Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Komisarz Hahn wskazuje koordynatorów obszarów priorytetowych strategii UE na rzecz regionu Dunaju

(16/02/2011)

Komisarz Hahn wskazuje koordynatorów obszarów priorytetowych strategii UE na rzecz regionu Dunaju

W celu rozwinięcia ogromnego potencjału gospodarczego Dunaju Komisja Europejska zaproponowała pod koniec 2010 r. ogólną strategię na rzecz regionu Dunaju obejmującego osiem państw członkowskich UE oraz sześć innych krajów europejskich. Strategia ta skupi się na konkretnych priorytetowych obszarach działań takich jak poprawa żeglowności i jakości wody, współpraca w zakresie bezpieczeństwa oraz możliwości rozwoju turystyki. Aby zapewnić realizację strategii na szczeblu lokalnym, komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn i minister spraw zagranicznych Węgier János Martonyi wskazali niedawno kraje i regiony, które będą przewodzić pracom w obszarach priorytetowych. Pokierują one wdrożeniem strategii, uzgadniając program prac i identyfikując źródła finansowania we współpracy z innymi zaangażowanymi krajami oraz partnerami takimi jak organizacje pozarządowe. Określono jedenaście obszarów priorytetowych.

Komunikat prasowy

Strategia UE na rzecz regionu Dunaju

EU Regional Policy: Stay informed