Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Rss
 • Комисар Хаан призовава европейците да се включат в създаването на бъдещата програма на ЕС за градовете

  (22/07/2014)

  Йоханес Хаан, комисар по въпросите на регионалната политика на ЕС, призовава гражданите на ЕС да споделят своите мнения относно програмата на ЕС за градовете — каква форма да приеме тя и по какъв начин да бъде приведена в действие. Комисарят призовава заинтересованите страни и жителите на градовете да се включат масово в обществената консултация, течаща успоредно с официалното съобщение, публикувано неотдавна от Европейската комисия. Тя е резултат от нарастващия брой призиви за по-голямо участие на градовете в изготвянето на политиките на ЕС и по-голяма съгласуваност на подходите на европейските институции за справяне с предизвикателства, пред които са изправени градовете.

  В съобщението на Комисията „Градското измерение на политиките на ЕС“ се описва състоянието на градовете в ЕС и градските политики в държавите членки, както и глобалното измерение на урбанизацията. Пак там се подчертава, че една програма на ЕС за градовете следва да отразява общите цели на ЕС и трябва също да допълва националните политики на държавите членки.

  Комисар Йоханес Хаан, който отговаря за регионалната и селищната политика на ЕС, заяви: „От замърсяването до бедността, от безработицата до енергетиката — няма да можем да се справим с предизвикателствата пред Европа или да постигнем целите на Европа, ако не успеем да разрешим тези проблеми в градовете на Европа. Програмата на ЕС за градовете трябва да зачита принципа на субсидиарността. Но там, където можем да подобряваме политиките на ЕС чрез засилване на градското измерение, ние трябва да го правим и да предоставяме на европейските градове по-голяма роля като партньори на ЕС. Днешната консултация е важна стъпка към постигането на тази цел.“

  За повече информация:

  Съобщение за медиите - Информационна бележка

  Обществената консултация ще продължи до 26 септември 2014 г.

  Градското измерение на политиките на ЕС

  Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

 • Панорама 49 – Изграждане на партньорства

  (18/07/2014)

  Летният брой на списание „Панорама“ предлага актуална информация относно напредъка в приемането на споразуменията за партньорство и дава подробности за първото прието споразумение – с Дания – в интервю с ръководителите на датските управляващи органи. Десет години след разширяването правим и преглед на напредъка на държавите членки, присъединили се към Съюза от 2004 г. насам, и на начина, по който те се възползват от предимствата на Кохезионната политика.

  В броя ще намерите описание на важните нови указания и инструменти, разработени за борба с измамите; поглед отвътре в работата на Комитета на регионите, който отбелязва 20-ата си годишнина; информация за работата на Европейския фонд за морско дело и рибарство в подкрепа на крайбрежните предприятия и общности; поместен е и доклад от тазгодишния Световен градски форум, на който присъства комисар Хан.

  Както и в предишни броеве, в раздела „С ваши думи“ читателите ни вземат участие в обсъждането, в което представители на държави членки, региони и сдружения от цяла Европа обменят мисли относно реформата и споделят очакванията си за следващия период на финансиране. Ще намерите също обичайната подборка от новини и значими проекти от целия ЕС. Този брой на списание „Панорама“ ще бъде достъпен на 23 езика през месец август.

  Панорама 49 – Изграждане на партньорства

 • Стратегията на ЕС за региона на река Дунав: годишен форум във Виена за обсъждане на важни инициативи в подкрепа на екологосъобразен и приобщаващ растеж

  (26/06/2014)

  Комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан ще се присъедини към високопоставени политици и други представители на 14-те държави от дунавския макрорегион на техния трети годишен форум, който ще се проведе на 26 и 27 юни във Виена. Организиран съвместно от Европейската комисия, Република Австрия и град Виена, форумът ще бъде открит от министъра на външните работи на Австрия Себастиан Курц и от кмета и губернатор на столичния регион Михаел Хойпл.

  Министри и представители на гражданското общество и бизнеса от 14-те дунавски страни ще обсъдят и решат кои са най-добрите начини за постигане на напредък – под мотото „Растем заедно – Заедно растем“. Специално внимание ще бъде обърнато на конкурентоспособността, социалното приобщаване и доброто управление след неотдавнашния доклад на Комисията, призоваващ за по-силно политическо лидерство на макрорегионите в ЕС. Важно място в програмата заемат и темите за чистотата на реката и обновяването на нейната флотилия.

  Следвайки препоръките в доклада за управление, министрите на външните работи на дунавските страни ще се срещнат по време на форума, за да предложат конкретни действия за по-добре управлявано лидерство на стратегията. Очаква се министър Петер Фридрих от региона Баден-Вюртенберг, който ще бъде домакин на следващата годишна среща, да докладва пред форума.

  Провеждането на форума съвпада с приемането на споразуменията за партньорство за европейските структурни и инвестиционни фондове за 2014-2020 г. Участващите страни членки трябва да гарантират, че Стратегията на ЕС за региона на река Дунав е неразделна част от тези инвестиционни планове и че в бъдещите програми приоритетите на региона на река Дунав ще се превърнат в конкретни цели.

  За повече информация:

  Съобщение за медиите

  Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав

  Трети годишен форум на стратегията на ЕС за региона на река Дунав във Виена

  Доклад за управлението на макрорегионалните стратегии (май, 2014 г.)

  Доклад за оценка относно добавената стойност на макрорегионалните стратегии

  Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

 • Комисията препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване

  (16/06/2014)

  С бюджета на ЕС за 2014-2020 г. се отбелязва категорична промяна по посока на научните изследвания и иновациите и други стимулиращи растежа области, като бюджетът на новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ е увеличен с 30% в реално изражение. Очаква се в научни изследвания и иновации и в МСП да бъдат инвестирани още 83 млрд. евро чрез новите европейски структурни и инвестиционни фондове.

  Днес Комисията изтъкна значението на инвестициите и реформите в научните изследвания и иновациите за икономическото възстановяване на Европейския съюз и направи предложения с цел подпомагане на страните членки да постигнат максимален ефект от бюджетите си в период, когато много от тях все още са изправени пред ограничения на разходите. Увеличаването на инвестициите в научни изследвания и иновации е доказан двигател за растежа, а подобряването на ефективността и качеството на публичните разходи за научни изследвания и иновации също е от голямо значение, ако Европа иска да поддържа или постигне водеща позиция в много области на знанието и в ключови технологии. Комисията обеща да помогне на страните членки в извършването на реформи в областта на научните изследвания и иновациите, които да са съобразени с техните нужди, включително като предоставя политическа подкрепа, данни на световно равнище и примери за добри практики.

  Съобщение за медиите

  MEMO

 • Пригответе си фотоапарата – имате шанс да спечели фотографско оборудване на стойност 1000 EUR и пътуване до Брюксел

  (12/06/2014)

  Третият ежегоден фотоконкурс „Европа в моя регион“ ще се проведе това лято и отново има за цел да привлече вниманието към проекти, получили финансиране в рамките на регионалната политика на ЕС.

  Както и преди, конкурсът се провежда чрез Facebook страницата на Европейската комисия. Конкурсът започва на 12 юни и регистрации ще се приемат до понеделник, 25 август 2014 г. (до обед). 100-те фотографии, получили най-много гласове, както и до 50 участия, избрани на случаен принцип (които не са включени в първата група участия, получили най-много гласове), ще бъдат представени пред жури от трима професионални фотографи, които ще изберат трима победители. Победителите ще получат своите награди – пътуване до Брюксел и 1000 EUR за закупуване на цифрово фотографско оборудване – по време на инициативата OPEN DAYS 2014 г. през октомври.

  За да получите по-голяма популярност и повече споделяния, използвайте официалния хаштаг на конкурса, когато споделяте участието си във Facebook или Twitter: #EUmyRegion.

  Приложението за Facebook се предлага само на английски език.

 • Нови фактлистове за държавите описват постиженията и бъдещите планове на политиката на сближаване

  (21/05/2014)

  На уебсайта на ГД „Регионална политика“ вече са достъпни нови фактлистове, специфични за всяка държава. Те предоставят ключова информация за плановете на всяка държава членка за периода на финансиране 2014-2020 г., включително разбивки на разпределените суми на финансирането по линия на политиката на сближаване и основните инвестиционни приоритети. Тези фактлистове представляват също и актуално резюме на резултатите, които са постигнати до момента, и се позовават на избрани успешни проекти от периода 2007-2013 г. 

  Всички фактлистове могат да бъдат изтеглени в PDF формат от уебсайта на ГД „Регионална политика“. Всеки фактлист е достъпен както на английски език, така и на официалния(ите) език(ци) на държавата членка.

  Наред с това е достъпен общ фактлист на всички езици, който предоставя информация под формата на въпроси и отговори относно реформата в политиката на сближаване през новия период. Той обяснява основните принципи на политиката и предоставя данни за контакт за повече информация и кандидатури за финансиране.

 • Честване на европейското териториално сътрудничество: четири граници, четири проблема, четири решения

  (16/05/2014)

  Специфичните предизвикателства, пред които са изправени една трета от гражданите на ЕС, живеещи и работещи в гранични райони, ще бъдат изтъкнати по време на проява, чиято цел е да покаже как регионалната политика на ЕС помага на хората по места да намерят решения на проблеми чрез европейското териториално сътрудничество.

  В периода 2007-2013 г. бяха подкрепени над 8000 проекта във връзка с Европейското териториално сътрудничество в европейските региони — както в страни от ЕС, така и в държави извън Съюза. Повечето от тях бяха насочени към 60-те вътрешни граници в ЕС и живеещите там граждани. Проектите, разполагащи с относително малък бюджет, дават множество конкретни резултати: премахване на пречките пред подобряване на сигурността, транспорта, образованието, енергетиката, здравните услуги, обучението и създаването на работни места.

  На 19 и 20 май в Брюксел ще се състои годишната среща на органите, управляващи програмите за Европейско териториално сътрудничество, които наблюдават тези проекти. На срещата са поканени и хора, които са участвали и са се възползвали от четири водещи трансгранични регионални проекта. Идващи от различни части на ЕС лекари, полицаи, занаятчии и студенти ще се присъединят към представители на граничните региони, включително на Асоциацията на европейските гранични региони, за да споделят опита си за това как трансгранични проекти на ЕС са помогнали за справяне с различни предизвикателства — като се започне от изтичане на мозъци, сигурност, здравеопазване, безработица и се стигне до липса на професионални квалификации.

  Съобщение за медиите

  Програма на проявата на 19 май

  Европейско териториално сътрудничество

  Примери за трансгранични проекти

 • Регионалната политика продължава да подпомага развитието в Централна и Източна Европа, докато ЕС отбелязва 10-та годишнина от историческото 5-то разширяване

  (01/05/2014)

  На 1 май 2004 г. Европейският Съюз приветства 10 нови държави-членки: Кипър, Чешката Република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения. Това беше една историческа крачка, която повиши общия брой на държавите-членки от 15 на 25, увеличавайки значително населението в Съюза и създавайки най-големия и единствен в света търговски блок с един замах. Това имаше съществено значение не само от гледна точка на „новите държави”, но и на целия ЕС по отношение на културната, социална и икономическа интеграция, поставяйки събитието сред най-значимите в най-новата история.

  През последните 10 години регионалните икономики на тези последни членки бяха изключително облагодетелствани от политиката на сближаване на ЕС. В действителност е прогнозирано, че брутния вътрешен продукт в 12-те нови държави-членки (включително България и Румъния, които се присъединиха през 2007 г.) ще нараства с около 1,5% през всяка година от изпълнението на настоящите програми на политиката на сближаване (т.е. между 2007 и 2016 г.). Вследствие на дългосрочното въздействие на положителната икономическа структурна промяна, това въздействие възлиза на 2,4% увеличение на БВП годишно в периода от 2007 до 2025 г.

  Инвестициите чрез политиката на сближаване в тези държави осигуриха подкрепа на нов иновативен бизнес и създадоха добри устойчиви работни места за в бъдеще, като предоставиха на отдалечените райони широки перспективи, заеха се с проблема с изтичането на мозъци и построиха жизненоважни транспортни връзки, допринасящи за регионалната и национална конкурентноспособност.

  Също така, за повечето от тези държави-членки финансирането чрез политиката на сближаване представлява основната обществена инвестиция – в някои случаи над 90%. Като цяло политиката на сближаване на ЕС вече е инвестирала €117,5 милиарда в тези държави-членки.

  За отбелязването на специалната годишнина представителствата на Европейската комисия в държавите-членки, съвместно с местни партньори, организират поредица от дейности и чествания: дебати, конференции, събития, изложения, видео атестати, фотоконкурси и т.н.

  Допълнителна информация:

  Представителства на Европейската комисия в държавите-членки

  MemberStateCohesionPolicyFactsheets (Фактология за политиката на сближаване в държавите-членки)

  CohesionPolicyinvestmentsinMemberStatesjoiningtheEUafter 2004 (Инвестиции чрез политиката на сближаване в държавите-членки, присъединени след 2004 г.)

  Кипър

  Чешка Република

  Естония

  Унгария

  Латвия

  Литва

  Малта

  Полша

  Словакия

  Словения

 • Споразумения за партньорство и оперативни програми – актуално състояние

  (30/04/2014)

  Понастоящем Европейската комисия анализира получените от 28 държави членки официални споразумения за партньорство (СП), както и получените от 10 държави проекти на оперативни програми (ОП) в областта на политиката на сближаване, в които те очертават своите инвестиционни планове за структурните и инвестиционни фондове на ЕС за програмния период 2014–2020 г.

  СП и ОП са получени от:

  • Polska:  представени СП 10/01 и всичките 22 ОП
  • France:представени СП 14/01 и 25 ОП
  • Latvija:представени СП 15/02 и тяхната единствена ОП
  • Portugal:СП 04/02 и всичките 12 ОП
  • Lietuva: представени СП 04/01 и тяхната единствена ОП
  • Slovensko: СП 14/02
  • Suomi: СП 17/02 на Финландия и 1 ОП
  • Deutschland: представени СП 26/02 и 6 ОП
  • Eesti: представени СП 28/02 и тяхната единствена ОП
  • Danmark: представени СП 04/03 и двете ОП
  • Magyarország: СП 07/03
  • Nederland: представени СП 10/03 и всичките 5 ОП
  • România: СП 01/04
  • Malta: СП 01/04
  • България - Bulgaria: СП 02/04
  • Slovenija: СП 10/04
  • Sverige: СП 17/04
  • Κύπρος: СП 17/04
  • Ceská republika: СП 17/04
  • Österreich: СП 17/04
  • United Kingdom: СП 17/04
  • Ελλάδα: СП 17/04
  • Italia: СП 22/04
  • España: СП 22/04
  • Hrvatska: СП 22/04
  • Éire/Ireland: СП 22/04
  • Belgien/Belgique/België: СП 23/04
  • Luxembourg : СП 30/04

  Представена е и една ОП за ЕТС (Европейско териториално сътрудничество) (Нидерландия–Германия).

  Комисията подчертава, че прилагането на стратегически подход към използването на фондовете е от решаващо значение и че качеството е по-важно от скоростта.

  Комисията ще продължи внимателно да анализира споразуменията за партньорство и да изпраща наблюденията си на държавите членки.

  Очаква се първите документи да бъдат приети през май, а следващите през есента.

 • Трети годишен форум за Стратегията на ЕС за региона на река Дунав:

  (30/04/2014)

  Европейската комисия и град Виена, в сътрудничество с федералния министър на Австрия по въпросите на Европа, интеграцията и външните работи, организират Третия годишен форум за Стратегията на ЕС за региона на река Дунав, който ще се проведе на 26-27 юни в сградата на Община Виена.На основното за годината събитие за региона на река Дунав се очаква да присъстват над 700 участници – представители на обществеността, гражданското общество и бизнеса.  

  Вижте programme под общото заглавие „Израстваме заедно – заедно растем – Силни за процъфтяващ и приобщаващ регион на река Дунав“ е поставен акцент върху икономическото усъвършенстване, социалното приобщаване и доброто управление.  

  Допълнителна информация:

 • Гарантиране на надеждното използване на инвестициите на ЕС в България: Европейската комисия, националните органи и гражданското общество обединяват сили

  (09/04/2014)

  Днес в София ще се проведе семинар, който си поставя за цел да подобри управлението и да гарантира надеждното изразходване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове. Събитието се организира съвместно от Европейската комисия, българските органи и водещата НПО „Трансперънси Интернешънъл България“. На семинара ще бъдат представени инструменти и средства за подпомагане на управлението на фондовете, като ще бъдат обсъдени конкретни мерки за изграждане на административен капацитет и осигуряване на обучение за националните служители, които да осигурят успешното изпълнение на фондовете. Специално внимание ще бъде обърнато на мерките за предотвратяване на измамите и корупцията, които лишават гражданите от реалните ползи от инвестициите на ЕС.

  През настоящия период 2014–2020 г. политиката на сближаване на ЕС ще инвестира 7,6 млрд. EUR в българските региони. Тези средства представляват почти 70 % от общия размер на националните публични инвестиции. През новия финансов период се поставя по-голям акцент върху по-доброто управление и повишаването на капацитета за управление на фондовете с оглед на постигането на възможно най-голямо въздействие. Съгласно новите правила за първи път се поставя изричното изискване националните органи да въведат пропорционални мерки за предотвратяване на измамите, чрез които се идентифицират и разглеждат потенциални рискови области. Това е много важно, тъй като според последните проучвания на Евробарометър и „Трансперънси Интернешънъл“ по-голямата част от анкетираните българи (84 %) смятат, че корупцията е широко разпространена в тяхната държава.

  Семинарът е част от поредицата събития, които Комисията организира, за да помогне на държавите, членки на ЕС, да се възползват в най-голяма степен от ЕСИ фондовете. Представители на институциите на ЕС, българските органи и организациите на гражданското общество ще споделят опит и примери за добри практики, които предоставят повече възможности на публичната администрация и гарантират надеждното прилагане на фондовете.

  Прессъобщение

  Семинар Мерки против корупцията и измамите във връзка с използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове“

 • „Панорама“ представя реформираната политика на сближаване за периода 2014–2020 г.

  (08/04/2014)

  Тема на зимния брой на списание „Панорама“ е реформираната политика на сближаване за периода 2014–2020 г. Представен е подробен анализ на значението на политиката за всички заинтересовани страни. В ексклузивно интервю председателят на Европейската комисия Барозу очертава как реформираната политика на сближаване ще помогне за създаването на растеж и работни места и за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

  Нашите читатели също ще дадат своя принос за дебата в разширения раздел „С ваши думи“, където представители на държавите членки, регионите и асоциации от цяла Европа споделят свои мисли за реформата и надеждите си за новия период на финансиране.

  В броя можете да намерите и преглед на ключови моменти от реформата и тематичните приоритети; описание на процеса на одобрение на бюджета от гледна точка на Европейския парламент; информация как да кандидатствате за финансиране и преглед на комуникационните стратегии и задълженията. Както обикновено, включени са и избрани новини и значими проекти от целия ЕС.

 • По-иновативна Европа с все още големи регионални различия

  (04/03/2014)

  Европа наваксва изоставането си от Съединените щати и Япония в областта на иновациите, но разликите между държавите от ЕС все още са големи и намаляват бавно. На регионално равнище изоставането в областта на иновациите се увеличава, като резултатите са се влошили в почти една пета от регионите на ЕС. Това са основните заключения от Сравнителния анализ на Съюза за иновации за 2014 г., направен от Европейската комисия, както и от Регионалния сравнителен анализ за 2014 г. Общото подреждане в рамките на ЕС остава относително стабилно, като начело е Швеция, следвана от Дания, Германия и Финландия — четирите държави, които инвестират най-много в изследвания и иновации. Държавите, чиято позиция се е подобрила най-много, са Португалия, Естония и Латвия. Като цяло напредъкът е постигнат благодарение на откритостта и привлекателността на изследователската система на ЕС, както и по отношение на сътрудничеството в областта на иновациите в стопанската дейност и търговската реализация на знания, измерена с приходите от чужбина от лицензи и патенти. Въпреки това растежът на публичните разходи за изследователска и развойна дейност (ИРД) беше неутрализиран от спад на инвестициите на рисков капитал и на инвестициите в дружествата за иновации, несвързани с ИРД.

   

  Press Release

  Memo

  Full report of the Innovation Union Scoreboard 2014

  Full report of the Regional Innovation Scoreboard 2014

 • Предстоящ форум на Европейския съюз ще очертае за градовете на бъдещето ново измерение на програмата за развитие на градовете на ЕС

  (14/02/2014)

  Да се даде възможност още по-отчетливо да се чуе гласът на европейските градове и да се отреди централно място на програмата за развитие на градовете при разработването на политиките на ЕС — това са едни от основните цели на предстоящия форум „CiTIEs: Градовете на бъдещето: Инвестиране в Европа“, който ще се проведе на 17 и 18 февруари в Брюксел.

  Европейският комисар по регионалната политика Йоханес Хаан е поканил за участие видни личности в областта на градската политика, които ще очертаят пътя за изработването на нова програма на ЕС за развитие на градовете. Отчитайки обстоятелството, че повече от две трети от европейците живеят в градовете, срещата има за цел да се потърсят и дебатират възможните пътища, по които би могло да се придаде по-голямо значение на градовете, когато става въпрос за европейска политика, за да се гарантира по-добро разбиране за потребностите на градовете и по-голяма координираност на политиките. Тя си поставя за цел да изтъкне ключовата роля, която градовете могат да играят в постигането на по‑мащабни европейски цели, като борбата с изменението на климата, безработицата и социалното изключване.

  За основа на дискусията ще послужи работен документ, подготвен от Европейската комисия. По време на форума ще бъде организирана поредица от прояви, за които са поканени основни участници, в т.ч. голям брой експерти в областта на градската среда, представители на сдружения на градове, на органи на местната власт, а също и представители на националните министерства. Очаква се също така кметовете на 16 столици в ЕС, които ще се срещнат по време на форума, да се присъединят към призива от страна на определен брой държави членки за последователна програма на ЕС за развитие на градовете.

  За повече информация:

 • Стартиране на конкурса за отличието „Предприемчив европейски регион 2015 г.

  (03/02/2014)

  Комитетът на регионите даде началото на конкурса за отличието „Предприемчив европейски регион 2015 г.“ (ПЕР), което ще бъде присъдено на градовете и регионите с най-напредничава визия в Европа. Кандидатури се приемат до 31 март 2014 г. Петото издание на конкурса беше открито по време на Асамблеята на европейските МСП във Вилнюс от г-н Luc Van den Brande, (BE/ЕНП), председател на Бюрото за връзка Фландрия – Европа.

  Целта на ПЕР е да открои и отличи региони с изключителна, ориентирана към бъдещето предприемаческа визия, която се реализира посредством конкретни и измерими действия, допринасящи за изпълнението на „SmallBusinessAct“ за Европа, както и чрез оптимално използване на публичните средства, независимо от тяхната големина, богатство и правомощия. На регионите с най-убедителните стратегии ще бъде присъдено отличието „Предприемчив регион на годината“. Целта на инициативата е да се създадат и насърчат динамични, „зелени“ и предприемчиви региони в цяла Европа.

  „МПС са движещата сила на икономическото възстановяване на Европа. Националните, регионалните и местните власти трябва да обединят усилията си за осигуряване на подходящи условия за развитие на бизнеса. Инициативата ПЕР отличава европейски региони, които се ангажират да създадат среда, в която предприятията да могат да процъфтяват. Ако сте готови да реализирате предприемаческия си потенциал, ви каня да представите кандидатурата си за наградата ПЕР 2015 г.“, заяви г-н VandenBrande.

  Отличената регионална стратегия ще бъде оценена през следващите две години, а основните резултати и постижения ще бъдат споделени и обсъдени от регионалните и местните власти посредством мрежата на ПЕР.

  Срокът за подаване на кандидатури е 31 март 2014 г. На интернет страницата на ПЕР ще намерите формуляр за кандидатстване, формуляр за вашите данни и допълнителна информация: http://cor.europa.eu/eer.  За повече информация, моля, свържете се с: eer-cdr@cor.europa.eu.

 • Един трилион евро се инвестират в бъдещето на Европа — бюджетната рамка на ЕС за 2014—2020 г.

  (19/11/2013)

  Днес Европейският парламент гласува многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за годините от 2014 до 2020. Одобрението на ЕП предоставя възможност за окончателно одобрение от Съвета през следващите седмици. Това бележи края на интензивните преговори, продължили две години и половина, след като Комисията представи предложенията си на 29 юни 2011 г.

  Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. позволява на Европейския съюз да инвестира до 960 милиарда евро за поети задължения (1,00% от БНД на ЕС) и 908,4 милиарда евро за плащания (0,95% от БНД на ЕС). Инструментите за непредвидени обстоятелства (като резервът за спешна помощ, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, фондът „Солидарност“ и Инструментът за гъвкавост) и Европейският фонд за развитие се намират извън тавана на МФР. Ако се задействат напълно, те представляват допълнителни 36,8 милиарда евро (или 0,04 % от БНД на ЕС). В бюджетната рамка на ЕС за 2014—2020 г. се определят приоритети за разходите, насочени към устойчив растеж, работни места и конкурентоспособност в съответствие със стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“. Например в сравнение със сегашната рамка функция 1a (Конкурентоспособност за растеж и заетост) се увеличава от 91,5 милиарда евро (9,2% от бюджета) на 125,6 милиарда евро (13,1% от бюджета).

  Като цяло, по линия на претърпялата реформа политика на сближаване ще бъдат предоставени до 366,8 милиарда евро1 за инвестиции в европейските региони, градове и реалната икономика. Това ще бъде основният инвестиционен инструмент на ЕС за постигане на целите на „Европа 2020“: създаване на растеж и работни места, борба с изменението на климата и енергийната зависимост и намаляване на бедността и социалното изключване. Това ще бъде подпомогнато чрез насочване на Европейския фонд за регионално развитие към ключови приоритети, като подкрепа за малките и средните предприятия, като целта е да се удвои подкрепата от 70 милиарда евро на 140 милиарда евро през 7-те години. Ще се засили насочеността към постигането на резултати и ще се създаде нов резерв за изпълнение във всички европейски структурни фондове и инвестиционни фондове, който да стимулира добрите проекти. Накрая, ефективността на фондовете по политиката на сближаване, развитието на селските райони и рибарството ще бъде обвързана и с икономическото управление, за да се насърчи спазването от страна на държавите членки на препоръките на ЕС в рамките на европейския семестър.

  1. текущи цени:Еквивалент по цени от 2011 г.:325 милиарда евро

  Infographic : A reformed Cohesion Policy for Europe : the main investment policy for growth and jobs

  Концентриране на политиката на сближаване на ЕС върху растежа и заетостта — реформата в 10 точки

  Съобщение за медиите

 • Концентриране на политиката на сближаване на ЕС върху растежа и заетостта — реформата в 10 точки

  (19/11/2013)

  325 милиарда евро от бюджета на ЕС за 2014-2020 г. ще се инвестират по линия на политиката на сближаване в регионите и градовете на държавите от Европа, за да се постигнат целите на Съюза за растеж и работни места и за борба с изменението на климата, енергийната зависимост и социалното изключване. Като се вземе предвид приносът на държавите членки и ефектът на лоста от финансовите инструменти, общият размер на средствата вероятно ще надхвърли 500 милиарда евро. Реформата на политиката на сближаване ще осигури максимално въздействие на тези инвестиции, адаптирани към индивидуалните нужди на регионите и градовете. Основните елементи на реформата са следните:

  1. Инвестиране във всички региони на ЕС и адаптиране на размера на помощите и на националния принос (процент на съфинансиране) към тяхното равнище на развитие:

  слабо развити региони (БВП < 75 % от средния за ЕС-27)

  региони в преход (БВП между 75 % и 90 % от средния за ЕС-27)

  развити региони (БВП > 90 % от средния за ЕС-27)

  2. Насочване на ресурсите към ключови сектори на растеж: Инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) ще бъдат съсредоточени върху четири приоритета — иновации и научни изследвания, програма в областта на цифровите технологии, подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) и нисковъглеродна икономика — в зависимост от вида регион (слабо развит — 50 %, в преход — 60 %, развит — 80 %). Около 100 милиарда евро ще бъдат отделени за тези сектори, от които поне 23 милиарда евро ще се използват за подпомагане на преминаването към икономика с ниски въглеродни емисии (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници). От тези ресурси на ЕФРР 12 % са за слабо развитите региони, 15 % за регионите в преход и 20 % — за развитите региони.

  Около 66 милиарда евро ще бъдат съсредоточени върху приоритетни трансевропейски транспортни връзки и ключови екологични инфраструктурни проекти чрез Кохезионния фонд.

  Чрез Европейския социален фонд (ЕСФ) политиката на сближаване ще допринесе значително за приоритетите на ЕС в областта на заетостта, например чрез обучение, учене през целия живот, образование и социално приобщаване (поне 20 % от ЕСФ във всяка държава членка ще трябва да се използват за тази цел). Предоставяните по ЕСФ средства ще се определят според нуждите на всяка държава при предварително определен минимум, което ще доведе до общ размер от най-малко 70 милиарда евро. Новата инициатива за младежка заетост, свързана с ЕСФ, с размер от поне 6 милиарда евро ще подпомага осъществяването на гаранцията за младежта.

  3. Определяне на ясни, прозрачни и измерими цели за отчетност и резултати: Държавите и регионите ще трябва да обявяват предварително какви цели смятат да постигнат с наличните ресурси и да посочват как точно ще измерват напредъка по отношение на тези цели. Това ще позволи провеждането на редовен дебат и контрол на използването на финансовите ресурси. Така ще се освободят допълнителни средства за програмите, показващи добри резултати (чрез т.нар. „резерв за изпълнение“) към края на периода.

  4. Въвеждане на условия за отпускане на средствата, за да се гарантират по-ефективни инвестиции. Някои необходими предпоставки са например стратегиите за „интелигентна специализация“ за идентифициране на конкретни силни страни и потенциал, благоприятните за бизнеса реформи, транспортните стратегии, мерките за усъвършенстване на системите за обществени поръчки, спазването на законодателството в областта на околната среда, стратегиите за борба с младежката безработица и с преждевременното напускане на училище, както и за насърчаване на равенството между жени и мъже и недискриминацията.

  5. Създаване на обща стратегия за повече координация и по-малко дублиране на усилията: обща стратегическа рамка осигурява основата за по-добра координация между европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕФРР, Кохезионен фонд, ЕСФ, които са трите фонда в рамките на политиката на сближаване, както и фондовете за развитие на селските райони и за рибарството). Така се осигуряват също по-добри връзки с други инструменти на ЕС като „Хоризонт 2020“, Механизма за свързване на Европа или програмата за заетост и социални иновации.

  6. Намаляване на бюрокрацията и опростяване на използването на инвестициите на ЕС чрез единен набор от правила за всички европейски структурните и инвестиционни фондове, както и опростени счетоводни правила, по-целенасочени изисквания за докладване и по-голямо използване на цифровите технологии („електронно сближаване“).

  7. Засилване на градското измерение на политиката чрез отделяне на минимален размер средства по ЕФРР за интегрирани проекти в градовете в допълнение към другите разходи в градските райони.

  8. Засилване на трансграничното сътрудничество и улесняване на създаването на повече трансгранични проекти. Гарантиране на подпомагането на макрорегионални стратегии, като например стратегиите за река Дунав и Балтийско море, от национални и регионални програми.

  9. По-добро свързване на политиката на сближаване с общото икономическо управление на ЕС: Програмите ще трябва да са съобразени с националните програми за реформа и с реформите, посочени в препоръките за отделните държави в рамките на европейския семестър. Ако е необходимо, Комисията може да иска от държавите членки — в съответствие с т.нар. клауза за „обвързаност с макроикономическите условия“ — да изменят свои програми, за да подпомогнат ключови структурни реформи. В краен случай Комисията може да замрази средствата, ако икономическите препоръки са многократно и сериозно нарушени.

  10. Насърчаване на по-широкото използване на финансови инструменти за подпомагане на МСП и подобряване на достъпа им до кредитиране: Заемите, гаранциите и собственият и рисковият капитал ще се подпомагат със средства на ЕС чрез общи правила, чрез разширяване на обхвата на използването им и чрез предоставяне на стимули (напр. по-високи ставки на съфинансиране). Очаква се акцентът върху заеми вместо върху безвъзмездни средства да подобри качеството на проектите и да попречи на зависимостта от субсидии.

 • Мобилизиране на потенциала на иновациите за растеж: комисар Хаан призовава регионите в ЕС да действат

  (08/11/2013)

  Повишаването на конкурентоспособността на регионите в Европейския съюз чрез инвестиции на равнище ЕС и целенасочено планиране бе изтъкнато днес от комисаря по регионалната политика Йоханес Хаан. В речта си на конференцията „Регионите като двигатели на нов растеж чрез интелигентна специализация“ в Брюксел комисар Хаан настоятелно призова регионите да определят своите най-важни активи и да съсредоточат ресурсите си върху тях, за да подобрят конкурентното си предимство. На проявата на високо равнище, организирана от Генерална дирекция „Регионална политика“ и регион Фландрия, се обсъжда как стратегиите за т.нар. „интелигентна специализация“ се изпълняват в страните и регионите в Европа. Те са основен елемент в новата политика на ЕС за сближаване и предварително условие за използването на инвестиции в рамките на Европейския фонд за регионално развитие.

  Дебатът се провежда в критичен момент, тъй като предложенията за новата политика за сближаване за периода 2014-2020 г. са във финална фаза. Ключово за новата реформирана политика е въвеждането на условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди да могат да се изразходват средства. Едно от тях е разработването на ясна и внимателно изготвена „стратегия за интелигентна специализация“ за научни изследвания и иновации. Тя би трябвало да ръководи използването на инвестициите през следващите 7 години и да гарантира постигането на ясни цели.

  Председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой ще произнесе основната реч на събитието. Освен комисар Хаан, на конференцията ще направят изказвания и Данута Хюбнер, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и Крис Петерс, министър-председател на Фландрия. Идеята на проявата, насочена предимно към създателите на политики, изследователите и промишления сектор в областта на научните изследвания, иновациите и регионалното развитие, е да се проучи въпросът за трансграничното сътрудничество и синергиите между съществуващите стратегии.

  Videos on Smart Specialisation

  The Kingdom of Smart
  The Kingdom of Smart
  Technological advancement in Flanders' health care system through Smart Specialisation
  Technological advancement in Flanders' health care system through Smart Specialisation
  Smart Specialisation for the shoe business in the Marche Region
  Smart Specialisation for the shoe business in the Marche Region
  Smart Specialisation in Poland takes off for the future through the Flaris project
  Smart Specialisation in Poland takes off for the future through the Flaris project
  Smart Specialisation: PLOCAN Oceanic Research Centre on the Canary Islands
  Smart Specialisation: PLOCAN Oceanic Research Centre on the Canary Islands

  Съобщение за медиите

  Допълнителна информация

 • Ефективното изразходване на средства и доброто лидерство на челно място в програмата на втория Дунавски форум в Букурещ

  (25/10/2013)

  14 държави от европейския „макрорегион“ на река Дунав ще участват в тазгодишния Дунавски форум, започващ в понеделник, 28 октомври, в Букурещ. Домакини на проявата са комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан и министър-председателят на Румъния Виктор Понта. На форума ще бъде обсъдено как стратегията на ЕС за региона на река Дунав да се използва по-добре с цел справяне с някои от най-неотложните предизвикателства пред региона — енергийна сигурност и замърсяване, престъпност, липсващи транспортни връзки, ниска конкурентоспособност, изтичане на мозъци и др.

  Министри на външните работи и на регионалното развитие заедно с комисар Хаан ще направят преглед на настоящите постижения и предизвикателства, ще оценят напредъка до момента и ще обсъдят бъдещото изпълнение на стратегията за региона на река Дунав.

  Проявата ще се състои, след като неотдавна държавите от ЕС приеха доклада на Комисията за оценка на добавената стойност на макрорегионалните стратегии. В доклада макрорегионалният подход се оценява положително, като се изтъкват стотиците нови проекти, съвместни инициативи и важни мрежи, чрез които държавите от ЕС, както и страни извън Съюза, заедно решават общи проблеми. Също така обаче се напомня на правителствата за необходимостта от по-голяма политическа ангажираност и лидерство и от превръщането на стратегията в приоритет във всички свързани с нея области на политиката.

  За повече информация:

  Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSDR #Danube

 • Втори Европейски конкурс за социални иновации

  (24/10/2013)

  Имате ли идея как да се преборим с високата безработица? Мислите ли, че можете да подобрите условията на труд на хората, приковани към нископлатени работни места — било поради своя пол, възраст, социален статус или увреждане? Знаете ли как могат да се увеличат възможностите за 27-те милиона европейци, които в момента са без работа? Тогава вторият Европейски конкурс за социални иновации е за вас!

  С конкурса, организиран в памет на Диогу Вашконселуш, европейците се приканват да представят нови решения за намаляване на безработицата и свеждане до минимум на нейното разрушително въздействие върху икономиката и нашето общество сега и за в бъдеще. Социалните иновации са не просто нещо желателно, те са необходими.

  Няма значение, ако все още не сте намерили подходящ инвеститор за вашите идеи. Можем да ви помогнем да осъществите проекта си като част от нашата Академия за социални иновации. Всеки от трите отличени проекта ще получи финансова подкрепа в размер на 30 000 евро.

  Но има и още. Победителите в първото издание подчертават, че конкурсът им е дал шанс да развият добра идея, да придадат легитимност на своята работа и, не на последно място, да направят своето решение достъпно за повече хора.

  Втори Европейски конкурс за социални иновации

 • ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ: Европейските региони и градове поемат към 2020 г. и инвестират в растеж

  (04/10/2013)

  Повече от 5 500 представители на региони и градове от цяла Европа ще споделят виждания и подходи за това как следващото поколение инвестиции в рамките на регионалната политика на ЕС могат да върнат Европа на пътя към растеж, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността.

  11-то ежегодно издание на „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – Европейска седмица на регионите и градовете“ ще се проведе от 7 до 10 октомври в Брюксел.В четиридневната проява, която е най-голямата по рода си, ще вземат участие създатели на политики, политици и експерти, които ще обсъждат основни въпроси във връзка с днешната регионална политика на ЕС.Дните на отворените врати се провеждат в момент, когато приключват задълбочените реформи на политиката, а планирането на програмите за 2014-2020 г. навлиза в рещаващата си фаза.Домакини на проявата са комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан и председателят на Комитета на регионите Рамон Луис Валкарсел. Дните на отворените врати ще бъдат открити от председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.Сесията при откриването ще включва дискусия за централната роля на регионалната политика на ЕС за завръщането на Европа към растеж.

  В коментар по повод предстоящата проява комисар Хаан заяви:„На тазгодишните ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ще определим как ще инвестираме и планираме средствата си за следващите 7 години.ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ през 2013 г. се провеждат в решаващ за регионалната политика на ЕС момент.Преговорите по реформата на политиката са в заключителна фаза, като регионите работят в много тясно сътрудничество със службите на Комисията, за да подготвят основата и да представят стратегиите си за следващото поколение програми.Нашата нова, реформирана политика предлага на регионите реална възможност да инвестират в бъдещ растеж и просперитет.Тук става дума за определяне на инвестиционни приоритети, но в същото време и за това да използваме силните страни на отделните региони и градове.Очаквам с нетърпение дискусията за начините, по които регионалната политика може да помогне за преобразяване на нашите региони и градове, като ги направи по-конкурентоспособни, генерира растеж и доведе до създаване на работни места.

  Председателят на Комитета на регионите Валкарсел добави:„Дава се начало на една реформирана политика на сближаване, която е призвана да предостави възможно най-бързо ефективни инструменти в подкрепа на възстановяването и за повишаване на заетостта.Регионите и местните власти се надпреварват с времето, за да гарантират, че изпълнението на инвестиционните планове за 2014-2020 г. ще започне през следващата година.Комитетът на регионите се ангажира с всички сили да помогне на регионите да спечелят тази надпревара, като в същото време изготвят проекти и стратегии с най-високо качество.С оглед на това ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ през 2013 г. ще бъдат решаваща възможност за основните заинтересовани от регионалната политика лица да се запознаят с новите инструменти и правила, както и да споделят най-добрите идеи за постигане на растеж в нашите региони“.

  ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ тази година преминават под мотото „Европейските региони и градове поемат към 2020 г.“, като на 100 семинара ще бъдат обсъдени следните теми:

  • Управление на промените 2014-2020 г.:новаторски подходи за изпълнение на бъдещите инвестиционни приоритети (например интегрирани териториални инвестиции, планове за съвместно действие, въпроси на управлението, финансови инструменти и пр.).
  • Синергии и сътрудничество:между различни политики на равнище ЕС, на национално и регионално равнище и като се съчетават различни източници на финансиране.Ще бъдат проучени различни подходи към сътрудничеството – като макрорегионални стратегии или сътрудничество между национални, регионални и градски администрации и специализирани институции.
  • Предизвикателства и решения:Общите предизвикателства пред регионите и градските райони в Европа се оценяват и се предлагат практически решения, например:достъп на МСП до кредити и до световните пазари, младежка безработица, демографски предизвикателства, управление на отпадъците, водите и рисковете от природни бедствия, задръствания, замърсяване, високо потребление на енергия.

  Акценти в програмата

  Председателят на Комитета на регионите Валкарсел и комисар Хаан ще бъдат домакини на кръгла маса в 13:30 ч. на 7 октомври в Комитета на регионите.

  19-те финалисти, състезаващи се в четири категории за наградите RegioStars за 2014 г., ще представят проектите си на еднодневен семинар в сградата Charlemagne в Брюксел.

  Представяне на „Качество на живота в европейските градове“ – основни изводи от проучване сред 41 000 граждани от 79 града относно живота в градовете:вторник, 8 октомври, 16:30 – 17:15 ч. в сградата Berlaymont, зала Schuman.

  ‘Изложбата на открито 100 решения за градовете в ЕС, която ще бъде открита от комисар Хаан и Руди Вервоорт, министър-председател на регион Брюксел-столица в 17:00 ч. на 8 октомври, вторник, на площад Jean Rey, Брюксел. Вечерта на 8 октомври ще се проведат няколко мероприятия за установяване на контакти на 12 от местата на изложбата.

  Победителите във фотоконкурса “Европа в моя регион” за 2014 г. от Гърция, Унгария и Малта ще получат наградите си от комисар Хаан в сряда, 9 октомври, в 11:15  ч. в сградата Charlemagne.

  Новост в тазгодишните ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ е майсторски клас за 77 избрани докторанти и начинаещи изследователи в областта на регионалната и градската политика.

  Освен семинарите в Брюксел до декември 2013 г. ще се проведат повече от 300 прояви под мотото „Европа в моя регион/град“.

  За повече информация:

  @EU_Regional / @EU_CoR / @JHahnEU:#euopendays – всички снимки във Flickr

  OPEN DAYS – European week of regions and cities

  Програма МЕДИА

  Партниращи региони по държави

 • Излезе брой 47 на списание „Панорама“

  (20/09/2013)

  Есенният брой на списание „Панорама“ вече е публикуван онлайн.

  Централно място в изданието заема очеркът, посветен на водещата роля на регионите на ЕС в областта на екологичните иновации. Статията описва как структурните и инвестиционните фондове на ЕС насърчават интелигентния и устойчив растеж чрез екологосъобразни енергийноефективни проекти. Подбрани статии открояват някои от най-важните работни срещи и семинари по време на тазгодишното събитие OPEN DAYS - от майсторския клас на Университета на OPEN DAYS до отношенията между ЕС и Китай и Япония.

  В броя можете да намерите и преглед на макрорегионалните стратегии, които помагат за координирането на проекти в регионите на река Дунав и Балтийско море, актуална информация за дейността на структурните фондове на ЕС във връзка с оказването на помощ при бедствия, както и обяснение на процеса на последваща оценка за периода 2007–2013 г. Както обикновено, включени са и избрани новини и значими проекти от целия ЕС.

 • Сближаване през общите граници: честваме Европейското териториално сътрудничество

  (18/09/2013)

  Ползите, които общностите, регионите и държавите членки извличат от проектите и програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество в рамките на регионалната политика на ЕС, са темите, които са в центъра на вниманието тази седмица. Кампанията за тържественото отбелязване на Европейския ден на сътрудничеството — 21 септември, е в своя разгар.

  Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е сравнително малка част от регионалната политика на ЕС. Ако обаче споразумението за финансиране на регионалната политика за периода 2014 — 2020 г. бъде одобрено от Европейския парламент и Съвета, бюджетът за ЕТС ще се увеличи на 8,9 млрд. евро. Съгласно новите реформи на регионалната политика, които в момента са на последния етап на договаряне, програмите за ЕТС ще се съсредоточат върху инвестиции, насочени към осигуряване на подходящи условия за бъдещ растеж.

  На 19 септември комисар Хаан ще обсъди в Twitter ползите от регионалната политика на ЕС през границите между 14:00 ч. и 15: 00 ч. Въпроси вече могат да се задават в Twitter до @JHahnEU (като посочите #EUChat и #ecday).

  Съобщение за медиите

  X
 • Политика на сближаване 2014–2020 г.: Инвестиционни бюджети на държавите членки

  (23/08/2013)

  Разпределението на финансирането по линия на политиката на сближаване по държави членки за периода 2014-2020 г. отразява текущото състояние на преговорите към юли 2013 г. Стойностите могат да бъдат променени в окончателното споразумение между Съвета и Парламента.

  Средствата за политиката на сближаване за периода 2014–2020 г. съставляват приблизително 1/3 от бюджета на ЕС, като засилват ролята й на основна инвестиционна политика на Съюза за растеж и работни места и фактор за прилагане на политиките на ЕС. Комисията работи с националните и местните органи, за да определи приоритетите за инвестиции за всяка държава за следващия финансов период, като гарантира максимален ефект на инвестициите върху конкурентоспособността и създаването на работни места и засилва тематичната концентрация и фокуса на реформираната политика върху резултатите.

 • „Панорама“ приветства Хърватия

  (21/08/2013)

  Летният брой на списание „Панорама“ за 2013 г. вече е публикуван онлайн на 22 езика. Централно място в изданието заема статия от 6 страници за присъединяването на Хърватия към ЕС, която предлага преглед на процеса на присъединяване, представяне на основните отрасли в Хърватия, примери за успешни проекти и интервю с Бранко Гърчич, вицепремиер и министър на регионалното развитие и фондовете на ЕС.

  Друг основен акцент е разглеждането на съвместния процес на одит (от Европейската комисия и националните органи) за гарантиране на правилното разходване на финансирането по линия на политиката на сближаване. Включен е и преглед на наскоро публикувания Стратегически доклад относно политиката на сближаване, предварителна информация за събитието „ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ през октомври, както и статия за преразглеждането на регламентите за държавна помощ.

 • Обявяване на финалистите за отличие в областта на регионалната политика на ЕС: награди „RegioStars“ за 2014 г.

  (06/08/2013)

  Финалистите за наградите „RegioStars“ за 2014 г., с които се отличават най-вдъхновяващите и новаторски проекти за регионално развитие в Европа, бяха обявени днес в Брюксел.Журито избра 19 финалисти от общо 80 проекта, подкрепени от регионалните фондове на ЕС, на базата на четири основни критерия:новаторство, въздействие, устойчивост и партньорство.

  Финалистите са от региони и градове в 17 страни членки:Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Унгария, Франция, Чешката република и Швеция.

  Те ще демонстрират своите проекти пред журито, председателствано от Люк Ван ден Бранде, бивш председател на Комитета на регионите, на 8 октомври по време на 11-то ежегодно издание на Европейската седмица на регионите и градовете – ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2013.Победителите ще бъдат обявени на церемонията по награждаване от комисар Хаан на 31 март 2014 г. в Брюксел.

  Наградите се връчват в следните категории, отразяващи приоритетите на програмата за растеж „Европа 2020“:

  • Интелигентен растежноваторство в МСП:подкрепа за конкурентоспособност и растеж на малките и средните предприятия,

  • Устойчив растеж – екологосъобразен растеж и заетост посредством биоикономиката:устойчиви инвестиции в сектора на биоикономиката,

  • Приобщаващ растеж – създаване на работни места за младото поколение:подпомагане на борбата с младежката безработица,

  • CityStar – инвестиционни проекти в устойчив градски обществен транспорт:подпомагане на развитието на стратегии за преодоляване на проблемите с транспорта в градовете.

  С наградите „RegioStars“ за 2013 г. бяха отличени водещи проекти в Порто (Португалия), северозападна Англия (Обединеното кралство), Варминско-Мазурско войводство (Полша), Берлин (Германия) и Литва.Категориите бяха насочени към научните изследвания и развитието, ресурсната ефективност в МСП, социалните иновации, устойчивото градско развитие и използването на видеоматериали за популяризиране на регионалната политика на ЕС.

  Контекст

  Целта на наградите „RegioStars“ е добрите практики в областта на регионалното развитие да получат признание и да се отличат вдъхновяващи проекти, които биха могли да послужат за пример на други региони.

  За годишните награди „RegioStars“ могат да кандидатстват всички региони на ЕС, като представят проекти, които са получили финансиране по линия на регионалната политика на ЕС от 1 януари 2000 г. насам. От създаването им през 2008 г. досега най-много кандидатури са получени от Австрия, Белгия, балтийските държави и Уелс в Обединеното кралство.

  В рамките на ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2013 от 7 до 10 октомври 2013 г. в Брюксел финалистите ще имат възможност да представят и разяснят своите проекти.На проявата ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ се събират стотици политици, експерти и работещи в сферата, за да обсъждат въпросите на регионалната политика.Тазгодишната проява съвпада с важен момент, в който регионите и градовете в Европа ще финализират своята подготовка за наскоро реформираната кохезионна политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г.

  За повече информация:

 • Оказването на помощ при бедствия чрез фонд „Солидарност“ на ЕС ще става по-бързо и по-лесно

  (25/07/2013)

  Европейският комисар по регионалната политика Йоханес Хаан днес представи предложение за реформа на фонд Солидарност на ЕС. С приетите днес от Европейската комисия планове ще се подобри готовността на фонда за реагиране. Достъпът до него ще бъде опростен, а критериите за това кой може да го ползва — по-ясни.

  От създаването си през 2002 г. фонд Солидарност е помогнал за преодоляването на щетите от 52 бедствия в цяла Европа, включително земетресения, горски пожари, суша, бури и наводнения. Двадесет и три държави са получили повече от 3,2 млрд. евро. Ако днешните предложения бъдат одобрени от Европейския парламент и държавите—членки на ЕС, сполетените от бедствие държави и региони могат да очакват значителни подобрения в начина, по който работи на фонд Солидарност.

  Новото законодателно предложение опростява действащите правила, така че помощта да се изплаща по-бързо, отколкото в момента. За първи път се предвижда възможността за авансови плащания. По-ясно се определя кой и в какви случаи може да ползва помощта, особено що се отнася за регионални бедствия. Реформата също така насърчава държавите членки да поставят усилията за предотвратяване на бедствия и стратегиите за управление на риска на по-преден план в дневния ред. Принципите на фонда остават без промяна, както и неговото финансиране — извън рамките на редовния бюджет на ЕС.

  Ключови промени:

  • Уточнява се приложното поле на фонд Солидарност, като то ще бъде ограничено до природните бедствия и същевременно разширено със случаите на суша.
  • Стават по-ясни правилата за допустимост по отношение на регионалните бедствия, въвежда се единен праг за щетите при оказване на помощ — 1,5 % от регионалния брутен вътрешен продукт.
  • За първи път се дава възможност за авансови плащания: 10 % от очакваните средства от фонда, при ограничение от максимум 30 млн. евро.
  • Съкращава се административната процедура чрез сливане на два етапа на одобрение и прилагане в едно споразумение.
  • Въвеждат се мерки за насърчаване на стратегии за предотвратяване на риска от бедствия: изисквания за докладване и възможни условия за помощ.

  За повече информация:

  Proposal for a Regulation of the european Parliament and of the Council amending council Regulation (EC) n°2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund

  Съобщение за медиите

  MEMO/13/723

  Фонд „Солидарност” на ЕС

 • Държавите членки и регионите не трябва да губят време при подготовката на следващото поколение програми на ЕС за растеж

  (10/07/2013)

  Държавите членки и регионите не трябва да губят време при подготовката на следващото поколение програми на ЕС за растеж, казва Комисар Хаан след гласуването от членовете на ЕП на радикална реформа на регионалната политика на ЕС

  Комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан напомни на държавите членки и регионите, че няма време за губене при планирането на програмите, финансирани от структурните фондове на ЕС, за периода 2014—2020 г. Този призив за действие е отправен след като членовете на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент приеха поредица от доклади, с които по принцип се договарят за радикална реформа на регионалната политика.

  Ключовите елементи на реформата, потвърдени в днешното гласуване, са следните:

  • Съсредоточаване на инвестициите в ключовите области, създаващи растеж и заетост, както е посочено в стратегията „Европа 2020“, чрез общ набор от правила, които се прилагат за всичките пет европейски структурни и инвестиционни фондове (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство).

  • Използване на по-голямата част от бюджета за няколко приоритета, тясно свързани със стратегията за растеж на ЕС „Европа 2020“. По-специално:

  • Насочване на 50 % до 80 % от бюджета на ЕФРР към мерките в подкрепа на иновациите и научноизследователската и развойната дейност, програмата в областта на цифровите технологии, конкурентоспособността на МСП и прехода към нисковъглеродна икономика.

  • По отношение на нисковъглеродната икономика допълнително задължение да се отделят най-малко между 12 % и 20 % за енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

  • Определяне от страна на държавите членки и регионите на ясни и измерими цели за измерване на въздействието на инвестициите. Измерване и съобщаване на постигнатия напредък.

  • Мерки за намаляване на бюрокрацията и опростяване на използването на фондовете на ЕС: повече общи правила за всички фондове, по-целенасочени, но и по-малобройни изисквания за докладване, по-голяма степен на използване на цифрови технологии („електронно сближаване“).

  Съобщение за медиите

  Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

  Регионална политика на ЕС за периода 2014—2020 г.: законодателни предложения

 • Европейски макрорегионален експеримент: първа оценка

  (01/07/2013)

  Днес Европейската комисия публикува първото проучване за оценка на двете макрорегионални стратегии на ЕС и за формулиране на препоръки за бъдещето.

  Със стратегиите на ЕС за регионите на река Дунав и Балтийско море с участието на над 20 страни от и извън Съюза бе въведен уникален вид сътрудничество, основано на идеята, че самите региони най-добре могат да се справят с общите предизвикателства пред тях – без значение дали те са в областта на околната среда, икономиката или сигурността – чрез колективни действия и че е разумно да планират заедно как по най-ефективен начин да разпределят наличните средства.

  Оценката в доклада за съществуващите стратегии е като цяло положителна. В него се посочва как благодарение на тези стратегии са започнати стотици нови проекти и са формулирани съвместни цели за политиките в области от жизнено значение за участващите региони. Макрорегионалният подход също така е довел до многобройни съвместни инициативи и мрежи, както и до колективно вземане на решения в областта на политиките.

  Според доклада сътрудничеството между участващите страни от ЕС и съседните страни извън Съюза се е подобрило значително и това е довело до по-ефикасно използване на наличните ресурси.

  В същото време на правителствата се припомня необходимостта от политическа ангажираност и от определянето на стратегиите като приоритет във всички свързани с тях области на политиката, като се гарантира тяхното включване в бъдещите програми по европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в други рамки на политиките на европейско, регионално и национално равнище. Също така се подчертава значението на административните ресурси за постигане на целите.

  Що се отнася до бъдещи макрорегионални стратегии, в доклада се посочва, че нови инициативи следва да бъдат започвани само в отговор на конкретна потребност от подобряване на сътрудничеството на високо равнище. Трябва да има готовност политическият ангажимент да намери отражение в административна подкрепа, а при новите стратегии е необходимо ясно да се демонстрира конкретна добавена стойност на равнище ЕС.

  Съобщение за медиите

  ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА,
  ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА
  НА РЕГИОНИТЕ относно добавената стойност на макрорегионалните стратегии

  Водещи проекти

  Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море

  www.balticsea-region-strategy.eu

  Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав

  http://www.danube-region.eu/ • Достъп на предприятията до финансиране от ЕС: единен портал вече включва информация за структурните фондове

  (25/06/2013)

  Предприятията в Европа от днес ще имат по-лесен достъп до така необходимото им финансиране, след като Европейската комисия включи в единния портал за финансиране от ЕС информация за структурните фондове – Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). Новият единен портал стартира миналия месец и предлага лесноразбираема, пълна и актуална информация за това как предприемачите и МСП могат да получат достъп до над 100 млрд. евро финансиране от ЕС по различни програми за периода 2007 – 2013 г. След днешното допълване на сайта броят на банките и фондовете партньори ще се увеличи на над 1000 и така ще се подобри още повече този жизненоважен източник на информация за финансиране на МСП чрез гаранции, кредити и рисков капитал (MEMO/13/606).

  Достъпът до финансиране е един от най-належащите проблеми пред МСП в Европа. През последните две години почти една трета от МСП, които са кандидатствали за банков кредит, са получили отказ или по-малък от поискания заем. Финансовите перспективи за европейските малки предприятия от този месец потвърждават, че бизнес средата на европейските МСП се влошава и че банките в еврозоната са повишили своите критерии за отпускане на кредити. Информацията и достъпът до финансиране от ЕС са по-важни от всякога за предприятията. МСП вече получиха по линия на структурните фондове помощ от около 70 млрд. евро за периода 2007 – 2013 г.

  IP/13/387-MEMO/13/393 - Подобряване на достъпа на МСП до финансиране: ключ към икономическото възстановяване

  Новият единен портал с информация за всички финансови инструменти на ЕС за МСП

 • Комисар Хан приветства откриването на „Дунав мост 2“ като мощен символ на европейско сътрудничество

  (14/06/2013)

  Комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хан днес ще отбележи исторически момент в отношенията между България и Румъния и съседните райони на Видин и Калафат, като присъства на откриването на мост, свързващ двете държави.Комисар Хан ще бъде придружаван от президента на България Росен Плевнелиев и министър-председателя Пламен Орешарски и от румънския премиер Виктор Понта.„Дунав мост 2“, наречен наскоро „нов европейски мост“, получи инвестиции от 106 млн. евро от ЕС. Той е едва вторият мост по дългата 630 км граница между двете държави. Мостът е от изключително значение за ЕС: той е важна връзка по пътя, простиращ се от Северна Европа, балтийските страни, през Централна Европа, Румъния и България и стигащ до Гърция.

  Строителството на моста започна през 2007 г., но планът се обсъждаше около 15 години преди това. Стратегията на ЕС за региона на река Дунав с нейния уникален метод за сътрудничество, съчетана с намесата на комисар Хан, помогна за завършването на проекта.

  Съобщение за медиите

  Нов мост на река Дунав


 • Пролетното издание на списание „Панорама“, озаглавено „Сплотяване на общностите“, вече e достъпно в интернет.

  (28/05/2013)

  В този брой се подчертава ролята на политиката на сближаване за възстановяване на растежа в Европа. Политиката на сближаване е инвестиционният лост на бюджета на ЕС, насочен към засилване на растежа и конкурентоспособността чрез максимално използване на регионалните предимства. В бъдеще тази политика ще подпомогне в още по-голяма степен постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и ще се съсредоточи върху устойчиво инвестиране с по-ефективно използване на инвестиции от ЕС, както и на национални и регионални инвестиции.

  В този брой е отделено място на програмата на ЕС PEACE, чиято цел е постигането на помирение между разделените общности в Северна Ирландия и в граничните райони на Ирландия. Включена е и статия за ключовата роля на градовете – двигателите на европейската икономика. Неотдавна Комисията създаде обширна база данни за добрите практики за най-добро градско развитие с цел да осигури подробен преглед на проектите, които могат да бъдат източник на вдъхновение за градове, управляващи органи и други заинтересовани страни.

  Панорама: Сплотяване на общностите

 • Фонд „Солидарност” на ЕС: Комисията предлага Словения, Хърватия и Австрия да бъдат подпомогнати с 14,6 млн. евро след наводненията

  (30/04/2013)

  Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан обяви днес пакет от помощи от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 14,6 млн. евро в отговор на тежките наводнения в Словения през октомври и ноември 2012 г. Съседните държави Австрия и Хърватия също понесоха по-малки щети в резултат на наводненията и ще получат част от помощите, за да финансират своите неотложни дейности след бедствието.

  Комисар Хаан, който отговаря за фонд „Солидарност“, коментира: „Днешното предложение е израз на солидарността на Съюза със Словения, както и с районите на Хърватия и Австрия, които бяха засегнати.Предлаганите средства ще помогнат за облекчаване на финансовата тежест, понесена при възстановяването на инфраструктурата и предприемането на спешни мерки.Те ще помогнат на тези засегнати региони да стъпят отново на краката си.Комисията предлага коригиращ бюджет, така че Съветът и Парламентът да могат да отпуснат необходимите средства за намаляване на отрицателните последици за икономиката на Словения и нейните съседи.“

  Поради проливните дъждове през есента на 2012 г. реките в региона излязоха от коритата си и наводниха голяма част от Северна Словения, както и райони в Хърватия. В Австрия особено силно пострада град Лавамюнд на река Лавант. Анализът на Комисията установи, че наводненията и в трите държави са причинени от едно и също метеорологично явление. Това позволява да бъдат използвани средства от фонд „Солидарност“ не само във връзка с основното бедствие в Словения, но по изключение и за засегнатите съседни държави.

  В съответствие с правилата на фонд „Солидарност“ Комисията предлага на трите страни да бъдат отпуснати общо 14,6 млн. евро, от които 14,08 млн. евро – на Словения, 286 587 евро – на Хърватия и 240 000 евро – на Австрия.

  За повече информация

 • Политиката на сближаване на ЕС спомага за устояване на кризата и за създаване на растеж, се казва в тазгодишното издание на стратегически доклад на Комисията

  (18/04/2013)

  Европейската комисия представи днес цялостен преглед на начина, по който структурните фондове на ЕС работят в държавите членки. „Стратегическият доклад“ относно изпълнението на програмите по политиката на сближаване за периода 2007—2013 г. обединява наличната информация от държавите членки до края на 2011 г. (в повечето случаи). Програмите завършват през 2015, т.е. четири години делят момента, за който се отнасят данните, от края на периода. Въпреки това те вече сочат напредък и подобрения за много граждани, постигнати в резултат на инвестициите по Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и Европейския социален фонд.

  Докладите, представени от 27-те държави членки в края на 2012 г. (главно въз основа на данни от 2011 г.), дават на Комисията възможност да докладва за първи път относно напредъка при постигането на крайни продукти и резултати по време на програмния период и да насочи вниманието към важни и навременни послания относно потенциала на политиката на сближаване за икономическото възстановяване на ЕС. Комисията открои инвестиционните области, в които трябва да се предприемат действия за ускоряване на подбора и изпълнението на проектите, съфинансирани в периода 2007—2013 г., за да бъдат постигнати поставените цели.

  За повече информация

  Съобщение за медиите

  Годишни доклади за изпълнението за 27-те държави членки

  Повече информация относно Европейската политика на сближаване

  #cohesionpolicy @EU_Regional @JHahnEU

 • Доклад за напредъка по Стратегията за региона на река Дунав: след доброто начало сега е необходимо ускоряване на действията

  (09/04/2013)

  Европейската комисия представи първия доклад за напредъка по Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав почти две години след нейното начало.

  Коментирайки констатациите в доклада, членът на Комисията Йоханес Хан заяви: „Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав е доказателство, че държавите членки постигат по-добри резултати, когато работят заедно. Сега трябва да ускорим действията. Бих искал да видя включването на приоритетите от Дунавската стратегия в следващото поколение от програми по регионалните фондове и устойчивото им интегриране в приоритетите на национално, регионално и местно равнище във всяка една от 14-те участващи държави. Стратегията следва да залегне във всяка съответна област на политиката, а изпълнението й трябва да се подпомага от политически стабилни структури с необходимото финансиране.“

  В настоящия доклад са разгледани сериозните постижения при решаването на различни проблеми, като се започне от липсващите транспортни връзки и недостатъчната конкурентоспособност и се стигне до замърсяването и престъпността. Участващите 14 държави, 8 от които са държави, членки на ЕС, извършват успешна съвместна дейност по многобройни общи проекти и инициативи в четирите основни аспекта на стратегията — създаване на връзки в региона на река Дунав, опазване на околната среда, постигане на благосъстояние и укрепване на региона на река Дунав.

  Членът на Комисията г-н Хан призовава правителствата на държавите от Дунавския регион да изпълнят политическите си ангажименти, като отдадат приоритетно значение на Стратегията във всички съответни области на политиката, а 8-те държави, членки на ЕС, както и Хърватия, се насърчават да включат Стратегията в плановете си за следващото поколение от програми по регионалната политика за периода 2014—2020 г.

  Прочетете пълния текст на доклада

  Съобщение за печата

 • 2007-2013 Закриване Насоките

  (21/03/2013)

  На 20 март 2013 г. Комисията прие насоките за приключване на оперативните програми за периода 2007-2013 г. Насоките са отправна точка за държавите членки при подготовката за приключване.

  В насоките е взето предвид наученото по време на приключването на периода 2000-2006 г. и са предвидени мерки за преодоляване на слабостите, установени при предишното приключване.

  2007-2013 Закриване Насоките

 • Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Столиците на ЕС — основни партньори по стратегията „Европа 2020“

  (03/03/2013)

  Столиците играят решаваща роля за благосъстоянието на ЕС и държавите членки.  Столиците на Европа не само до голяма степен определят облика на ЕС в чужбина, културната идентичност и привлекателността на ЕС, но и са средища за конкурентоспособност, заетост и иновации. В същото време в тях са съсредоточени проблемите на Европа, включително задълбочаващото се социално и икономическо неравенство.  Именно в столиците трябва да се намерят решенията за социалните и икономическите проблеми на ЕС.     

  Поради това ние, кметовете на столиците на ЕС, приветстваме инициативата на Европейската комисия да започне пряк диалог с представителите на столиците и нашите градове да излязат на преден план като преки партньори на ЕС.  Целите на стратегията „Европа 2020“ не могат да бъдат осъществени без активното ни участие. Столиците са стимулираща среда за иновации и интелигентен растеж и често осигуряват основата за образователните и научните мрежи.  Те имат безспорен принос за устойчивото развитие, тъй като осъществяването на политиките в областта на транспорта, енергетиката и околната среда в тях има решаващи последици.  Като средища на социално, културно и етническо многообразие нашите столици имат водеща роля  в усилията за приобщаващ растеж.

  Ние ще продължим да насърчаваме конкурентоспособността, устойчивия растеж, новаторството и социалното приобщаване за преодоляване на настоящата икономическа, финансова и социална криза. 

  Имайки предвид текущите обсъждания на многогодишната финансова рамка за 2014 — 2020 г., новите регламенти относно структурните и инвестиционните фондове, както и други програми на ЕС, ние смятаме, че:

  * Предизвикателствата в градовете трябва да се решават комплексно, като се вземат предвид всичките им измерения: икономическо, екологично, социално, културно и демографско.  Ето защо приветстваме поетия от Европейската комисия ангажимент да се прилага интегриран подход. 

  * Развитието на градовете следва да залегне в бъдещите политики и действия на ЕС в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката, предприятията, заетостта, научноизследователската дейност в областта на климата, борбата с бедността и социалното изключване. Важно е да се постигне по-добра координация по въпросите, свързани с градската среда, за които отговаря Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, и ние ще следим отблизо за това.  

  * Що се отнася до законодателния пакет във връзка с политиката на сближаване, ние приветстваме желанието на Комисията да експериментира с нови идеи и начини на работа, предвидени в предложените иновативни действия за градовете.  

  * Смятаме, че предложенията на Комисията на градовете да се делегират повече правомощия за управление, включително при управлението на структурните фондове  на ЕС, са от първостепенно значение — по този начин проблемите в градовете ще бъдат разбрани по същество и предприетите мерки ще съответстват на реалните нужди.   

  * Приоритетните теми, обхванати от проектите за регламенти (енергийната ефективност, възобновяемата енергия, младежката безработица, иновациите и конкурентоспособността на МСП), са въпроси от стратегическо значение за нашите градове. Приветстваме новите възможности за комплексното им решаване  и сме сигурни, че Комисията ще приложи новото законодателство гъвкаво, като се отчитат местните особености.

  * Очакваме да продължим установения диалог с Европейската комисия.

 • Български национален конкурс за рисунка на тема „Как бих искал Европейският съюз да промени моя град“

  (01/03/2013)

  Българският национален конкурс за рисунка на тема „Как бих искал Европейският съюз да промени моя град“ се финансира по проект № 0103-CIO-3.1 „Популяризиране на добри практики по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, и подготовката на програмен период 2014–2020 г.“ по Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Конкурсът започна на регионално равнище на 17 септември 2012 г. и завърши на 1 ноември 2012 г. Организатор на инициативата е мрежата на Централния информационен и координационен офис и 27-те областни информационни центъра за популяризиране на политиката на сближаване на Европейския съюз.

  В конкурса участваха 8130 деца (на възраст от 6 до 12 години). Победители са Йордан Кърпачев от гр. Велинград и Младен Илиев от гр. Лом. Те, заедно с останалите 50 регионални победители в конкурса, получиха награди и грамоти от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и министъра на културата Вежди Рашидов.

  При откриването на церемонията по награждаването министър Томислав Дончев благодари на децата за техните идеи и им обеща, че с тях ще бъдат запознати представители на Европейската комисия, министрите и областните управители. Министър Вежди Рашидов предложи рисунките на всички регионални победители да бъдат изложени в специална музейна експозиция. Той предложи още да се организира изложба на рисунките в Брюксел по случай националния празник на България.

 • Интелигентната специализация, постиженията на Кохезионния фонд и успехите на Полша в броя на списание „Панорама“ за този сезон

  (08/02/2013)

  Зимното издание на списание „Панорама“ за 2012 г., озаглавено „Интелигентна специализация“, вече е достъпно онлайн. Централно място в броя заема очеркът от 6 страници, посветен на стратегиите за интелигентна специализация като двигатели на регионалния икономически растеж, в който се анализират определенията и възможностите за интелигентна специализация, подкрепата, оказвана от Платформата S3, както и докладите от семинара на Европейската комисия в Бари през септември 2012 г., който помогна на италианските региони да се подготвят да използват тези стратегии през програмния период 2014–2020 г.

  Друга важна тема е ексклузивното интервю с полския министър на регионалното развитие Елжбета Бенковска, в което тя разказва за постигнатия от Полша напредък след присъединяването през 2004 г. в областта на развитието на инфраструктурата, създаването на работни места и увеличаването на БВП. Тя отправя поглед и към бъдещето, като през следващия програмен период очаква увеличение на инвестициите в научни изследвания и иновации и решения в областта на устойчивата енергетика и транспорта.

  Включен е и анализ на последното проучване на Евробарометър „A view from the regions“ („Поглед от регионите“), което показва някои изненадващи положителни резултати по отношение на качеството на живот и перспективата за бъдещето, както и представяне на победителите във фотоконкурса „Европа в моя регион“, заедно с изтеглящ се мозаечен плакат, показващ някои от многобройните участия.

  Броят съдържа също предварителен преглед на наградите „RegioStars“ за 2014 г., както и още избрани профили на успешни проекти от региони в целия ЕС.

  Това и още много други теми ще намерите в брой 44 на списание „Панорама“.

 • Първи годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

  (30/11/2012)

  Първият годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, организиран съвместно от Европейската комисия и федерална провинция Бавария, се проведе на 27 и 28 ноември в Регенсбург. При откриването на конференцията членът на Комисията Хан подчерта, че Стратегията играе роля както на ключов фактор за политиката на сближаване, така и на двигател на растежа в региона. В реч, превърнала се в основно събитие на конференцията, канцлерът Ангела Меркел определи Стратегията на ЕС за Дунавския регион като нов начин за преодоляване на разделението и конфликтите от 20-и век в региона и като важен импулс за цялостно социално-икономическо развитие.  Форумът привлече повече от 600 високопоставени участници от региона, сред които и министри, които показаха ангажираността на страните към Стратегията.

  Вижте изказванията на канцлера Меркел и члена на Комисията Хан.

  Този първи форум предостави отлична възможност да се обсъди изпълнението на Стратегията, да се обменят мисли за добавената й стойност и да се преценят най-добрите начини за продължаване напред. Обсъждането започна с две пленарни сесии, на които бяха разгледани предимствата и слабостите на региона, както и какво Стратегията може да направи за тях. През втория ден участниците се включиха в работата на 6 семинара, на които се опитаха да решат конкретни проблеми и предизвикателства за Стратегията. Въпреки че работата на конференцията беше съсредоточена върху Стратегията, тези два дни бяха също възможност за по-широко обсъждане на предизвикателствата за региона в глобалната му перспектива. Всъщност заглавието беше „Как може Дунавският регион да спомогне за изграждането на една по-конкурентоспособна Европа?“.

  Както посочи членът на Комисията Хан, което бе потвърдено и от други оратори в изказванията им през двата дни на форума, Стратегията е ключовият фактор в региона за насърчаване на растежа и развитието. Основните оратори на министерско ниво потвърдиха ролята, която Стратегията на ЕС за Дунавския регион играе понастоящем за по-координирани инвестиции, екологично и икономическо развитие в региона. Те подчертаха също така стратегическия аспект на по-пълното включване на тази част от Европа, по-специално на страните кандидатки, потенциалните страни кандидатки или съседните страни, в рамките на ЕС. Канцлерът Меркел подчерта също положителната роля на Стратегията за улесняване на интеграцията на страните преди и след присъединяването им към ЕС. Канцлерът подчерта, че това е трябвало да дойде от равнището на ЕС и че политиката на сближаване на ЕС е важен двигател за растеж. Стратегията приближи още повече ЕС до хората.

 • Победителите във фотоконкурса „Европа в моя регион“

  (02/10/2012)

  Четирима щастливци от България, Румъния и Полша спечелиха фотоапарат на стойност  1000 EUR и екскурзия за двама до Брюксел.

  Те ще посетят Европейската седмица на регионите и градовете („Дни на отворените врати“) на 9 октомври, за да получат наградите, с които бяха отличени за изпратените снимки във фотоконкурса „Европа в моя регион“. Фотоконкурсът беше организиран през юли и август 2012 г. чрез страницата на Европейската комисия във Facebook. Участниците бяха поканени да представят снимки в две категории:

  • „Моят проект“ (в който могат да участват организации, които са се възползвали от регионално финансиране от ЕС);
  • „Очевидец“ (в който може да участва всеки, който живее в ЕС и е забелязал проект в своя регион или при посещение в друг регион).

  Снимките трябваше да включват доказателства за регионално финансиране от ЕС (напр. да се вижда билборд, знак, табела и т.н. с флага на ЕС и информация за проекта).

  На 9 октомври комисар Хан ще връчи наградите на четиримата победители:

  • Симеон Митков (България)
  • Кристина Думитру Табакару (Румъния)
  • Боян Иванов (България)
  • Марек Бабула (Полша)

  Четирите печеливши фотографии бяха избрани от независимо жури:

  • Д-р Джилиан Бристоу (Училище по планиране и география, Университет в Кардиф, Обединено кралство)
  • Жеф Боес (фотограф на свободна практика, Белгия)
  • Олаф Крахт (специалист по стратегии на социалните медии и журналист, Германия)

  Фотоконкурсът помогна за повишаване на осведомеността за голямото разнообразие от проекти, подкрепяни от регионалната политика на ЕС, които са източник на промяна за местните общности в цяла Европа. Страницата за кандидатстване за конкурса във Facebook беше посетена общо над 500 000 пъти, изпратени бяха повече от 600 отговарящи на изискванията снимки и бяха дадени над 7000 гласа.

  Вижте отличените снимки в конкурса „Европа в моя регион“

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии