Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Solidariteitsfonds van de EU: Commissie stelt voor 14,6 miljoen EUR steun te verlenen na overstromingen in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk

(30/04/2013)

Solidariteitsfonds van de EU: Commissie stelt voor 14,6 miljoen EUR steun te verlenen na overstromingen in Slovenië, Kroatië en Oostenrijk

Europees commissaris voor Regionaal Beleid Johannes Hahn heeft vandaag een pakket steunmaatregelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (SFEU) aangekondigd van ruim 14,6 miljoen EUR naar aanleiding van de zware overstromingen in Slovenië in oktober en november 2012. De overstromingen hebben in mindere mate ook schade veroorzaakt in de buurlanden Kroatië en Oostenrijk. Daarom komen deze landen eveneens in aanmerking voor steun om hun noodmaatregelen in de nasleep van de ramp te financieren.

Commissaris Hahn, die ook verantwoordelijk is voor het SFEU, ziet het zo: "Het voorstel van vandaag getuigt van de solidariteit van de Unie met Slovenië en met de getroffen gebieden in Kroatië en Oostenrijk. De voorgestelde steun helpt de kosten te dekken van de noodmaatregelen en het herstel van de infrastructuur. Mede hierdoor zullen de getroffen regio’s weer op eigen benen kunnen staan. De Commissie stelt een gewijzigde begroting voor, zodat de Raad en het Parlement de middelen beschikbaar kunnen maken om de negatieve economische gevolgen voor Slovenië en de buurlanden te beperken."

Door hevige regenval in de herfst van 2012 traden de rivieren in het gebied buiten hun oevers, waardoor grote delen van het noorden van Slovenië en een deel van Kroatië overstroomden. In Oostenrijk heeft de gemeente Lavamünd, gelegen aan de rivier Lavant, zwaar te lijden gehad. De Commissie stelde na onderzoek vast dat dezelfde weersgesteldheid aan de basis lag van de overstromingen in deze drie landen. Hierdoor kan het Solidariteitsfonds niet alleen voor de grote ramp in Slovenië worden ingezet, maar uitzonderlijk ook voor de getroffen buurlanden.

In overeenstemming met de regels van het Solidariteitsfonds stelt de Commissie voor om een totaalbedrag van 14,6 miljoen EUR aan de drie landen te verlenen: 14,08 miljoen EUR voor Slovenië, 286 587 EUR voor Kroatië en 240 000 EUR voor Oostenrijk.

Meer informatie

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte