Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Polityka regionalna UE wspiera równość szans

(08/03/2011)

Polityka regionalna UE wspiera równość szans

Finansowanie regionalne UE pomaga promować równość szans kobiet i mężczyzn.

Wśród zasad leżących u podstaw funduszy spójności UE znajduje się zapis dotyczący równości płci i niedyskryminacji oraz wymóg, aby państwa członkowskie zapewniły udział organów odpowiedzialnych za promowanie równości kobiet i mężczyzn w programowaniu funduszy.

Wsparcie można uzyskać na przykład dla projektów wspierających przedsiębiorczość wśród kobiet. Część krajów UE wykorzystuje fundusze regionalne, aby poprawić dostępność opieki nad dziećmi – celem jest ułatwienie kobietom dostępu do rynku pracy.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów projektów finansowanych przez UE:

Micro-Finance Institute (Szwecja)

Projekt zainicjowano w 2008 r. i skupia się on na ułatwieniu dostępu do finansowania migrantkom, które mają często trudności z pozyskaniem kapitału na uruchomienie lub rozwój własnej działalności biznesowej. Głównym celem projektu było ustanowienie stałej instytucji mikrofinansującej, która pomagałaby w przezwyciężeniu tych przeszkód. Jak dotąd w ramach programu udzielono wsparcia 80 nowym przedsiębiorczyniom, co przyczyniło się do uruchomienia 15 mikroprzedsiębiorstw i stworzenia 20 miejsc pracy.

Więcej informacji

Film

Odskocznia dla przedsiębiorczych kobiet (Rumunia)

Prowadzony w wielu regionach Rumunii projekt ma na celu rozwinięcie umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród 400 kobiet i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Kobiety z Bukaresztu, Giurgiu, Oradei i Slatiny przejdą intensywny kurs, który ma pomóc im wejść na rynek pracy i utrzymać się na nim oraz rozwijać się zawodowo zgodnie z zasadą równych szans dla kobiet i mężczyzn.

Więcej informacji

Kobiety w biznesie (Dania, Szwecja, Norwegia)

Przedsiębiorczynie w trzech krajach skandynawskich połączyły siły, aby dodać skrzydeł małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzonym przez kobiety. Ich celem jest poprawa konkurencyjności regionu Kattegat/Skagerrak dzięki innowacjom, rozwojowi i trwałemu wzrostowi.

Więcej informacji

Placówki całodziennej opieki nad dziećmi (Austria)

Stowarzyszenie Pfifferlingsplatzl powstało w 2005 r., a jego celem jest prowadzenie placówki całodziennej opieki nad dziećmi na terenach wiejskich w okolicy Salzburga. We współpracy ze Sport & more Unterwurzacher GmbH – niewielką spółką z sektora turystycznego zatrudniającą głównie kobiety – Pfifferlingsplatz zapewnia opiekę dzieciom matek pracujących w firmie.

Więcej informacji

EU Regional Policy: Stay informed