Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Dost¿pne s¿ nowe materia¿y filmowe z konferencji naddunajskich

(15/09/2010)

Dost¿pne s¿ nowe materia¿y filmowe z konferencji naddunajskich

Na stronie internetowej INTERACT umieszczona zosta¿a „Biblioteka wideo z konferencji naddunajskich” (Danube Video Library), w której znajduj¿ si¿ materia¿y filmowe z wszystkich konferencji po¿wi¿conych przygotowaniom do przyj¿cia europejskiej strategii na rzecz regionu Dunaju. Biblioteka zawiera ponad 70 wywiadów z najwa¿niejszymi przedstawicielami krajów naddunajskich na kluczowe tematy dotycz¿ce regionu.

EU Regional Policy: Stay informed