Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Wpływ kryzysu na europejskie miasta

(10/01/2011)

Wpływ kryzysu na europejskie miasta

Kryzys gospodarczy, który uderzył w Europę w 2009 i 2010 r., dotknął również, w taki czy inny sposób, wszystkie miasta Europy. Sieć URBACT,  w ramach której europejskie miasta dzielą się doświadczeniami, opublikował ostatnio opracowanie na ten temat. Zawiera ono wyniki sondażu, który był skierowany do miast członkowskich sieci i przedstawia serię praktycznych rozwiązań analizując bardziej rozwinięte odpowiedzi niektórych miast radzących sobie w obliczu kryzysu.

Więcej informacji: URBACT Miasta w obliczu kryzysu

EU Regional Policy: Stay informed