Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

Europa 2020: Regiony monitorują postęp

(14/12/2010)

Europa 2020: Regiony monitorują postęp

Władze lokalne i regionalne w wielu krajach Unii Europejskiej zaangażowały się w przygotowanie zarysów Krajowych Programów Reform, ale mimo to jest w tym obszarze jeszcze sporo do zrobienia. Są one również siłą napędową reform i inwestycji w obszarach inteligentnego wzrostu poprzez rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę i innowacje, zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz wzmacniania rozwoju zatrudnienia i spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Są to niektóre z głównych wniosków Komisji zawartych w Pierwszym Raporcie z Monitoringu realizacji strategii Europa 2020, opublikowanym 30 listopada 2010. Komisja będzie publikować taki Raport corocznie, jako wkład we wiosenne obrady Rady Europejskiej.

Przeczytaj więcej

EU Regional Policy: Stay informed