Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

lidstaten en regio's moeten vaart maken met voorbereidingen nieuwe EU‑programma's voor groei

(10/07/2013)

lidstaten en regio's moeten vaart maken met voorbereidingen nieuwe EU‑programma's voor groei

Johannes Hahn, de EU-commissaris voor Regionaal Beleid, heeft de lidstaten en regio's opgeroepen vaart te maken met de planning van de EU-structuurfondsprogramma's voor 2014-2020. De aanleiding hiervoor was de goedkeuring van een reeks verslagen over een radicale hervorming van het regionaal beleid van de EU door de leden van de Commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement.

De verslagen weerspiegelen de resultaten van de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten over ingrijpende veranderingen van het beheer van de programma's van het regionaal beleid, zodat de programma's een optimaal effect kunnen hebben. In de nieuwe aanpak wordt het grootste deel van de EU‑bijdragen toegewezen aan de kerngebieden groei en werkgelegenheid. Hiervoor moeten streefdoelen worden vastgesteld zodat de resultaten kunnen worden beoordeeld en moeten nieuwe financieringsvoorwaarden worden vastgelegd.

Kernpunten van de vandaag goedgekeurde hervorming:

  • investeringen worden gericht toegewezen aan de kerngebieden groei en werkgelegenheid, zoals is vastgelegd in de Europa 2020-strategie, door middel van een gemeenschappelijke reeks regels die van toepassing zijn op alle vijf de Europese structuur- en investeringsfondsen (het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij);

  • het grootste deel van de begroting wordt toegekend aan een paar prioriteiten die nauw zijn verbonden aan de Europa 2020-groeistrategie. Meer in het bijzonder:

  • wordt tussen 50 % en 80 % van de EFRO-begroting toegekend aan maatregelen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, de digitale agenda, de concurrentiekracht van kleine en middelgrote ondernemingen, en de overgang naar een koolstofarme economie;

  • wordt met betrekking tot de koolstofarme economie een verdere verplichting ingesteld om ten minste tussen de 12 % en 20 % toe te kennen aan energie-efficiënte en hernieuwbare energie;

  • moeten lidstaten en regio's duidelijke en meetbare doelstellingen vaststellen met betrekking tot de effecten van de investeringen. De voortgang moet worden gemeten en bekend worden gemaakt;

  • worden maatregelen genomen om bureaucratie te verminderen en het gebruik van EU-middelen te vereenvoudigen: meer gemeenschappelijke regels voor alle fondsen, gerichtere en minder rapportageverplichtingen en een uitgebreider gebruik van digitale technologie ("e-cohesie").

Persbericht

Q&A on the legislative package for EU Cohesion Policy 2014-2020 (EN)

Regionaal beleid van de EU 2014-2020: wetgevingsvoorstellen

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte