Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Konferencja w sprawie przyszłej polityki spójności w Budapeszcie

(30/03/2011)

Konferencja w sprawie przyszłej polityki spójności w Budapeszcie

W dniu 31 marca komisarz Hahn weźmie udział w organizowanej w Budapeszcie przez prezydencję węgierską UE konferencji wysokiego szczebla w sprawie polityki spójności. Skupi się tam na osiągnięciach tej ważnej polityki rozwojowej z punktu widzenia 271 regionów europejskich oraz na jej przyszłym kształcie po 2013 r. Podczas rozpoczynającego się ostatniego etapu debaty komisarz powtórzy wezwanie Komisji do prowadzenia w przyszłości polityki bardziej zorientowanej na wyniki.

Uczestniczący w konferencji budapeszteńskiej politycy, eksperci z państw członkowskich i przedstawiciele środowiska akademickiego omówią konkretne aspekty wniosków Komisji w sprawie przyszłej polityki (dotyczących orientacji na wyniki i koncentracji tematycznej) z myślą o spotkaniu ministrów, które odbędzie się w Gödöllő na Węgrzech w dniach 19–21 maja 2011 r.

Konferencja w sprawie przyszłej polityki spójności

Komunikat prasowy

EU Regional Policy: Stay informed