Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam: informācijas diena par starta finansējumu

(23/01/2013)

ES stratēģija Baltijas jūras reģionam: informācijas diena par starta finansējumu

Projektu sagatavošanas fonds ir jauna dotāciju shēma Baltijas jūras reģionam. Starta finansējuma galvenais mērķis ir atbalstīt tādu pamatprojektu un citu stratēģisko iniciatīvu (ES struktūrfondiem, valstu finansēšanas aģentūrām vai citām 2014. gada un turpmākajām finansēšanas programmām) sagatavošanu, kas veicina ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanu.

Reģistrējieties informācijas dienai līdz 2013. gada 14. februārim.

EU Regional Policy: Stay informed