Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Yritysten EU-rahoituksen saanti helpottuu: rakennerahastot nyt keskitetyssä portaalissa

(25/06/2013)

Yritysten EU-rahoituksen saanti helpottuu: rakennerahastot nyt keskitetyssä portaalissa

Tästä päivästä alkaen Euroopan yrityksillä on helpompi pääsy rahoitukseen, kun Euroopan komissio laajentaa keskitettyä portaaliaan niin, että se kattaa EU:n rakennerahastot eli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR). EU:n rahoitusta koskeva uusi keskitetty portaali avattiin viime kuussa. Sillä pyritään tarjoamaan helposti, kattavasti ja ajantasaisesti tietoa siitä, miten yrittäjät ja pk-yritykset voivat hyödyntää yli 100 miljardia euroa EU-rahoitusta, joka myönnetään eri ohjelmista kaudella 2007–2013. Tänään tehtävät lisäykset kaksinkertaistavat kumppanipankkien ja -rahastojen määrän yli tuhanteen ja lisäävät entisestään tärkeän tietolähteen merkitystä tiedon välittäjänä siitä, miten pk-yritykset saavat rahoitusta takuina, lainoina ja riskipääomana (MEMO/13/606).

Rahoituksen saanti on yksi eurooppalaisten pk-yritysten vaikeimmista ongelmista. Kahden viime vuoden aikana lähes kolmannes pankkilainaa hakeneista pk-yrityksistä joko ei saanut lainaa lainkaan tai sai sitä vähemmän kuin pyysi. Tämän kuukauden European Small Business Finance Outlook -katsaus vahvistaa sen, että eurooppalaisten pk-yritysten liiketoimintaympäristö on heikentymässä ja euroalueen pankit ovat kiristäneet luottovaatimuksiaan. Tiedonsaanti EU:n rahoituksesta ja pääsy siihen on yrityksille nyt tärkeämpää kuin koskaan. Kaudella 2007–2013 rakennerahastoista myönnetään pk-yrityksille rahoitusta jo noin 70 miljardia.

IP/13/387 - MEMO/13/393 Improving access to finance for SMEs: key to economic recovery (englanniksi)

Keskitetty portaali – linkki kaikkiin pk-yrityksille tarkoitettuihin EU:n rahoitusvälineisiin

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media