Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Cohesiebeleid 2014-2020: Investeringsbudgetten voor de lidstaten

(23/08/2013)

Cohesiebeleid 2014-2020: Investeringsbudgetten voor de lidstaten

De financiële verdeling per lidstaat van het cohesiebeleid voor de periode 2014-2020 vormt een weerslag van de stand van zaken van de onderhandelingen per juli 2003. De cijfers zijn onder voorbehoud van wijzigingen in de definitieve overeenkomst tussen de Raad en het Parlement.

Het cohesiebeleid 2014-2020 vertegenwoordigt ongeveer één derde van de EU-begroting. Het is daarmee het belangrijkste investeringsbeleid van de EU ten behoeve van groei en banen en de uitvoering van de EU-beleidsmaatregelen. In samenspraak met nationale en lokale autoriteiten werkt de Commissie aan het definiëren van de investeringsprioriteiten voor elk land voor de komende financieringsperiode. Het doel is om te zorgen dat de investeringen een maximaal effect hebben op het concurrentievermogen en het creëren van werkgelegenheid, en daarnaast om de thematische concentratie en resultaatgerichtheid van het hervormingsbeleid te vergroten.

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte