Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Jakość rządów w państwach członkowskich i regionach UE

(04/05/2011)

Jakość rządów w państwach członkowskich i regionach UE

W raporcie przeanalizowano szeroką gamę wskaźników dotyczących sprawowania władzy, dowodząc, że wiele państw członkowskich UE uzyskuje słabe wyniki w odniesieniu do wszystkich. Niska jakość rządów utrudnia rozwój społeczny i gospodarczy, ograniczając też potencjalnie wpływ polityki spójności. Może ona na przykład hamować wzrost gospodarczy, szkodzić środowisku lub pogarszać bezpieczeństwo osobiste i samopoczucie obywateli. W raporcie stwierdza się, że w przypadku UE szczególnie istotne są cztery kwestie: 1) korupcja; 2) praworządność; 3) skuteczność rządzenia oraz 4) prawo głosu i odpowiedzialność. Jest to pierwsze badanie, w którym mierzono jakość rządów w UE na szczeblu regionalnym. Opiera się ono na największym do tej pory międzynarodowym badaniu jakości rządów w regionach wykazującym, że w części państw członkowskich występuje znaczna zmienność wewnętrzna co do postrzeganej jakości rządów. Na końcu raportu zamieszczono dziesięć studiów przypadków wskazujących, jak można poprawić jakość rządów w regionach. Badanie zostało sfinansowane przez Komisję Europejską, przedstawia ono jednak wyłącznie poglądy jego autorów i nie może w żadnym przypadku być uważane za oficjalne stanowisko Komisji.

Wealth gap between regions narrowing

Short note : Quality of government in EU regions

Zapoznaj się z naszymi badaniami i raportami na temat polityki regionalnej

EU Regional Policy: Stay informed