Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Il-Politika ta’ Koeżjoni 2014-2020: Baġits ta' investiment għall-Istati Membri

(23/08/2013)

Il-Politika ta’ Koeżjoni 2014-2020: Baġits ta' investiment għall-Istati Membri

L-analiżi finanzjarja tal-politika ta' koeżjoni skont kull Stat Membru għall-2014-2020 tirrifletti kif ikunu għaddejjin in-negozjati minn Lulju 2013. Iċ-ċifri jistgħu jinbidlu fil-ftehim finali bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew.

Il-politika ta’ koeżjoni 2014-2020 tirrappreżenta madwar 1/3 tal-baġit tal-UE, dan isaħħaħ l-irwol tagħha bħala l-politika ta' investiment ewlenija tal-Unjoni għat-tkabbir u l-impjiegi u għall-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE. Il-Kummissjoni qiegħda taħdem ma' awtoritajiet nazzjonali u lokali sabiex tiddefinixxi prijoritajiet għall-investiment għal kull pajjiż għall-perjodu finanzjarju li jmiss, filwaqt li tiżgura l-impatt massimu tal-investiment fuq il-kompettittività u l-ħolqien tal-impjiegi, u filwaqt li ssaħħaħ il-konċentrazzjoni tematika u l-fokus fuq ir-riżultati tal-politika riformata.

EU Regional Policy: Stay informed