Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Ankieta: polityka antykryzysowa w regionach i miastach

(22/03/2011)

Ankieta: polityka antykryzysowa w regionach i miastach

Celem tej ankiety internetowej uruchomionej przez Komitet Regionów podczas szóstego Dialogu Terytorialnego, który odbył się w dniu 22 lutego 2011 r., jest analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionach i miastach UE w trakcie kryzysu oraz dokonanie dalszej oceny przez władze lokalne i regionalne środków antykryzysowych przyjętych z pomocą Unii Europejskiej.

Wyniki ankiety posłużą jako podstawa do debaty na temat potrzeby stosowania środków antykryzysowych, lepszego dysponowania zasobami UE, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz skuteczności strategii „Europa 2020” jako drogi wyjścia z kryzysu. Dadzą one wreszcie wgląd w obecną sytuację w regionach i miastach w przeddzień rozmów dotyczących wieloletnich ram finansowych 2014–2020.

Ankieta zakończy się 18 kwietnia 2011 r.

EU Regional Policy: Stay informed