμμα Νέα Γνώση με τα πολλά εύστοχα μικρότερα ερευνητικά προγράμματα επιδεικνύει την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν οι ερευνητικές παρεμβάσεις στην ανάπτυξη και συνοχή της περιφέρειάς μας με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει επίσης βελτιωμένες ευκαιρίες απασχόλησης για νέους επιστήμονες από την περιφέρεια και μακροπρόθεσμα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις από εταιρείες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τους ερευνητικούς φορείς μας».

   

   

  Περισσότερες πληροφορίες

   

  - Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Δικαιούχος)

  - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Δικαιούχος)               

  - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (Δικαιούχος)

  - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου

  - Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 • Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia»: Καινοτομία made in Greece

  (26/03/2012)

  Την ώρα που η κρίση χρέους και τα μέτρα λιτότητας κυριαρχούν στις επικεφαλίδες, η πρωτοβουλία συνεργατικών σχηματισμών «Corallia» που αναπτύσσεται σε Αττική και Δυτική Ελλάδα δείχνει ότι υπάρχουν και καλές ειδήσεις στην Ελλάδα

  Το έργο, η υποστήριξη προς το οποίο έχει ανέλθει στα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από το 2006, στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της περιφερειακής εξειδίκευσης.

  Η Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia συνδέει εκπροσώπους της βιομηχανίας, προμηθευτές, αγοραστές, ερευνητές, παρόχους υποδομών, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημόσιου τομέα και τα ΜΜΕ. Οι τομείς που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη νανο-μικροηλεκτρονική, τις βιομηχανίες του διαστήματος και τις τεχνολογίες παιχνιδιών.

  Ο Καθ. Βασίλειος Μακιός, Γενικός Διευθυντής της Πρωτοβουλίας Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia, δηλώνει:.

   «Με το έργο μας στο Corallia, έχουμε στόχο να δώσουμε όραμα στις νέες γενιές και να τις εμπνεύσουμε να συμμετάσχουν στις προσπάθειές μας για την υλοποίηση της “Καινοτομίας Made in Greece”. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταφέρει να γεφυρώσουμε την ελληνική βιομηχανία μικροηλεκτρονικής με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα, να υποστηρίξουμε τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και να ενισχύσουμε τις περιφέρειες της Ελλάδος που παρουσιάζουν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως στην περίπτωση της Αττικής (Αθήνα) και της νότιας Ελλάδας (Πάτρα). Οι προσπάθειές μας, τροφοδοτούμενες από δημόσια κονδύλια (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί πόροι), θα συνεχιστούν με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την παροχή έμπνευσης στους νέους για τη χαρά της δημιουργίας.»

  Τα αποτελέσματα από τη γέννηση της πρωτοβουλίας «Corallia» το 2006 είναι πολύ ευοίωνα.

  Ο συνολικός αριθμός μελών στους συνεργατικούς σχηματισμούς ανήλθε από 13 στις αρχές σε 132 (68 βιομηχανικά, 41 ακαδημαϊκά και 23 άλλα).

  Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του έργου την περίοδο 2008-2010 δείχνουν ότι οι εταιρίες που ανήκουν στο συνεργατικό σχηματισμό σημείωσαν ποσοστό αύξησης τζίρου 266 %, ποσοστό αύξησης απασχόλησης 63 % και ποσοστό αύξησης εξαγωγών 119 %.

  Οι επενδύσεις από ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 438 %, ξεπερνώντας τα 12 εκατομμύρια ευρώ με πρόβλεψη για διπλασιασμό τους μέχρι το επόμενο έτος. Οι αιτήσεις ευρεσιτεχνίας αυξήθηκαν κατά 105 %, υπερβαίνοντας τον αριθμό των 100 αιτήσεων και με πρόβλεψη περαιτέρω αύξησης κατά 60 % το 2013, και οι συνεργασίες ακαδημαϊκών και ερευνητικών ινστιτούτων με τη βιομηχανία ενισχύθηκαν κατά 228 %, υπερβαίνοντας τις 110, με πρόβλεψη για επιπλέον αύξηση κατά 40 % το 2013.

  Περισσότερες πληροφορίες για την Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia»:

  - Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών «Corallia» (ιστοσελίδα διαθέσιμη σε 6 γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ρωσικά)

  - Ελληνικό Υπουργείο Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

  - Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών

  - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  - Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: Μείνετε ενημερωμένοι
Κοινωνικά μέσα