Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Koheesiopolitiikka 2014–2020: jäsenvaltioiden investointimäärärahat

(23/08/2013)

Koheesiopolitiikka 2014–2020: jäsenvaltioiden investointimäärärahat

Koheesiopolitiikan määrärahojen jakautuminen jäsenvaltioittain kaudella 2014–2020 heijastaa neuvottelujen tilannetta heinäkuusta 2013 alkaen. Luvut saattavat muuttua neuvoston ja parlamentin välisessä lopullisessa sopimuksessa.

Koheesiopolitiikka 2014–2020 käsittää noin kolmasosan EU:n talousarviosta, eli se on unionin tärkein kasvua ja työllisyyttä edistävä ja EU:n politiikkaa toteuttava investointipolitiikka. Komissio määrittää jokaisen maan investoinnin painopisteet seuraavalle rahoituskaudelle yhteistyössä kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Näin se varmistaa investointien mahdollisimman suuren vaikutuksen kilpailukykyyn ja työllisyyden lisäämiseen ja vahvistaa lisäksi temaattista keskittämistä uudistetun politiikan tuloksiin.

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media