Navigation path

Additional tools

Inforegio-Newsroom

1. letni forum strategije EU za podonavsko regijo

(30/11/2012)

1. letni forum strategije EU za podonavsko regijo

Prvi letni forum strategije EU za podonavsko regijo (EUSDR), ki ga skupaj organizirata Evropska komisija in Bavarska, je potekal od 27. do 28. novembra v Regensburgu. V uvodnem govoru konference je komisar Hahn poudaril, da je strategija ključna za kohezijsko politiko kot gonilno silo razvoja. Kanclerka Angela Merkel pa je v svojem osrednjem govoru opisala strategijo EU za podonavsko regijo kot nov način za premagovanje delitev in sporov 20. stoletja v regiji in kot pomembno vzpodbudo za splošni družbeno-ekonomski razvoj. Foruma se je udeležilo več kot 600 visokih udeležencev iz regije, vključno z ministri iz držav, zavezanih tej strategiji. 

Govora kanclerke Merkel in komisarja Hahna.

Na forumu so imeli udeleženci možnost razpravljati o izvajanju strategije, njeni dodani vrednosti in oceniti najboljše poti za prihodnost. Razprava se je začela z dvema plenarnima zasedanjema, kjer so obravnavali prednosti in slabosti regije in kaj lahko v zvezi s tem naredi strategija. Naslednji dan so lahko udeleženci sodelovali na 6 delavnicah, kjer so se dotaknili specifičnih vprašanj in izzivov strategije. Čeprav je bila konferenca osredotočena na strategijo, je bila v teh dveh dneh tudi priložnost za širšo razpravo o izzivih regije v njeni globalni perspektivi. Dejansko je bil naslov »Kako lahko Podonavje prispeva k izgradnji bolj konkurenčne Evrope?«

Kot je poudaril komisar Hahn in kar je bilo razvidno iz drugih govorov v teh dveh dneh, je strategija v regiji ključna za spodbujanje rasti in razvoja. Glavni govorniki na ministrski ravni so poudarili vlogo EUSDR za bolj usklajene naložbe ter ekološki in gospodarski razvoj v regiji. Prav tako so poudarili strateški vidik približevanja tega dela Evrope – vključno z državami kandidatkami, potencialnimi kandidatkami ali sosednjimi državami – v okvire EU.  Tudi nemška zvezna kanclerka Merklova je poudarila pozitivno vlogo strategije pri bolj preprostem vključevanju držav pred pristopom in po njem. Poudarila je, da je to moralo priti z ravni EU in da je kohezijska politika EU pomembna gonilna sila rasti. Ta strategija je EU približala ljudem.

EU Regional Policy: Stay informed